Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er avløseryrket noe for deg?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er avløseryrket noe for deg?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Er avløseryrket noe for deg?
Ta en kikk her! Slik setter du inn lysbildet i presentasjonen Lagre malen som en presentasjon (PPT-fil) på datamaskinen. Åpne presentasjonen som inneholder bildelysbildet. I kategorien Lysbilder plasserer du innsettingspunktet etter lysbildet som vil komme før bildelysbildet. (Pass på at du ikke merker et lysbilde. Innsettingspunktet må være mellom lysbildene.) Velg Lysbilder fra filer på Sett inn-menyen. Klikk kategorien Søk etter presentasjon i dialogboksen Søk etter lysbilde. Klikk Bla gjennom, finn og merk presentasjonen som inneholder bildelysbildet, og klikk deretter Åpne. Merk bildelysbildet i dialogboksen Lysbilder fra filer. Merk av for Behold kildeformatering. Hvis du ikke merker av for denne avmerkingsboksen, får det kopierte lysbildet samme utforming som lysbildet som kommer foran i presentasjonen. Klikk Sett inn. Klikk Lukk. Norske Landbrukstenester - ditt lokale vikarbyrå

2 Liker du å... arbeide med dyr?
arbeide i et ansvarsfullt og lærerikt yrke? bruke kroppen din? arbeide selvstendig? være med å produsere mat? ha variert arbeid? Slik setter du inn lysbildet i presentasjonen Lagre malen som en presentasjon (PPT-fil) på datamaskinen. Åpne presentasjonen som inneholder bildelysbildet. I kategorien Lysbilder plasserer du innsettingspunktet etter lysbildet som vil komme før bildelysbildet. (Pass på at du ikke merker et lysbilde. Innsettingspunktet må være mellom lysbildene.) Velg Lysbilder fra filer på Sett inn-menyen. Klikk kategorien Søk etter presentasjon i dialogboksen Søk etter lysbilde. Klikk Bla gjennom, finn og merk presentasjonen som inneholder bildelysbildet, og klikk deretter Åpne. Merk bildelysbildet i dialogboksen Lysbilder fra filer. Merk av for Behold kildeformatering. Hvis du ikke merker av for denne avmerkingsboksen, får det kopierte lysbildet samme utforming som lysbildet som kommer foran i presentasjonen. Klikk Sett inn. Klikk Lukk. arbeide i friluft, og i pakt med naturen? få nyttig praksis for videre utdanning? Norske Landbrukstenester - ditt lokale vikarbyrå

3 Hva er en avløser? En avløser tar over arbeidet på en gård slik at bondefamilien kan få ferie og fritid, eller hjelp når de er syke. Avløseren får etter god opplæring ansvaret for det daglige stellet på gården. Slik setter du inn lysbildet i presentasjonen Lagre malen som en presentasjon (PPT-fil) på datamaskinen. Åpne presentasjonen som inneholder bildelysbildet. I kategorien Lysbilder plasserer du innsettingspunktet etter lysbildet som vil komme før bildelysbildet. (Pass på at du ikke merker et lysbilde. Innsettingspunktet må være mellom lysbildene.) Velg Lysbilder fra filer på Sett inn-menyen. Klikk kategorien Søk etter presentasjon i dialogboksen Søk etter lysbilde. Klikk Bla gjennom, finn og merk presentasjonen som inneholder bildelysbildet, og klikk deretter Åpne. Merk bildelysbildet i dialogboksen Lysbilder fra filer. Merk av for Behold kildeformatering. Hvis du ikke merker av for denne avmerkingsboksen, får det kopierte lysbildet samme utforming som lysbildet som kommer foran i presentasjonen. Klikk Sett inn. Klikk Lukk. Norske Landbrukstenester - ditt lokale vikarbyrå

