Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykiske konsekvenser av misnøye med utseende

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykiske konsekvenser av misnøye med utseende"— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykiske konsekvenser av misnøye med utseende
1 Psykiske konsekvenser av misnøye med utseende 1

2 2

3 Oversikt: Hvorfor mennesker kan være forlegne– påminnelse
Emosjonelle - følelser Kognitive - tanker Atferd 3

4 Mange grunner til at folk kan være forlegne i forhold til utseende. . .
F.eks akne arrdannelser 4

5 Mange grunner til at folk kan være forlegne i forhold til utseende. . .
F.eks “Portvinsflekker” hudforskjell 5

6 Mange grunner til at folk kan være forlegne i forhold til utseende. . .
F.eks Vekt/størrelse (ekte eller innbilt) 6

7 Psykiske konsekvenser
Den psykologiske effekten må vurderes på tvers av disse tre dimensjonene 7 Psykiske konsekvenser Emosjonelt – hva en føler Kognisjon – hva en tenker Oppførsel – hva gjøres/ikke gjøres 7

8 Psykiske konsekvenser
8 Den psykologiske effekten må vurderes på tvers av disse tre dimensjonene Psykiske konsekvenser Emosjonelt – hva en føler Kognisjon – hva en tenker Oppførsel – hva gjøres/ikke gjøres Tre dimensjoner å ta hensyn til 8

9 Emosjonelle konsekvenser: hva en føler
9 Emosjonelle konsekvenser: hva en føler Angst – spesielt sosial angst “en frykt for eksponering for sosiale situasjoner . . . . . . frykt, forvirring, hjertebank, svetting, skjelving, rødming, muskelspenninger, mageproblemer.” 9

10 Emosjonelle konsekvenser: hva en føler
1010 Emosjonelle konsekvenser: hva en føler Depresjon “tristhet, tap av interesse eller glede, følelser av skyld eller lav selvverd, forstyrret søvn eller appetitt, følelse av tretthet og dårlig konsentrasjon.” Mer vanlig i vekt/størrelse- forskjeller enn andre synlige forskjeller 10

11 Emosjonelle konsekvenser: hva en føler
Innternalisert skam er som definisjonen ovenfor. Utlagt skam indikerer bevissthet som en gang er medlem av en stigmatisert gruppe. 1111 Emosjonelle konsekvenser: hva en føler Skam Internalisert og/eller Eksternalisert skam 11

12 Emosjonelle konsekvenser: hva en føler
Internalisert skam er som definisjonen ovenfor. Eksternalisert skam tyder på bevissthet om at man er del av en stigmatisert gruppe. 1212 Emosjonelle konsekvenser: hva en føler Internalisert skam “aksept for at man har personlige attributter(f.eks kroppsform, størrelse eller teksturer) som er dårligere/skjemmende, og vil føre til avslag” 12

13 Emosjonelle konsekvenser: hva en føler
Internalisert skam er som definisjonen ovenfor. Utlagt skam indikerer bevissthet som en gang er medlem av en stigmatisert gruppe. 1313 Emosjonelle konsekvenser: hva en føler Eksternalisert skam “bevissthet om at man er medlem av en stigmatisert gruppe” 13

14 Emosjonelle konsekvenser: hva en føler
Isolasjon er vanlig - både en følelse av isolasjon, og en faktisk isolering fra sentrale personer / grupper – dette kan gjelde fremmede, kolleger, venner og familie. 1414 Emosjonelle konsekvenser: hva en føler Isolasjon – fysisk og emosjonell distanse Opplevd følelse av isolasjon, og en reell avstand Ukjente Kollegaer Venner Familie 14

15 Emosjonelle konsekvenser: hva en føler
En mindre lett definert og forstått aspekt av å leve med selvbevissthet av utseende er ideen om at man er "annerledes" til andre, og ikke "hører" til større sosiale grupper i samfunnet. En følelse av tilhørighet er en viktig menneskelig behov. 1515 Emosjonelle konsekvenser: hva en føler Følelse av tilhørighet er et grunnleggende menneskelig behov. 15

16 Emosjonell konsekvenser: hva en føler
En mindre lett definert og forstått aspekt av å leve med forlegenhet over utseende er ideen om at man er "annerledes" enn andre, og ikke "hører" til større sosiale grupper i samfunnet. En følelse av tilhørighet er en viktig menneskelig behov. 1616 Emosjonell konsekvenser: hva en føler Å føle seg “unormal”/ “annerledes” Å ikke høre til Være på utsiden, og se inn 16

17 Emosjonell effekt: hva en føler
Aggresjon - som kan variere fra irritabilitet og sarkasme til mer synlige tegn på sinne og til og med fysisk aggresjon - kan være en defensiv reaksjon på trusselen, som ofte masker underliggende sosial frykt og angst. Aggressoren kan ikke engang være bevisst sin angst, og bare se feil hos andre (dvs. tjene eksterne attribusjoner for sosiale vansker) Photo credit: Sarah Bresnahan sjbresnahan Tatt 6. desember 2009 Canon EOS Digital Rebel XTi 1717 Emosjonell effekt: hva en føler Fysisk aggresjon Verbal aggresjon Sinne Fiendtlighet Noen ganger observert som reaksjon på å ha annerledes utseende 17

