Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om å skrive masteroppgave MEVIT4000, vår 2007. Skriveutfordringer ifb. med masteroppgave Mengdetrening: tidligere erfaring er viktig Storstrukturens betydning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om å skrive masteroppgave MEVIT4000, vår 2007. Skriveutfordringer ifb. med masteroppgave Mengdetrening: tidligere erfaring er viktig Storstrukturens betydning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om å skrive masteroppgave MEVIT4000, vår 2007

2 Skriveutfordringer ifb. med masteroppgave Mengdetrening: tidligere erfaring er viktig Storstrukturens betydning for klarhet og konsistens Evnen til å skrive om igjen Evnen til å søke og innarbeide respons

3 Sentrale vurderingskriterier A: “ Tildels fremragende og originalt arbeide som bekrefter en meget god forståelse og håndtering av teoretiske og analytiske momenter. Høyt kunnskapsnivå. Selvstendig.” B: ”Klart formulerte problemstillinger, besvarer disse. God sammenheng mellom problemstillinger, teori og empiri.”

4 Vurderingskriterier C: ”Oppgaven har gode problemstillinger, men disse kan være noe manglefulle eller uklart formulert. Rimelig god sammenheng mellom problemstillinger, teori og empiri.”

5 Vurderingskriterier D: ”Oppgaven er ytre sett gjennomført etter de formmessige kriterier som gjelder, men har flere store og betydelige mangler. Nokså god sammenheng mellom problemstilling, teori og empiri, men mangler forbundet med fagfeltets kunnskapselementer. Kan ikke benytte kunnskapen selvstendig.” E: ”Oppgaver som på en vesentlig måte bryter med de formmessige kriterier som gjelder uten at dette er godt begrunnet. Tilfredstiller bare minimumskravene. Behersker ikke kunnskapsfeltet. Uselvstendig.”

6 Kriterier, oppsummert Fokusert problemstilling Originalitet Sammenhengende struktur Løpende framstillingsevne Sakkunnskap

7 Problemstillingen Formål: fokusering og avgrensning Funksjon: den røde tråd som deretter går gjennom hele oppgaven. Den gule lappen! Lakmustest I: er det mulig å se hva kandidaten IKKE skal gjøre? Lakmustest II: er dette et spørsmål der svaret ikke er gitt, men kan anes? Problemstillingen bør legges tidlig men omarbeides/justeres gjerne

8 Masteroppgavens storstruktur “Trådsnella”: fra det generelle til det spesifikke og tilbake PL-struktur: situasjon/problem/løsning/evaluering Analyseoppgavens grunnstruktur: innledning/ problemstilling/teori/metode/analyse/konklusjon Den essayistiske oppgaven: innledning og problem fulgt av pendlinger mellom det teoretisk/begrepslige og det analytiske/illustrerende

9 Hvorfor begynne å skrive tidlig Skriving er en måte å tenke på Skriving er en måte å huske på Skriving krever mengdetrening Man trenger mange forsøk for å få til en storstruktur over 100s.

10 Sakkunnskap: Lesestrategier Hvis du skal analysere - finn og les analyser Les etter skrivestrategier Lesning gir ikke (av seg selv) fokus eller mening til en masteroppgave Master krever vurderende lesning

11 Originalitet Tenke som en forsker, ikke (bare) som en student Sette seg inn i fagdiskusjoner i tillegg til fagkunnskap Se på det å ikke finne eksisterende forskning som en mulighet, ikke et problem


Laste ned ppt "Om å skrive masteroppgave MEVIT4000, vår 2007. Skriveutfordringer ifb. med masteroppgave Mengdetrening: tidligere erfaring er viktig Storstrukturens betydning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google