4 Hvem kan bli avløser? Alle som har fyllt 16 år, gutter og jenter, kan bli avløser. Ved ansettelse blir det lagt vekt på at avløseren er ansvarsbevisst og har nødvendig kunnskap til å kunne stelle dyr. Slik setter du inn lysbildet i presentasjonen Lagre malen som en presentasjon (PPT-fil) på datamaskinen. Åpne presentasjonen som inneholder bildelysbildet. I kategorien Lysbilder plasserer du innsettingspunktet etter lysbildet som vil komme før bildelysbildet. (Pass på at du ikke merker et lysbilde. Innsettingspunktet må være mellom lysbildene.) Velg Lysbilder fra filer på Sett inn-menyen. Klikk kategorien Søk etter presentasjon i dialogboksen Søk etter lysbilde. Klikk Bla gjennom, finn og merk presentasjonen som inneholder bildelysbildet, og klikk deretter Åpne. Merk bildelysbildet i dialogboksen Lysbilder fra filer. Merk av for Behold kildeformatering. Hvis du ikke merker av for denne avmerkingsboksen, får det kopierte lysbildet samme utforming som lysbildet som kommer foran i presentasjonen. Klikk Sett inn. Klikk Lukk. Norske Landbrukstenester - ditt lokale vikarbyrå

5 Hvordan blir du avløser?
Ta kontakt med ditt lokale avløserlag eller ta direkte kontakt med en bonde du kjenner. Avløserlagtet og bonden vil hjelpe deg med opplæring. Slik setter du inn lysbildet i presentasjonen Lagre malen som en presentasjon (PPT-fil) på datamaskinen. Åpne presentasjonen som inneholder bildelysbildet. I kategorien Lysbilder plasserer du innsettingspunktet etter lysbildet som vil komme før bildelysbildet. (Pass på at du ikke merker et lysbilde. Innsettingspunktet må være mellom lysbildene.) Velg Lysbilder fra filer på Sett inn-menyen. Klikk kategorien Søk etter presentasjon i dialogboksen Søk etter lysbilde. Klikk Bla gjennom, finn og merk presentasjonen som inneholder bildelysbildet, og klikk deretter Åpne. Merk bildelysbildet i dialogboksen Lysbilder fra filer. Merk av for Behold kildeformatering. Hvis du ikke merker av for denne avmerkingsboksen, får det kopierte lysbildet samme utforming som lysbildet som kommer foran i presentasjonen. Klikk Sett inn. Klikk Lukk. Lokale kurs blir arrangert ved behov! Norske Landbrukstenester - ditt lokale vikarbyrå

6 Hva er et avløserlag? Laget har som formål å kartlegge, organisere og administrere all avløsning innenfor et område hvor det ligger til rette for slikt samarbeid. Laget er åpent for medlemskap for alle bøndene i dette området. Slik setter du inn lysbildet i presentasjonen Lagre malen som en presentasjon (PPT-fil) på datamaskinen. Åpne presentasjonen som inneholder bildelysbildet. I kategorien Lysbilder plasserer du innsettingspunktet etter lysbildet som vil komme før bildelysbildet. (Pass på at du ikke merker et lysbilde. Innsettingspunktet må være mellom lysbildene.) Velg Lysbilder fra filer på Sett inn-menyen. Klikk kategorien Søk etter presentasjon i dialogboksen Søk etter lysbilde. Klikk Bla gjennom, finn og merk presentasjonen som inneholder bildelysbildet, og klikk deretter Åpne. Merk bildelysbildet i dialogboksen Lysbilder fra filer. Merk av for Behold kildeformatering. Hvis du ikke merker av for denne avmerkingsboksen, får det kopierte lysbildet samme utforming som lysbildet som kommer foran i presentasjonen. Klikk Sett inn. Klikk Lukk. Norske Landbrukstenester - ditt lokale vikarbyrå

