Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statistiske egenskaper ved målesystemer Stoff fra Kompendiet Fraden 2.20 Labøvelse 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statistiske egenskaper ved målesystemer Stoff fra Kompendiet Fraden 2.20 Labøvelse 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statistiske egenskaper ved målesystemer Stoff fra Kompendiet Fraden 2.20 Labøvelse 1

2 Normalfordelingen www.wikipedia.org

3 Estimat av parametrene Middelverdi: Standard avvik: Måler y N ganger:

4 Fremstilling av målinger (for varierende input) σ μ

5 Ko-varians Ikke korrelerte størrelser Korrelerte størrelser

6 Ukorrelerte feilkilder Måleverdi Signal Feilkilde 1 Feilkilde 2 Konstant signal Tilfeldig feil Ser på variansen av målesignalet =cov=0

7 Usikkerhets budsjett

8 Midling S

9 Regner ut =cov=0 Midling over 4 punkter reduserer standard avviket med en faktor 2 Lett å se at midling over n punkter reduserer standard avviket med en faktor √n

10 Glatting - adjacent average

11 Kalibrering av ishockeykølle

12 Minste kvadraters metode Definerer avvik mellom modell og måling som Minimerer avviket med hensyn på parametrene i modellen (a 1 …..a n ) Lineær tilpasning hvis y er lineært avhengig av a => Kan utlede formler for parametrene

13 Lineær regresjon med rett linje Y = A + B * X Weight given by Data1_C error bars. ParameterValueError ---------------------------------------------------- A1,077450,15231 B1,978710,04815 ---------------------------------------------------- RSDN ----------------------------------------------------- 0,999250,795176 ----------------------------------------------------

14 Lineær regresjon med første og andre orden polynom Forventet chi-kvadrat: Antall målepunkter minus antall frihetsgrader

15 Savitzky-Golay Beste tilpasning til et polynom rundt punktet man ser på {1, 1, 1, 1, 1} / 5 {-3, 12, 17, 12, -3} / 35

16 Ulineær kurvetilpasning Ulineære funksjoner =>ingen formler for parametrene. Chi-kvadrat regnes ut numerisk og minimeres med hensyn på parametrene Ofte en iterativ prosess som krever gjetning og overvåking av feil

17 Ulineær tilpasning og feil

18 Ikke normalfordelte avvik


Laste ned ppt "Statistiske egenskaper ved målesystemer Stoff fra Kompendiet Fraden 2.20 Labøvelse 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google