Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

…når resultater betyr noe

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "…når resultater betyr noe"— Utskrift av presentasjonen:

1 …når resultater betyr noe
HMS Tjenester… …når resultater betyr noe

2 Konsulent ifbm skalering og tilpassning
Modell Helsepakke Miljøpakke Sikkerhetspakke HMS Revisjonspakke HMS Oppgraderingspakke HMS grunnpakke Konsulent ifbm skalering og tilpassning

3 Eksempel på utført HMS grunnpakke kr. 48 000.-
2 dager med 2 Rådgivere/konsulenter i egen virksomhet Kartlegging, revisjon og status på eksisterende dokumentasjon med statusrapport Fullverdig vernerunde med rapport 7- punkts HMS – revisjon Risikoanalyse i virksomheten med rapport Bedrift på 22 ansatte. Kjøreavstand frem og tilbake samme dag. Bedriften forberedt. Kartlegging ihht gjeldende og godkjente standarder for dette. Vernerunde og Risikoanalyse ihht HMS Kontorets standard og mal. Kundens hadde ikke eget oppsett. HMS – revisjon etter NORSOK S006N. Egen kontaktperson i HMS kontoret for hjelp og praktiske råd.

4 Eksempel på HMS Oppgraderingspakke Normalpris kr. 32 000.-
Avtale om oppgraderingspakken ble inngått sammen med Grunnpakke og prisen ble avtalt til kr 2 dager med 1 HMS - konsulent i egen bedrift Utarbeidelse og etablering av egen HMS- plan Bedriftstilpasset HMS- system og Internkontroll Utarbeidelse av nødvendige prosedyrer og rutiner lagt inn i HMS- systemet Bedrift 22 ansatte. Kjøreavstand frem og tilbake samme dag. Egen kontaktperson i bedriften. Utarbeidelse av egen HMS - plan på HMS kontorets mal sammen med representant for kunden. Gjennomgang med og etablering i ledergruppe samt øvrig organisasjon. Avdelingsvis gjennomgang av planer og tiltak Utarbeidelse av de 10 mest kritiske prosedyrene og rutinene lagt inn i HMS - systemet.

5 Eksempel på utført HMS Revisjonspakke normalpris kr. 24 000.-
Ved avtale om årlig Revisjonspakke alene eller sammen med Grunnpakke koster Revisjonspakken kr 1 dag med 1 HMS - rådgiver og 1 organisasjonsrådgiver i egen bedrift Revisjon av HMS - system, rutiner og prosedyrer og praksis med rapport og tiltaksplan Godkjent vernerunde med rapport Lukke avvik ved utarbeidelse av nødvendige endringer i prosedyrer og rutiner Dette lagt inn i HMS – systemet Nødvendig rådgivning og kvalifiseringsbevis Bedrift innen mekanisk produksjon mot olje og gass. Achilles og ISO 9001 sertifiseringer. 1 lokasjon Kunden valgte å benytte HMS – Kontorets mal for vernerunder Revisjon på HMS og etter NORSOK S006N. Kvalifiseringsbeviset med varighet av 12 mnd. Fra dato for revisjon og gjelder AML og tilsluttende forskrifter. I dette tilfellet var NORSOK S006N førende dokument

6 Eksempel på Helsepakke kr.24 000.-
1 dag med 1 organisasjonsrådgiver og 1 fysioterapeut i egen bedrift Gjennomgang av HR, fravær, tilstedeværelse og rutiner Ergonomi på arbeidsplassen tilpasset bransje Tiltak, rådgivning og helseplaner Innenfor muligheten av å reise frem og tilbake med bil. HMS kontoret regner maks 3 timer hver vei som grense. Kartlegging og revisjoner ihht gjeldende og godkjente standarder for dette. Bransjespesifikk ved behov.

7 Eksempel på Miljøpakke kr.22 000.-
2 dager med organisasjonsrådgiver i egen virksomhet Gjenomgang og revisjon med fokus på inne/ -klima og miljø med rapport og tiltaksplan Bransjetilpasset arbeidsmiljøundersøkelse/kartlegging med nødvendige analyser, tiltaksplaner og rådgivning Riskovurdering ytre miljø og tiltaksplan Innenfor muligheten av å reise frem og tilbake med bil. HMS kontoret regner maks 3 timer hver vei som grense. Kartlegging og revisjoner ihht gjeldende og godkjente standarder for dette. Bransjespesifikk ved behov. Risikoanalyse ihht HMS Kontorets standard og mal dersom kunden ikke har eget oppsett. Kundens eget oppsett må være ihht godkjente standarder for dette. Hvis ikke må HMS Kontoret standarder og maler gjelde tilpasset kundens behov.

8 Eksempel på utført Sikkerhetspakke kr.29 000.-
1 dag med 1 sikkerhetsekspert og 1 rådgiver i egen virksomhet Utvidet vernerunde med rapport Nødvendige oppmerkinger og skiltinger Utvidet risikokartlegging, rådgivning og planer/tiltak Utarbeidelse og gjennomgang av nødvendige beredskapsplaner og prosedyrer HMS Kontoret kan, etter egen avtale, koordinere og styre gjennomføringen av realistiske øvelser innenfor ønskede felt i kundens lokaler og anlegg. Innenfor muligheten av å reise frem og tilbake med bil samme dag. Produksjon av dører og vinduer. Lokaler fra midt -80 tallet. Godt vedlikeholdt. Kartlegging, revisjoner og skilting ihht gjeldende og godkjente standarder for dette. Bransjespesifikke krav ivaretatt. Gjennomgang med ledelse og avdelingsvis.


Laste ned ppt "…når resultater betyr noe"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google