7 Hva er et avløserlag? Tilsetter og står som arbeidsgiver for avløserne
Formidler kontakt mellom bonde og avløser Formidler avløserhjelp til bonden Skaper faglig og godt sosialt miljø for avløserne Er et sted avløseren kan vende seg til dersom det oppstår problem i arbeidet Ordner lønnsutbetaling og lignende Slik setter du inn lysbildet i presentasjonen Lagre malen som en presentasjon (PPT-fil) på datamaskinen. Åpne presentasjonen som inneholder bildelysbildet. I kategorien Lysbilder plasserer du innsettingspunktet etter lysbildet som vil komme før bildelysbildet. (Pass på at du ikke merker et lysbilde. Innsettingspunktet må være mellom lysbildene.) Velg Lysbilder fra filer på Sett inn-menyen. Klikk kategorien Søk etter presentasjon i dialogboksen Søk etter lysbilde. Klikk Bla gjennom, finn og merk presentasjonen som inneholder bildelysbildet, og klikk deretter Åpne. Merk bildelysbildet i dialogboksen Lysbilder fra filer. Merk av for Behold kildeformatering. Hvis du ikke merker av for denne avmerkingsboksen, får det kopierte lysbildet samme utforming som lysbildet som kommer foran i presentasjonen. Klikk Sett inn. Klikk Lukk. Norske Landbrukstenester - ditt lokale vikarbyrå

8 Heltidsavløser Et yrke for deg som vil arbeide i landbruket
Et yrke for deg som vil ha en allsidig erfaring til egen gårdsdrift, videreutdanning og lignende Et yrke for deg som vil ha et selvstendig og ansvarsfullt arbeid Et yrke for deg som ønsker langfri annenhver helg Et yrke for deg som vil bo i hjembygda Slik setter du inn lysbildet i presentasjonen Lagre malen som en presentasjon (PPT-fil) på datamaskinen. Åpne presentasjonen som inneholder bildelysbildet. I kategorien Lysbilder plasserer du innsettingspunktet etter lysbildet som vil komme før bildelysbildet. (Pass på at du ikke merker et lysbilde. Innsettingspunktet må være mellom lysbildene.) Velg Lysbilder fra filer på Sett inn-menyen. Klikk kategorien Søk etter presentasjon i dialogboksen Søk etter lysbilde. Klikk Bla gjennom, finn og merk presentasjonen som inneholder bildelysbildet, og klikk deretter Åpne. Merk bildelysbildet i dialogboksen Lysbilder fra filer. Merk av for Behold kildeformatering. Hvis du ikke merker av for denne avmerkingsboksen, får det kopierte lysbildet samme utforming som lysbildet som kommer foran i presentasjonen. Klikk Sett inn. Klikk Lukk. Norske Landbrukstenester - ditt lokale vikarbyrå

9 Deltidsavløser Et yrke for deg som vil bestemme din egen arbeidstid
Et yrke for deg som har tid til overs, og vil fylle denne tiden med noe nyttig Et yrke for å finansiere skolegang, bilkjøp og lignende Et yrke for deg som vil ha arbeidserfaring Et yrke for deg som er hjemmeværende, og vil ha avveksling i hverdagen Slik setter du inn lysbildet i presentasjonen Lagre malen som en presentasjon (PPT-fil) på datamaskinen. Åpne presentasjonen som inneholder bildelysbildet. I kategorien Lysbilder plasserer du innsettingspunktet etter lysbildet som vil komme før bildelysbildet. (Pass på at du ikke merker et lysbilde. Innsettingspunktet må være mellom lysbildene.) Velg Lysbilder fra filer på Sett inn-menyen. Klikk kategorien Søk etter presentasjon i dialogboksen Søk etter lysbilde. Klikk Bla gjennom, finn og merk presentasjonen som inneholder bildelysbildet, og klikk deretter Åpne. Merk bildelysbildet i dialogboksen Lysbilder fra filer. Merk av for Behold kildeformatering. Hvis du ikke merker av for denne avmerkingsboksen, får det kopierte lysbildet samme utforming som lysbildet som kommer foran i presentasjonen. Klikk Sett inn. Klikk Lukk. Norske Landbrukstenester - ditt lokale vikarbyrå

