Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

In113 lagerkategorier sikkerhetskopi. datakarakter bruksmønster –hva, av hvem, hvorfra, når verdi (av noe man har) –av at man får tilgang (pålitelighet)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "In113 lagerkategorier sikkerhetskopi. datakarakter bruksmønster –hva, av hvem, hvorfra, når verdi (av noe man har) –av at man får tilgang (pålitelighet)"— Utskrift av presentasjonen:

1 in113 lagerkategorier sikkerhetskopi

2 datakarakter bruksmønster –hva, av hvem, hvorfra, når verdi (av noe man har) –av at man får tilgang (pålitelighet) –at tilgang skjer innen en viss tid (ytelse) –av at sikkerheten er ivaretatt gjenskapelse av tapt data

3 mediekarakter opptatt av tjenestekvalitet og økonomisk kvalitet medium, per-MB kostnad, aksesstid (fra http://support.cai.com/techbases/hsm/HSMWhitePaper.html http://support.cai.com/techbases/hsm/HSMWhitePaper.html –Solid State $60 - $100 3 ms –RAID $2 - $10 9 - 20 ms –Hard Drive $0.80 - $2 9 - 20 ms –Optical (single platter) $1 - $4|50 - 100 ms –Optical (jukebox) $0.40 – 1 25 - 30 seconds –Tape (single) $0.40 - $2 30 seconds - 3 minutes –Tape (autoloader) $0.05 - $1 1 - 5 minutes

4 lagerkategorier online (typisk harddisk): –filer som leses og endres hyppig –krever lav aksesstid gir høyest arbeidstakt nearline (typisk CD): –store filer (ofte multimedia) som kan brukes ofte, men sjelden endres

5 offline (typisk tape): –arkiverte, sjeldent etterspurte filer –”bortstuvede” filer som har lav brukshyppighet –sikkerhetskopi av online data –lovpålagte arkiv (f.eks. regnskapsdata),

6 lovpålagte arkiv § 6-1 Oppbevaring: Regnskapsmateriale og regnskapsdata skal oppbevares på et medium som opprettholder lesekvaliteten i hele oppbevaringsperioden. § 6-2 Sikkerhetskopiering: Det skal lages en sikkerhetskopi av de opplysninger og det regnskapsmateriale som oppbevares elektronisk. Sikkerhetskopien skal oppbevares adskilt fra originalen. utdraget hentet fra ”Forskrift om regnskapssystem, registrering, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger”, http://www.finansdepartementet.no/4/lov_forskrift/regnsys2.htm http://www.finansdepartementet.no/4/lov_forskrift/regnsys2.htm

7 hsm plasskostnad øker inverst med aksesstid (disk dyrest, tape rimeligst) hierarchical storage manager (HSM) –kostnadsbesparende automatikk som følger med på filenes bruksmønster flytter filer til det som er mest egnet av de tre lagerkategorier –”migration”: ned, fra rask til billigere & mindre rask –”recall”: ved (mye) etterspørsel flyttes det opp –kan ha to, tre eller flere kategorier (vi har nevnt tre)

8 vi har snakket om cache generelt –under kjøring: ustabilt lager instruksjonscache, RAM, swap transport (fiber, kopper, eter)! os besørger automatisk flytting! –mellom kjøring: stabilt lager harddisk, floppy CD-ROM, tape hsm besørger automatisk flytting!

9 vi ”re-itererer” om cache og lager –ment å forbedre ytelsen –men krever cache administrasjon cache-administrasjon –cache-in (cache har ikke det som etterspørres) –cache-out (må fjerne fra cache for å gi plass) økt fyllingsgrad gir –bedre utnyttelse (økonomisk kvalitet) –lavere ytelse (tjenestekvalitet)

10 thrashing (prosessor og andre delte ressurser brukes til å administrere istedetfor produsere) fragmentering: økt fyllingsgrad øker sjansen for at objekt må spredes ikke- kontinuerlig – dette øker søketiden og derved aksesstiden

11 sikkerhetskopi lagerverdien (program, data) er ofte stor hvis de forsvinner må de gjenskapes –fra annet lager (med egen sikkerhetskopi) –med innkjøp (hvis andre har en kopi) –fra grunnen av (hvis en klarer) sikkerhetskopiering skal sikre både daglig og eksistensiell kontinuitet i virksomhet

12 mål: ``skape evne til å gjenskape nødvendige data innenfor en akseptabel tidsramme, til en akseptabel kostnad'' sikkerhetskopiering er en nødvendig aktivitet i de fleste organisasjoner hsm og sikkerhetskopiering kompletterer hverandre (har forskjellige mål) –hsm flytter filer til mer optimalt lagersted –sikkerhetskopiering... kopierer filer.

