Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Deike Pahl, EU-kontoret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Deike Pahl, EU-kontoret"— Utskrift av presentasjonen:

1 Deike Pahl, EU-kontoret 08.05.2012
Marie Curie toppfinansiering og organisering på UiO Deike Pahl, EU-kontoret

2 Struktur av bidrag fra EU (ITN og IAPP) (Host Driven Actions)
Merk: flat rates - allowances for category 1, 2 og 3 are given as flat rates and should also be reported as flat rates

3 Struktur av bidrag fra EU (IEF, IIF, etc.) (Individual Driven Actions)
Merk: flat rates - allowances for category 1, 2, 3, 5 og 6 are given as flat rates and should also be reported as flat rates

4 Cat. 1: Monthly Living Allowance Toppfinansiering gjennom NFR
Marie Curie-satsene (Monthly Living Allowance) dekker ikke lønn for vanlig lønnsnivå for stipendiater eller PostDocer, derfor tilbyr Forskningsrådet toppfinansiering av Marie Curie-kandidater. Link til ordningen for toppfinansiering av Marie Curie kandidater fra Forskingsrådet: Kontaktperson i Forskningsrådet er Merethe Moe

5 Cat. A: Monthly Living Allowance Toppfinansiering gjennom NFR
Marie Curie-satsene ("Monthly Living Allowance") dekker ikke lønn for vanlig lønnsnivå for stipendiater eller PostDocer, derfor tilbyr Forskningsrådet toppfinansiering av Marie Curie-kandidater. Link til ordningen for toppfinansiering av Marie Curie kandidater fra Forskningsrådet: Kontaktperson i Forskningsrådet er Merethe Moe

6 Prosjektorganisering på UiO
For Marie Curie prosjektet og toppfinansieringen fra Forskningsrådet opprettes ett prosjekt ved UiO i prosjektserien – Begge deler, inntekter fra EU og fra Forskningsrådet registreres på samme prosjektet EU-inntekter på art 3401/3402 NFR-inntekter på art 3470 Rapporteringen: EU: rapporteres faste satser angitt i GPF (EU-budsjett) OBS: toppfinansieringen ikke rapporteres til EU Forskningsrådet: rapporteres mellomlegget mellom EU-satser og totale lønnskostnader.

7 Monthly Living and Mobility Allowance Tilsetting basert på toppfinansering
For Marie Cuire-prosjekter gjelder de vanlige rutiner for ansettelse ved UiO (for eksempel stillingsutlysninger). Stillinger utlyses på europeisk nivå (for eks. EURAXESS). Marie Curie-kandidater får norsk tarifflønn som er vanlig for vertsinstituttet. Mellomlegg mellom Marie Curie satser og tarifflønn er finansiert gjennom Forskningsrådets Toppfinansierings-ordning. Marie Curie-kandidater får en spesiell arbeidskontrakt som er basert på UiOs standardkontrakt. Arbeidskontrakten inneholder noen ekstra paragrafer som presiserer lønn/ "Living Allowance" og "Mobility Allowance". Kontaktpersoner i OPA er Gabriela Halvorssen og Christopher Brown for utbetaling av lønn og Mobility Allowance

8 Monthly Living Allowance Dokumentasjon av arbeidstid
For ansatte som er ansatt på Marie Curie prosjekter skal det følges de vanlige rutinene som gjelder på den respektive host organisationen. EU/REA krever en dokumentasjon for at stipendiat/PostDoc jobbet full tid på prosjektet. EU/REA åpner for alternativer i dokumentasjon: arbeidskontrakter, lønnslipp, lablogg, publikasjoner, bidrag til konferanser, biblioteklogg Det mest aksepterte og anbefalte måte er likevel dokumentasjonen i form av timelister (for eksempel ved en ekstern revisjon). For ansatte som er delvis betalt av prosjektet kreves det alltid timelister.


Laste ned ppt "Deike Pahl, EU-kontoret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google