Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykiske konsekvenser av misnøye med utseende 1. 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykiske konsekvenser av misnøye med utseende 1. 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykiske konsekvenser av misnøye med utseende 1

2 2

3 Oversikt: Hvorfor mennesker kan være forlegne– påminnelse Emosjonelle - følelser Kognitive - tanker Atferd 3

4 Mange grunner til at folk kan være forlegne i forhold til utseende... F.eks akne arrdannelser 4

5 Mange grunner til at folk kan være forlegne i forhold til utseende... F.eks “Portvinsflekker” hudforskjell 5

6 Mange grunner til at folk kan være forlegne i forhold til utseende... F.eks Vekt/størrelse (ekte eller innbilt) 6

7 Psykiske konsekvenser Emosjonelt – hva en føler Kognisjon – hva en tenker Oppførsel – hva gjøres/ikke gjøres 7

8 Psykiske konsekvenser Emosjonelt – hva en føler Kognisjon – hva en tenker Oppførsel – hva gjøres/ikke gjøres Tre dimensjoner å ta hensyn til 8

9 Emosjonelle konsekvenser: hva en føler Angst – spesielt sosial angst “en frykt for eksponering for sosiale situasjoner...... frykt, forvirring, hjertebank, svetting, skjelving, rødming, muskelspenninger, mageproblemer.” 9

10 Emosjonelle konsekvenser: hva en føler Depresjon “tristhet, tap av interesse eller glede, følelser av skyld eller lav selvverd, forstyrret søvn eller appetitt, følelse av tretthet og dårlig konsentrasjon.” Mer vanlig i vekt/størrelse- forskjeller enn andre synlige forskjeller 10

11 Emosjonelle konsekvenser: hva en føler Skam Internalisert og/eller Eksternalisert skam 11

12 Emosjonelle konsekvenser: hva en føler Internalisert skam “aksept for at man har personlige attributter(f.eks kroppsform, størrelse eller teksturer) som er dårligere/skjemmende, og vil føre til avslag” 12

13 Emosjonelle konsekvenser: hva en føler Eksternalisert skam “bevissthet om at man er medlem av en stigmatisert gruppe” 13

14 Emosjonelle konsekvenser: hva en føler Isolasjon – fysisk og emosjonell distanse Opplevd følelse av isolasjon, og en reell avstand – Ukjente – Kollegaer – Venner – Familie 14

15 Emosjonelle konsekvenser: hva en føler Følelse av tilhørighet er et grunnleggende menneskelig behov. 15

16 Emosjonell konsekvenser: hva en føler Å føle seg “unormal”/ “annerledes” Å ikke høre til Være på utsiden, og se inn 16

17 Emosjonell effekt: hva en føler Fysisk aggresjon Verbal aggresjon Sinne Fiendtlighet Noen ganger observert som reaksjon på å ha annerledes utseende 17

18 Emosjonell effekt: hva en føler Aggresjon Maskerer ofte underliggende frykt og angst Angst kan være ubevisst 18

19 Kognitive effekter – hva en tenker Frykt for negativ evaluering Jeg forventer at du skal tenke dårlig om hvem jeg er eller hvordan jeg ser ut 19

20 Kognitive effekter – hva en tenker Økt fremtredende trekk – opptatt av egne/andres utseende (særlig følsomme "funksjoner”) Slik jeg ser det ofte i mine tanker 20

21 Kognitive effekter – hva en tenker Tolkning av tvetydighet I sosiale situasjoner forventer jeg at du skal reagere på måten jeg ser ut (selv om du faktisk ikke gjør det) 21

22 Kognitive effekter – hva en tenker Tolkning av tvetydighet F.eks, når noen blir forbigått på gaten av en venn og ikke får bekreftelse: a) vennen kan være svært distrahert, i hast, etc. – eller b) kan være at vennen aktivt ignorerer personen. Selvbevisst person som mest sannsynlig vil tenke (b) 22