13 konsekvenser, eksempel fra div. studier jordskjelv San Fr.: 60 % ”nede” to uker etterpå nedekostnad pr. time –18 K USD for liten bedrift, PC-nettverk –6.4 M USD for stort megler/eHandels-firma gjenskapingskostnad: snitt 50 K USD pr. time meglerfirma kan tape 40 % av kundemasse etter 24 timer, 80 % etter fem dager – en dags kundetap tar 3 år å ”få tilbake” 1997: 82 % større IT-anlegg har for svak datagjenskapingsevne, opererer under høy risiko

14 aktiviteter planlegging –vurder behov klassifiser objekt (filer) etter viktighet, verdi finn ut hvor ofte objektene endrer innhold hvor raskt må gjenskaping skje? –vurder ressurser en har, som en trenger personell, programvare, maskinvare

15 utførelse –kopiering (fra original til kopi) –lagring (av kopi over tid) –gjenskaping (fra kopi til original) revurdering av plan

16 hver aktivitet (planlegging, kopiering, lagring, gjenskaping) skal ha definerte prosedyrer og ansvarlige

17 behov per-maskin –operativsystem, innstillinger – trenger –bruker alternative bootbare filsystem (oftest på en floppydisk) og reinstallerer os felles –prosjektdata, publisert informasjon, on-line arkiv og databaser, felles programvare –domenets data (brukerdatabase, innstillinger m.m.) per-bruker –dokument og datamateriale en ”arbeider med” til enhver tid, personlige data

18 programvare funksjoner –tidsstyring, sekvensiering (av mange store) –avvikshåndtering (alarm, melding, logg) os har ofte inkludert et enklere program spesiell maskinvare inkluderer ofte avanserte program en kan lage programmene selv

19 sikkerhetskopiering (backup) karakteriser det som skal kopieres (”fra”) –lokasjon (filnavn, katalog, filsystem) –filnavn (mønster, extension), fil-eier –predefinerte klasser (f.eks. ”os/system”, ”alt”) –andre attributt (endringsdato, endringsflagg,...) hvor det skal kopieres (”til”), –merking? tillegg el. overskriving? –verifikasjon? bekreftelse? –kompresjon?

20 gjenskaping (restore) beskriv ”fra” –hvilke ”media”, hvilke stasjoner som skal benyttes – avhenger av god merking beskriv ”til” –overskriving direkte over original, eller til et mellomlager for inspeksjon –filattributt og andre kontrolldata kan av og til ignoreres (bare innholdet gjenskapes)

21 ytelse overføringshastighet (hvor raskt blir vi ferdig) –kopieringen skjer ofte når det er lite aktivitet (f.eks. på natten), altså en tidsbegrenset periode –gjenskaping skal alltid skje ”nå!” – merking er viktig –bytting av tape ved overflyt eller vanlig søk, gir forsinkelser i kopiering/gjenskaping

22 pålitelighet ønsker å sikre at original og kopi ikke ødelegges samtidig grunnet brannfare bør kopi lagres ”langt unna” original degraderingsfaktorer: –magnetmedia kan svekkes av høyttalere, transformatorer, dataskjermer, metalldetektorer, og jordutstråling –fukt/lys: kopiene liker kjølige, tørre og mørke lager –tape slites mens de lagres (intern spenning m.m.) –beskytt lokalitenene mot innbrudd, sabotasje og naturlig forårsakede katastrofer

23 rotasjon flere mediasett for samme anvendelse T sett, brukes hver 1/T’te gang, lagres separat T=2: f.eks. 10 sett, 5 pr. uke gir en ”backup av backup”

