Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionale fortrinn som grunnlag for marin næringsutvikling Andreas Stokseth, Fiskeri- og kystdepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionale fortrinn som grunnlag for marin næringsutvikling Andreas Stokseth, Fiskeri- og kystdepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionale fortrinn som grunnlag for marin næringsutvikling Andreas Stokseth, Fiskeri- og kystdepartementet

2 Verdier fra havet – Norges framtid Soria Moria - erklæringen Næringspolitikken Ledende, innovativ, dynamisk økonomi der vi har fortrinn Marin sektor trekkes frem Regionalpolitikken ”Satse på å utvikle næringsvirksomhet på områder hvor de enkelte regioner har spesielle fortrinn. Statens politikk skal bygge opp under en målrettet satsing på regionale fortrinn”.

3 Verdier fra havet – Norges framtid Utgangspunkt Marin sektor – en eksportnæring: hvordan overleve og utnytte de mulighetene som globaliseringen gir?

4 Verdier fra havet – Norges framtid Problemstillinger Hva er dagens situasjon når det gjelder fylkenes satsing på marin sektor mht tema og virkemiddelbruk ? Hva mener vi med en region? Hva betyr regionale fortrinn i marin sektor – hva er vi gode på? Hvordan kan Fiskeri- og kystdepartementet bygge opp under regionale satsinger ?

5 Verdier fra havet – Norges framtid Dagens situasjon Fylkene bruker betydelige midler på marin sektor Virkemidlene ikke godt koordinert mellom fylker, og fylke-FKD Fiskeripolitiske retningslinjer for virkemidlene mangetydig og lite kjent Kriterier for virkemiddelbruk er uklare Svake rapporteringsrutiner Marine næringskjeder/klynger faller sjelden sammen med fylkesgrensa Mao: betydelig effektiviseringsmuligheter!

6 Verdier fra havet – Norges framtid Hva menes med region? Forvaltningsreformen: antall og oppgaver Regionale samarbeidsmønstre; LU, Vestlandsrådet, Trøndelagssamarbeidet Fylkesvis tilnærming til næringsutvikling tungvint for både sektormyndighet og næringsliv Tar derfor utgangspunkt i etablerte regionale samarbeidskonstellasjoner for kystfylkene med eget grep for Skagerrakkysten

7 Verdier fra havet – Norges framtid Regionale fortrinn - eksempler Naturressurser; fisk, lokaliteter, rent vann Infrastruktur; vei/broforbindelser, kaier, flyplasser, – offentlige tjenester Lokalisering: nærhet til markeder, tilgang på relevant arbeidskraft, kompetansemiljøer, ressurser, politiske myndigheter Immaterielle ressurser; kunnskaper og erfaring, kvoter, konsesjoner, leveringsplikt, relasjoner/nettverk, kultur (entreprenørånd), omdømme/rennomè, patenter

8 Verdier fra havet – Norges framtid Regionale fortrinn

9 Verdier fra havet – Norges framtid Regionale fortrinn Varige konkurransefortrinn i en region må baseres på ressurser som er unike, enkeltvis eller i kombinasjon. Regionale forutsetninger kan utvikles til konkurransefortrinn Marin sektor = VM, ikke NM! I VM må utviklingen av slike ressurser være målrettet og konsentrert

10 Verdier fra havet – Norges framtid Støtte til regionale satsinger Møteplass for fylker, IN, KRD, NFR, SIVA, FDIR og FKD – og etter hvert næringsaktører, om marin næringsutvikling Oversikt over prioriteringer og ressursbruk. Systematisk kartlegging av regionale forttrinn Praktisk støtte til prioritering og prosjektutvikling Viktige prinsipper for samarbeid om regionale fortrinn: faglig grunnlag, både samarbeid og spesialisering, frivillighet

11 Verdier fra havet – Norges framtid Hva skal vi oppnå i løpet av 2007 Et utvalg av forslag til regionale prosjekter for marin næringsutvikling (som verdikjeder, marine arter, marin bioteknologi, eller områder eks kompetanse, infrastruktur Et utvalg forslag til nasjonale prosjekter av type grunnleggende forskningsoppgaver, nasjonale kapitalinstrument osv Omarbeiding av nasjonale føringer (fiskeripolitiske retningslinjer) i samarbeid med fylkene.


Laste ned ppt "Regionale fortrinn som grunnlag for marin næringsutvikling Andreas Stokseth, Fiskeri- og kystdepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google