Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inger Lise Eriksen Apoteker, Frogner apotek, Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inger Lise Eriksen Apoteker, Frogner apotek, Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Inger Lise Eriksen Apoteker, Frogner apotek, Oslo
Det norske apotek Inger Lise Eriksen Apoteker, Frogner apotek, Oslo

2 Læringsmål Ha oversikt og forståelse for apotekets hovedoppgaver i samfunnet. Ha oversikt og forståelse for apotekdekningen i Norge i dag. Kjenne til arbeidsfordelingen i norske apotek. Ha oversikt og forståelse for eierskapsforholdene i norske apotek.

3 Momenter Veien fram til dagens norske apoteksystem
Fakta om norske apotek Hvorfor trenger norske apotek DIN kunnskap? Legemiddelpriser Reseptfrie legemidler

4 Ord og begreper AIP= apotek innkjøpspris AUP=apotek utsalgspris
Eierkonsesjon Driftskonsesjon RTV=Rikstrygdeverket OTC=Over The Counter = reseptfrie legemidler LUA=legemidler utenfor apotek

5 Norge 4,6 mill. innbyggere Helsebudsjett er 5,5 % av BNP
Legemiddelbudsjettet er 8 % av helsebudsjettet Statlig forsikringsordning: Folketrygden –administreres av Rikstrygdeverket. Inkluderer refusjon av visse legemidler.

6 Aldersfordeling - framskrevet
Vi blir eldre…….

7 Litt historie Første norske apotek ble etablert i Svaneapoteket i Bergen Profesjonsmonopol inntil 1. mars 2001 Sterk regulering av avanse og etablering Sykehusapotek fungerte også som primærapotek (publikumsavdelingene)

8 Tid for endring : 50 % av apotekene mottok tilskudd. 70 % av tilskuddene gikk til apotek i byer. Få apotek: i 1993 var det ca innbyggere pr. apotek Habilitetsspørsmål: farmasøyter ansatt i forvaltningen ble apotekere på lønnsomme apotek

9 Tid for endring -2 Ingen konkurranse mellom apotek. Et evt. nytt apotek måtte ikke være økonomisk ”trussel” for eksisterende apotek Generell politisk trend å deregulere

10 Formål med ny apoteklov
Bedre tilgjengelighet til apotek Bedre service og kvalitet Få mer effektiv drift av apotek for å få lavere legemiddelpriser. Troen på konkurranse. Dereguleringstrend. 400-årig monopol.

11 Deregulering NB! Degulering betyr IKKE at all regulering forsvinner.
Ny apoteklov stiller strengere krav til apotekdrift enn den forrige.

12 Ny apoteklov 1. mars 2001 Profesjonsmonopolet opphører.
Fritt eierskap (unntak: forskrivere,legemiddelindustri, sykehusapotek). Kan drive i AS, legemiddelgrossister kan eie apotek. Fri etablering av apotek

13 §1.1.Formål ”Denne lov har som formål å sikre forsvarlig utlevering av legemidler til sluttbruker. Den skal medvirke til riktig legemiddelbruk i befolkningen og til god tilgjengelighet i alle deler av landet til legemidler og farmasøytiske tjenester som har god kvalitet og rimelig pris.”

14 Økning i antall apotek er sterk
Strong pharmacy growth – increasing by almost 30% in two years The number of new pharmacies in Norway as at Source: NAF

15 Apotek-eiere pr. 1. september 2005
“Others”: Independently owned pharmacies known as “Apotek 1”, or “Ditt Apotek”

16 Oslo 75 % of all pharmacies in Oslo are owned by the 3 major vertically integrated chains. 75 %

17 Tilgjengelighet til apotek er økt!
Pharmacies in 236 of 433 municipalities 154 municipalities with only one pharmacy 546 pharmacies in total

18 Personalsammensetning i norske apotek

19 Apotekets hovedoppgaver i samfunnet
Sikre trygg legemiddelforsyning. Bidra til kostnadseffektiv bruk av legemidler. Bidra til riktig legemiddelbruk. Utøve oppgaver for myndighetene – spesielt tiltak for å begrense veksten i legemiddelutgifter.

20 Arbeidsfordelingen i apotek
Farmasøytisk personale (farmasøytiske kandidater, herunder DK’er, og reseptarer). Teknisk personale med og uten fagutdanning. NB! Både farmasøytisk personale og apotekteknikere er helsepersonell.

21 Arbeidsfordeling Farmasøyter: kundekontakt, reseptkontroll, informasjon/veiledning, kontakt med forskrivere, interninformasjon-/opplæring Farmasøyter har et selvstendig faglig og driftsmessig ansvar, kfr. Apotekloven og Helsepersonelloven Apotekteknikere: kundekontakt, varehåndtering, ekspedisjonsarbeid Arbeidsfordeling varierer- vanligvis flere teknikere enn farmasøyter

22 Hva selger norske apotek? Fordeling av omsetning
Generic pharmaceuticals: 15–20%

23 Hva tjener apotekene på reseptpliktige legemidler?
Typisk “blå-resept”-pakning: AIP NOK Pharmacy’s profit: - the first NOK % NOK - over NOK % NOK - NOK addition NOK Minus pharmaceutical tax NOK NOK Pharmaceutical tax NOK VAT NOK 90.20 AUP NOK

24 Price system for off-patent drugs
Index price system abolished 31 December 2004 the system did not work properly - prices fell too slowly ”Trinnprismodell”: Proposed by NAF – put into force 1 January 2005 immediate price drops price reductions of 30/40/50 or 30/50/70 percent after generic competition is introduced

25 Handel eller helse? Kvalitet er viktigst!
Although there is a general perception of pharmacies being more commercially focused, quality is given the highest priority The pharmacy manager is responsible for making sure that the pharmacy meets the standard set by the law the pharmacy manager is in charge, even though being employed by the pharmacy owner

26 Great confidence in the pharmacies in Norway
Public confidence in Norwegian pharmacies has remained very high, and has not changed significantly with the 2001 Pharmacy Law.

27 Nye oppgaver for norske apotek
Trend: fra avanse til betaling for tjenester. LEGEMIDDELMELDINGEN fra 2004 er sentral i vårt arbeid for nye oppgaver i apotek: -legemiddelgjennomganger -farmasøytutlevering -oppgaver knyttet til diabetes/astma m m -LAR -multidose

28 Reseptfrie legemidler (OTC)
Visse preparater tillatt solgt utenfor apotek fom 1. desember 2003 Myndighetene forventet ca utsalgssteder – pr : salgssteder har konsesjon til salg Mest populære: smertestillende midler og nesespray. Ønske om soppmidler og allergimidler. Hva sier de ”rød-grønne”?

29 Våre ambisjoner Det norske apotek skal ha høy faglig standard
Det norske apotek skal tilby kundene/samfunnet tjenester av høy kvalitet for å sikre best mulig legmeiddelbehandling Det norske apotek skal være en viktig ressurs i helsetjenesten

30


Laste ned ppt "Inger Lise Eriksen Apoteker, Frogner apotek, Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google