18 Emosjonell effekt: hva en føler
Aggresjon - som kan variere fra irritabilitet og sarkasme til mer synlige tegn på sinne og til og med fysisk aggresjon - kan være en defensiv reaksjon på trusselen, som ofte masker underliggende sosial frykt og angst. Aggressoren kan ikke engang være bevisst sin angst, og bare se feil hos andre (dvs. tjene eksterne attribusjoner for sosiale vansker) Photo credit: Sarah Bresnahan sjbresnahan Tatt 6. desember 2009 Canon EOS Digital Rebel XTi 1818 Emosjonell effekt: hva en føler Aggresjon Maskerer ofte underliggende frykt og angst Angst kan være ubevisst 18

19 Kognitive effekter – hva en tenker
Frykt for negativ evaluering er tanken som ligger til grunn for nesten all sosial angst. Det er en forventning/frykt for at når du er i blikket av andre, vil de gjøre negative dommer om utseende, oppførsel, personlighet etc. 1919 Kognitive effekter – hva en tenker Frykt for negativ evaluering Jeg forventer at du skal tenke dårlig om hvem jeg er eller hvordan jeg ser ut 19

20 Kognitive effekter – hva en tenker
Fremtredende utseende er i hvilken grad ens utseende er en del av vanetenking. Noen høyt med fremtredende utseende vil ta tid og problemer med sitt utseende (dette kan være en positiv ting), men også blitt opptatt av hvordan de ser ut. Høyt fremtredende utseende spår dårlige resultater når det kombineres med en negativ vurdering av 2020 Kognitive effekter – hva en tenker Økt fremtredende trekk opptatt av egne/andres utseende (særlig følsomme "funksjoner”) Slik jeg ser det ofte i mine tanker 20

21 Kognitive effekter – hva en tenker
For eksempel, når noen blir forbigått i gaten av en venn med ingen bekreftelse, er dette en tvetydig situasjon. Vennen kan være svært distrahert, i en hast, etc. - eller kan være aktivt ignorerer personen. Noen selv bevisst på sitt utseende er mest sannsynlig å gjøre den siste tolkningen og synes det er vanskeligere å tenke på de mer ufarlige tolkninger. 2121 Kognitive effekter – hva en tenker Tolkning av tvetydighet I sosiale situasjoner forventer jeg at du skal reagere på måten jeg ser ut (selv om du faktisk ikke gjør det) 21

22 Kognitive effekter – hva en tenker
For eksempel, når noen blir forbigått i gaten av en venn med ingen bekreftelse, er dette en tvetydig situasjon. Vennen kan være svært distrahert, i en hast, etc. - eller kan være aktivt ignorerer personen. Noen selv bevisst på sitt utseende er mest sannsynlig å gjøre den siste tolkningen og synes det er vanskeligere å tenke på de mer ufarlige tolkninger. 2222 Kognitive effekter – hva en tenker Tolkning av tvetydighet F.eks, når noen blir forbigått på gaten av en venn og ikke får bekreftelse: vennen kan være svært distrahert, i hast, etc. – eller kan være at vennen aktivt ignorerer personen. Selvbevisst person som mest sannsynlig vil tenke (b) 22

23 Kognitive effekter – hva en tenker
Folk som er selvbevisst på sitt utseende vil være hyper-årvåken for sosial trussel. Dette er en kognitiv last i seg selv, og kan hemme personen fra mer meningsfylt inngrep med sine omgivelser. 2323 Kognitive effekter – hva en tenker Oppmerksomhet i forhold til sosial trussel Jeg vil skanne den sosiale verden for å sjekke ut muligheten for folk stirrer på meg, snakker om meg, legger merke meg. 23

24 Forstå stirring Stirrer, “dobbel omgang”, skjulte blikk
Dårlig justering – går ut i fra ondsinnede grunner (f.eks, mislikt utseende, avsky, etc.) 24

25 Forstå stirring Stirrer, “dobbel omgang”, skjulte blikk
Positiv justering – går ut i fra godartede årsaker (f.eks, nysgjerrighet, naturlig oppmerksomhet til å merke forskjell etc.) 25

26 Bevissthet om en selv Trigger: et publikum, speil, kamera
Selv sentrert fokus Bevissthet Omkring følelser Intensiteten på følelsene Trigger: et publikum, speil, kamera Negativ følelse (angst, depresjon) Bevissthet om seg selv (selvfokus) fører til bevissthet påvirker / følelser, som har en tendens til å forsterke følelsene, og dermed fører til økt selvfokus. Denne onde sirkelen kan startes i de med en predisposisjon for selvbevissthet ved å være i nærvær av et publikum, et speil, eller et kamera. Denne syklusen er spesielt sant for følelser av angst og depresjon. 26

