Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge
Åpningsinnlegg ved Olje- og energiminister Åslaug Haga Stjørdal 21. januar 2008

2 Økt etterspørsel etter el i Midt-Norge
Fra 2003 til 2005 vokste elforbruket i Midt-Norge med om lag 3,7 TWh. Dette er en økning på ca. 20 prosent. Igangsetting av Ormen Lange har økt forbruket i regionen ytterligere Statnett anslår at regionen vil ha en import på 8-9 TWh i 2010 i et nedbørsmessig normalår Importkapasiteten anslås til maksimalt 12 TWh.

3 Midt-Norge - En regional utfordring
Langsiktig: Tiltak på nettsiden Nye overføringsforbindelser Tiltak på produksjonssiden Støtte til fornybar energi Energiomlegging Gasskraft med CO2-håndtering Kortsiktig: Statnetts tiltak

4 Tiltak for å styrke overføringsevnen I
Betydelige nettinvesteringer er utført lokalt Investert i spenningsstøtte En del av disse anleggene er satt i drift fra vinteren 2007/2008 Statnett

5 Tiltak for å styrke overføringsevnen II
Nye overføringsforbindelser Nea – Järpstrømmen Økt importkapasitet fra Sverige til Midt-Norge fra høsten 2009 Ørskog – Fardal Konsesjonssøknad sendt i mars 2007 Krevende prosjekt konsesjonsmessig Et viktig bidrag i forhold til å bedre den regionale kraftbalansen Statnett, Kartskisse - ulike trasévalg.

6 Gasskraftverk Regjeringen arbeider aktivt for å få på plass ny produksjon, inkludert gasskraft. Det har blitt presentert planer for flere ulike gasskraftprosjekter i Midt-Norge. Industrikraft Midt-Norge har fått konsesjon Plassering på Skogn, installert effekt på 420 MW i nye planer, samt produksjon basert på bio. Industrikraft Møre har søkt konsesjon Plassering på Elnesvågen, installert effekt på opp mot 450 MW. Jeg har bedt Shell utrede muligheten for etablering av kraftproduksjon i tilknytning til Ormen Lange-anlegget på Aukra.

7 Energiomlegging Energiomleggingspolitikken spiller en sentral rolle i Regjeringens strategi for bedring av kraftsituasjonen i Midt-Norge. Økningen i rammene til Enova gir betydelig mulighet for økninger i satsingen. Det ligger godt til rekke for å gjennomføre tiltak i Trøndelag.

8 Dobler satsingen på energiomlegging
Enovas rammer 1 450 mill. kroner til fornybar energi og energieffektivisering i 2008 - 630 mill. kroner til fornybar elektrisitet - 820 mill. kroner til varme og energieffektivisering Skal øke satsingen ytterligere i årene som kommer

9 Vindkraftprosjekter i Midt-Norge
GWh Status Bessakerfjellet 167 Under bygging Harbaksfjellet 263 Konsesjon Ytre Vikna 870 Frøya 580 Konsesjonssøknad Haram 191 Haugshornet 261 Havsul I 1 015 Havsul II 2 320 Havsul IV Oksbåsheia 435 Kvenndalsfjellet 348 SUM 7 654 Tabellen viser potensielle, kommende vindkraftprosjekter i Midt-Norge. I tillegg er en rekke prosjekter meldt til NVE.

10 Vannkraft og bioenergi i Midt-Norge
7 prosjekter er bygd i = 60 GWh 9 prosjekter er under bygging = 140 GWh 37 prosjekter har rettskraftig konsesjon = 300 GWh Totalt ny vannkraft i Midt Norge = 500 GWh Bioenergi Regjeringen har en omfattende satsing på varme og energieffektivisering gjennom Enova Varmesektoren er inne i en positiv utvikling Økte midler til Enova gir grunnlag for rask utbygging de nærmeste årene Ny støtteordning til infrastruktur for fjernvarme

11 Reservekraftverk MD og OED har nylig gitt Statnett hhv utslippstillatelse og energikonsesjon for reservekraftverket på Tjeldbergodden Reservekraftverket skal bare idriftsettes dersom alle andre aktuelle virkemidler er tatt i bruk, og sannsynligheten for rasjonering er stor Statnett skal arbeide videre for en biobasert løsning

12 Ytterligere innsats for å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge!


Laste ned ppt "En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google