Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statistiske egenskaper ved målesystemer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statistiske egenskaper ved målesystemer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statistiske egenskaper ved målesystemer
Stoff fra Kompendiet Fraden 2.20 Labøvelse 1

2 Normalfordelingen

3 Estimat av parametrene
Måler y N ganger: Middelverdi: Standard avvik:

4 Fremstilling av målinger (for varierende input)
μ σ

5 Ko-varians Ikke korrelerte størrelser Korrelerte størrelser

6 Ukorrelerte feilkilder
Måleverdi Signal Feilkilde 2 Konstant signal Tilfeldig feil Ser på variansen av målesignalet =cov=0

7 Usikkerhets budsjett

8 Midling S

9 Regner ut =cov=0 Midling over 4 punkter reduserer standard avviket med en faktor 2 Lett å se at midling over n punkter reduserer standard avviket med en faktor √n

10 Glatting - adjacent average

11 Kalibrering av ishockeykølle

12 Minste kvadraters metode
Definerer avvik mellom modell og måling som Minimerer avviket med hensyn på parametrene i modellen (a1…..an) Lineær tilpasning hvis y er lineært avhengig av a => Kan utlede formler for parametrene

13 Lineær regresjon med rett linje
Y = A + B * X Weight given by Data1_C error bars. Parameter Value Error A 1, ,15231 B 1, ,04815 R SD N 0, ,

14 Lineær regresjon med første og andre orden polynom
Forventet chi-kvadrat: Antall målepunkter minus antall frihetsgrader

15 Savitzky-Golay {-3, 12, 17, 12, -3} / 35 {1, 1, 1, 1, 1} / 5 Beste tilpasning til et polynom rundt punktet man ser på

16 Ulineær kurvetilpasning
Ulineære funksjoner =>ingen formler for parametrene. Chi-kvadrat regnes ut numerisk og minimeres med hensyn på parametrene Ofte en iterativ prosess som krever gjetning og overvåking av feil

17 Ulineær tilpasning og feil

18 Ikke normalfordelte avvik


Laste ned ppt "Statistiske egenskaper ved målesystemer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google