27 Konsekvenser for adferd – hva er/er ikke gjort
2727 En felles, gjennomgripende trekk ved selvbevissthet av utseende er sosial isolasjon. Dette kan bety redusert sosial kontakt i sosiale settinger (restauraunts / barer), innenriks normalitet (shopping, offentlig transport) eller i arbeidssituasjoner. Denne kortsiktige mestringsstrategi er ikke knyttet med gode resultater. Konsekvenser for adferd – hva er/er ikke gjort Sosial isolasjon: Restauranter, barer butikker Offentlig transport Arbeid/intervjuer 27

28 Konsekvenser for adferd – hva er/er ikke gjort
2828 En felles, gjennomgripende trekk ved selvbevissthet av utseende er sosial isolasjon. Dette kan bety redusert sosial kontakt i sosiale settinger (restauraunts / barer), innenriks normalitet (shopping, offentlig transport) eller i arbeidssituasjoner. Denne kortsiktige mestringsstrategi er ikke knyttet med gode resultater. Konsekvenser for adferd – hva er/er ikke gjort Sosial isolasjon: En kortsiktig strategi Knyttet til dårlige resultater 28

29 Konsekvenser for adferd– hva er/er ikke gjort
2929 Reduced social contact can lead to a reduction in social skills. Ongoing accurate feedback is a key part of obtaining and retaining social skills, necessary for getting and staying in work. Konsekvenser for adferd– hva er/er ikke gjort Redusert sosial kontakt Tap av sosiale ferdigheter 29

30 Konsekvenser for adferd– hva er/er ikke gjort
3030 There is thus another vicious cycle that can be observed. Fear and anxiety leads to an expectation of negative outcomes, which leads to social avoidance, which then (because of poorer social skills and social self efficacy) leads to increased fear and anxiety. Konsekvenser for adferd– hva er/er ikke gjort Frykt og angst Forventninger om negative utfall Sosial isolasjon 30

31 3131 Noen vitenskapelig dokumentasjon av forholdet mellom kropp tillit og kvaliteten på sosiale interaksjoner (Nezlek, 1999) forsterker dette Sosial fungering Kvalitet på interaksjon er knyttet til kroppslig selvtillit Studie-eksempel: deltakerne vurderte alle sine interaksjoner med varighet > 10 minutter, over tre ukers periode, og sitt eget kroppsbilde 31

32 3232 Noen vitenskapelig dokumentasjon av forholdet mellom kropp tillit og kvaliteten på sosiale interaksjoner (Nezlek, 1999) forsterker dette Sosial fungering Kvalitet på interaksjon er knyttet til kroppslig selvtillit Funn: Positivt kroppsbilde var assosiert med større oppfattet intimitet og sosial tillit i sosiale interaksjoner. 32

33 Sosiale ferdigheter bedrer kroppsoppfatningen
Forbedre sosial kompetanse gjennom å øve Samtaler - åpning/vedlikehold/lukking Ferdigheter til å utvikle sosial intimitet Spesifikke utseende ferdigheter Hvordan håndtere direkte spørsmål om utseende Hvordan håndtere stirring, "andre ser", osv. 33

34 Vennligst vurder. . . Hvordan kan forlegenhet over utseende manifestere seg på ulike tidspunkt i livet? Hvordan kan problemer og atferd hos ungdommer sammenlignes med det hos eldre/voksne? 34

35 Vennligst vurder. . . Hvordan kan forlegenhet over utseende manifestere seg i ulike sammenhenger? Vurder hjemmet, i nære relasjoner, i offentlig sammenheng, i arbeid / opplæring / utdanning? 35

36 Vennligst vurder. . . Kan det å ha et "annerledes" og stigmatisert utseende noensinne ha positive konsekvenser for den berørte personen? Hva kan disse være? 36

37 Vennligst vurder. . . Kan det å ha et "annerledes" og stigmatisert utseende noensinne ha positive konsekvenser for den enkelte berørte? Eksempel: for noen har uvanlige utseende medført ettertanke over hva som betyr mest i livet “Nå erkjenner jeg hva som er virkelig viktig i livet, jeg vet hvem mine gode venner er, og det som virkelig betyr noe for meg” 37

38 Oppsummering: Et annerledes utseende øker risikoen for. . .
Angst, depresjon og skam Isolasjon, unngåelse av andre Negativ tenkning Konsekvensene vil variere avhengig av sammenheng og tid. 38

39 Tips for lærere Vær klar over at misnøye med utseendet kan vise seg gjennom atferd, annerledes tanker, eller følelsesmessige reaksjoner. Legg merke til de onde sirklene forbundet med negative virkninger av utseende - hjelp klientene å identifisere og bryte disse. Legg merke til mulige positive sirkler – hjelp våre klienter å etablere disse (f.eks, gjennom å bedre sosiale ferdigheter). 39


Laste ned ppt "Psykiske konsekvenser av misnøye med utseende"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google