10 Lønn og arbeidsforhold
Lønn og arbeidforhold blir avtalt mellom avløser og avløserlag/bonde. Avtalen er skriftlig, og omfatter lønn, arbeidstid, feriepenger, kjøregodtgjørsle og lignende Avløseren kan organisere seg i Fellesforbundet, som har tariffavtale for avløserne Arbeidsmiljøloven gjelder selvsagt også for landbruket Økt trygghet og trivsel er prioriterte oppgaver for avløserlaget Slik setter du inn lysbildet i presentasjonen Lagre malen som en presentasjon (PPT-fil) på datamaskinen. Åpne presentasjonen som inneholder bildelysbildet. I kategorien Lysbilder plasserer du innsettingspunktet etter lysbildet som vil komme før bildelysbildet. (Pass på at du ikke merker et lysbilde. Innsettingspunktet må være mellom lysbildene.) Velg Lysbilder fra filer på Sett inn-menyen. Klikk kategorien Søk etter presentasjon i dialogboksen Søk etter lysbilde. Klikk Bla gjennom, finn og merk presentasjonen som inneholder bildelysbildet, og klikk deretter Åpne. Merk bildelysbildet i dialogboksen Lysbilder fra filer. Merk av for Behold kildeformatering. Hvis du ikke merker av for denne avmerkingsboksen, får det kopierte lysbildet samme utforming som lysbildet som kommer foran i presentasjonen. Klikk Sett inn. Klikk Lukk. Norske Landbrukstenester - ditt lokale vikarbyrå

11 Forsikringer Avløserlaget har gode forsikringsordninger for de ansatte
I tillegg til yrkesskadeforsikring har avløserne ansvarsforsikring. Dvs. at avløser er forsikret mot de skader en kan påføre bonden i sitt arbeid på gården Slik setter du inn lysbildet i presentasjonen Lagre malen som en presentasjon (PPT-fil) på datamaskinen. Åpne presentasjonen som inneholder bildelysbildet. I kategorien Lysbilder plasserer du innsettingspunktet etter lysbildet som vil komme før bildelysbildet. (Pass på at du ikke merker et lysbilde. Innsettingspunktet må være mellom lysbildene.) Velg Lysbilder fra filer på Sett inn-menyen. Klikk kategorien Søk etter presentasjon i dialogboksen Søk etter lysbilde. Klikk Bla gjennom, finn og merk presentasjonen som inneholder bildelysbildet, og klikk deretter Åpne. Merk bildelysbildet i dialogboksen Lysbilder fra filer. Merk av for Behold kildeformatering. Hvis du ikke merker av for denne avmerkingsboksen, får det kopierte lysbildet samme utforming som lysbildet som kommer foran i presentasjonen. Klikk Sett inn. Klikk Lukk. Norske Landbrukstenester - ditt lokale vikarbyrå

12 Opplæring Avløserlaget arrangerer kurs for nybegynnere og viderkomne etter behov Bonden vil også hjelpe deg med opplæring Slik setter du inn lysbildet i presentasjonen Lagre malen som en presentasjon (PPT-fil) på datamaskinen. Åpne presentasjonen som inneholder bildelysbildet. I kategorien Lysbilder plasserer du innsettingspunktet etter lysbildet som vil komme før bildelysbildet. (Pass på at du ikke merker et lysbilde. Innsettingspunktet må være mellom lysbildene.) Velg Lysbilder fra filer på Sett inn-menyen. Klikk kategorien Søk etter presentasjon i dialogboksen Søk etter lysbilde. Klikk Bla gjennom, finn og merk presentasjonen som inneholder bildelysbildet, og klikk deretter Åpne. Merk bildelysbildet i dialogboksen Lysbilder fra filer. Merk av for Behold kildeformatering. Hvis du ikke merker av for denne avmerkingsboksen, får det kopierte lysbildet samme utforming som lysbildet som kommer foran i presentasjonen. Klikk Sett inn. Klikk Lukk. Norske Landbrukstenester - ditt lokale vikarbyrå


Laste ned ppt "Er avløseryrket noe for deg?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google