Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olje- og energidepartementet www.oed.dep.no En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge Åpningsinnlegg ved Olje- og energiminister Åslaug Haga Stjørdal 21. januar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olje- og energidepartementet www.oed.dep.no En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge Åpningsinnlegg ved Olje- og energiminister Åslaug Haga Stjørdal 21. januar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Olje- og energidepartementet www.oed.dep.no En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge Åpningsinnlegg ved Olje- og energiminister Åslaug Haga Stjørdal 21. januar 2008

2 Olje- og energidepartementet www.oed.dep.no Økt etterspørsel etter el i Midt-Norge Fra 2003 til 2005 vokste elforbruket i Midt-Norge med om lag 3,7 TWh. Dette er en økning på ca. 20 prosent. Igangsetting av Ormen Lange har økt forbruket i regionen ytterligere Statnett anslår at regionen vil ha en import på 8-9 TWh i 2010 i et nedbørsmessig normalår Importkapasiteten anslås til maksimalt 12 TWh.

3 Olje- og energidepartementet www.oed.dep.no Midt-Norge - En regional utfordring Langsiktig: –Tiltak på nettsiden Nye overføringsforbindelser –Tiltak på produksjonssiden Støtte til fornybar energi Energiomlegging Gasskraft med CO2-håndtering Kortsiktig: –Statnetts tiltak

4 Olje- og energidepartementet www.oed.dep.no Tiltak for å styrke overføringsevnen I Betydelige nettinvesteringer er utført lokalt Investert i spenningsstøtte –En del av disse anleggene er satt i drift fra vinteren 2007/2008 Statnett

5 Olje- og energidepartementet www.oed.dep.no Tiltak for å styrke overføringsevnen II Nye overføringsforbindelser –Nea – Järpstrømmen Økt importkapasitet fra Sverige til Midt-Norge fra høsten 2009 –Ørskog – Fardal Konsesjonssøknad sendt i mars 2007 Krevende prosjekt konsesjonsmessig Et viktig bidrag i forhold til å bedre den regionale kraftbalansen Statnett, Kartskisse - ulike trasévalg.

6 Olje- og energidepartementet www.oed.dep.no Gasskraftverk Regjeringen arbeider aktivt for å få på plass ny produksjon, inkludert gasskraft. Det har blitt presentert planer for flere ulike gasskraftprosjekter i Midt-Norge. –Industrikraft Midt-Norge har fått konsesjon Plassering på Skogn, installert effekt på 420 MW i nye planer, samt produksjon basert på bio. –Industrikraft Møre har søkt konsesjon Plassering på Elnesvågen, installert effekt på opp mot 450 MW. Jeg har bedt Shell utrede muligheten for etablering av kraftproduksjon i tilknytning til Ormen Lange-anlegget på Aukra.

7 Olje- og energidepartementet www.oed.dep.no Energiomlegging Energiomleggingspolitikken spiller en sentral rolle i Regjeringens strategi for bedring av kraftsituasjonen i Midt-Norge. Økningen i rammene til Enova gir betydelig mulighet for økninger i satsingen. Det ligger godt til rekke for å gjennomføre tiltak i Trøndelag.

8 Olje- og energidepartementet www.oed.dep.no Dobler satsingen på energiomlegging 1 450 mill. kroner til fornybar energi og energieffektivisering i 2008 - 630 mill. kroner til fornybar elektrisitet - 820 mill. kroner til varme og energieffektivisering Skal øke satsingen ytterligere i årene som kommer Enovas rammer

9 Olje- og energidepartementet www.oed.dep.no Vindkraftprosjekter i Midt-Norge ProsjektGWhStatus Bessakerfjellet167Under bygging Harbaksfjellet263Konsesjon Ytre Vikna870Konsesjon Frøya580Konsesjonssøknad Haram191Konsesjonssøknad Haugshornet261Konsesjonssøknad Havsul I1 015Konsesjonssøknad Havsul II2 320Konsesjonssøknad Havsul IV1 015Konsesjonssøknad Oksbåsheia435Konsesjonssøknad Kvenndalsfjellet348Konsesjonssøknad SUM7 654 Tabellen viser potensielle, kommende vindkraftprosjekter i Midt-Norge. I tillegg er en rekke prosjekter meldt til NVE.

10 Olje- og energidepartementet www.oed.dep.no Vannkraft og bioenergi i Midt-Norge Vannkraft 7 prosjekter er bygd i 2007= 60 GWh 9 prosjekter er under bygging = 140 GWh 37 prosjekter har rettskraftig konsesjon = 300 GWh Totalt ny vannkraft i Midt Norge= 500 GWh Bioenergi –Regjeringen har en omfattende satsing på varme og energieffektivisering gjennom Enova –Varmesektoren er inne i en positiv utvikling –Økte midler til Enova gir grunnlag for rask utbygging de nærmeste årene –Ny støtteordning til infrastruktur for fjernvarme

11 Olje- og energidepartementet www.oed.dep.no Reservekraftverk MD og OED har nylig gitt Statnett hhv utslippstillatelse og energikonsesjon for reservekraftverket på Tjeldbergodden Reservekraftverket skal bare idriftsettes dersom alle andre aktuelle virkemidler er tatt i bruk, og sannsynligheten for rasjonering er stor Statnett skal arbeide videre for en biobasert løsning

12 Olje- og energidepartementet www.oed.dep.no Ytterligere innsats for å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge!


Laste ned ppt "Olje- og energidepartementet www.oed.dep.no En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge Åpningsinnlegg ved Olje- og energiminister Åslaug Haga Stjørdal 21. januar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google