23 Kognitive effekter – hva en tenker Oppmerksomhet i forhold til sosial trussel Jeg vil skanne den sosiale verden for å sjekke ut muligheten for folk stirrer på meg, snakker om meg, legger merke meg. 23

24 Forstå stirring Stirrer, “dobbel omgang”, skjulte blikk Dårlig justering – går ut i fra ondsinnede grunner (f.eks, mislikt utseende, avsky, etc.) 24

25 Forstå stirring Stirrer, “dobbel omgang”, skjulte blikk Positiv justering – går ut i fra godartede årsaker (f.eks, nysgjerrighet, naturlig oppmerksomhet til å merke forskjell etc.) 25

26 20.01.14 Bevissthet om en selv Trigger: et publikum, speil, kamera Negativ følelse (angst, depresjon) Selv sentrert fokus Bevissthet Omkring følelser Intensiteten på følelsene 26

27 Konsekvenser for adferd – hva er/er ikke gjort Sosial isolasjon: Restauranter, barer butikker Offentlig transport Arbeid/intervjuer 27

28 Konsekvenser for adferd – hva er/er ikke gjort Sosial isolasjon: En kortsiktig strategi Knyttet til dårlige resultater 28

29 Konsekvenser for adferd– hva er/er ikke gjort Redusert sosial kontakt Tap av sosiale ferdigheter 29

30 Konsekvenser for adferd– hva er/er ikke gjort Frykt og angstForventninger om negative utfallSosial isolasjon 30

31 Sosial fungering Studie-eksempel: deltakerne vurderte (1) alle sine interaksjoner med varighet > 10 minutter, over tre ukers periode, og (2) sitt eget kroppsbilde Kvalitet på interaksjon er knyttet til kroppslig selvtillit 31

32 Sosial fungering Funn: Positivt kroppsbilde var assosiert med større oppfattet intimitet og sosial tillit i sosiale interaksjoner. Kvalitet på interaksjon er knyttet til kroppslig selvtillit 32

33 Sosiale ferdigheter bedrer kroppsoppfatningen Forbedre sosial kompetanse gjennom å øve Samtaler - åpning/vedlikehold/lukking – Ferdigheter til å utvikle sosial intimitet – Spesifikke utseende ferdigheter Hvordan håndtere direkte spørsmål om utseende Hvordan håndtere stirring, "andre ser", osv. 33

34 Vennligst vurder... Hvordan kan forlegenhet over utseende manifestere seg på ulike tidspunkt i livet? Hvordan kan problemer og atferd hos ungdommer sammenlignes med det hos eldre/voksne? 34

35 Vennligst vurder... Hvordan kan forlegenhet over utseende manifestere seg i ulike sammenhenger? Vurder hjemmet, i nære relasjoner, i offentlig sammenheng, i arbeid / opplæring / utdanning? 35

36 Vennligst vurder... Kan det å ha et "annerledes" og stigmatisert utseende noensinne ha positive konsekvenser for den berørte personen? Hva kan disse være? 36

37 Vennligst vurder... Kan det å ha et "annerledes" og stigmatisert utseende noensinne ha positive konsekvenser for den enkelte berørte? Eksempel: for noen har uvanlige utseende medført ettertanke over hva som betyr mest i livet “Nå erkjenner jeg hva som er virkelig viktig i livet, jeg vet hvem mine gode venner er, og det som virkelig betyr noe for meg” 37

38 Oppsummering: Et annerledes utseende øker risikoen for... Angst, depresjon og skam Isolasjon, unngåelse av andre Negativ tenkning Konsekvensene vil variere avhengig av sammenheng og tid. 38

39 Tips for lærere Vær klar over at misnøye med utseendet kan vise seg gjennom atferd, annerledes tanker, eller følelsesmessige reaksjoner. Legg merke til de onde sirklene forbundet med negative virkninger av utseende - hjelp klientene å identifisere og bryte disse. Legg merke til mulige positive sirkler – hjelp våre klienter å etablere disse (f.eks, gjennom å bedre sosiale ferdigheter). 39


Laste ned ppt "Psykiske konsekvenser av misnøye med utseende 1. 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google