24 round-robin plan ta full kopi av alt hver dag (brukes ved HSM) –et mediasett brukes på nytt hver T’de dag –ett per arbeidsdag: T=5 fordel –enkel å forstå og planlegge, –veldig god sikkerhet (har T-1 kopier) –lett å gjenskape (kopi ligger alltid på gårsdagens!) ulempe med fullkopi –bruker maksimal tid og plass, –sliter maksimalt på maskinvaren (spesielt skrivehoder)

25 GrandFather-Son (GFS) plan ”sønn”: etter hver arbeidsdag –kopierer kun det som er endret siden siste gang det ble kopiert –reduserer kopieringstid, plassbehov og slitasje ”far”: siste arbeidsdag i uken tas det en full ukeskopi ”bestefar”: siste arbeidsdag i måneden tas det en full månedskopi

26 eks år 2001med GFS Ma Ti On To Fr 1/1 D1 D2 D3 D4 U1 8/1D1 D2 D3 D4 U2 15/1D1 D2 D3 D4 U3 22/1D1 D2 D3 D4 M1 29/1D1 D2 D3 D4 U4 5/2D1 D2 D3 D4 U5 12/2D1 D2 D3 D4 U1 19/2D1 D2 D3 D4 U2 26/2D1 D2 D3 D4 M2 5/3D1 D2 D3 D4 U3 trenger minst fire daglige, fem ukentlige og 12 månedlige (totalt 21 media) trenger mer p.g.a. slitasje og evt. helgearbeid (ex 24x7) Dn er inkrementell, Mn og Un er full

27 tower of hanoi plan

28 media tape (QIC, DLT, DDS, Jaz, 9-track): –treg: seriell skriving og søking/lesing, –alt fra 10-300 GB, opptil 30 MB/sek harddisk, –raskest og faktisk rimelig per-GB, –opptil 50 GB, opptil 50 MB/sek CD-ROM (R/W), –rask lesing, treg skriving. –lav kapasitet (0.65 GB)

29 mediatjener enkelt tapestasjon spesialisert mediaskiftere (skifter selv, holder orden selv, merker hvert medium automatisk, en taperobot) Storage Area Network bestående av flere mediatjenere optical jukebox: for arkiver en leser fra

30 media pool en klient (et backupprogram, f.eks.) forholder seg til et ”reservoar” av lagerplass der hans mediasett legges mediatjener holder orden og organiserer mediapool i forhold til klientene (kan tilby lager for flere mediapool)

31 w2k fil har –boolsk attributt ”Archive” som settes til ”1” når filen er ny/endret –attributt for modifikasjonstidspunkt typer sikkerhetskopi i std. backup-program i w2k –full/normal: kopierer alt, Archive:=0 –copy: som full/normal, endrer ikke Archive –incremental: kopierer hvis Archive==1, Archive:=0 –differential: som incremental, endrer ikke Archive –daily: kopierer hvis Archive==1 og modifikasjonsdato er ”i dag”, endrer ikke Archive

32 ”incremental” vs. ”differential” –”incremental” sparer ressurser (tid, plass, slitasje) –”inc.” må frem med flere media ved gjenskaping round robin med W2K: ”full”, ”full”,... GFS med W2K: –bestefar og far: ”full” –sønn: ”differential”: kopierer det som er endret siden siste ”full” (husk: ”differential” endrer ikke Archive) ”incremental”: kopierer det som er endret siden siste ”incremental”

33 ”media pool” – ansamling av ”removable storage” –cmc:Removable Storage –”library” kan ha flere ”media pool”, ”mediapool” kan brukes av flere ”library” ”removable storage” –unrecognized: ukjent, ikke brukt –free: tilgjengelig, ikke i bruk –import: brukt, ikke sett før –application: kontrollert av superbrukere eller gruppe backup operators

34 Start:Run:ntbackup har funksjoner for backup og restore, interaktiv og bakgrunn ”emergency repair disk” (ERD) –systemfiler, registry, bootsektor: en ERD per maskin –w2k-install lager %SystemRoot%\Repair ”bootdisk”: disk med operativsystem –hvis w2k ødelegges, boot fra ”bootdisk” –i w2k er dette enten w2k CD-ROM eller 4 floppydisker –sett inn ERD på kommando


Laste ned ppt "In113 lagerkategorier sikkerhetskopi. datakarakter bruksmønster –hva, av hvem, hvorfra, når verdi (av noe man har) –av at man får tilgang (pålitelighet)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google