Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til kurs i ”Ungdomsbedrift som metode”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til kurs i ”Ungdomsbedrift som metode”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til kurs i ”Ungdomsbedrift som metode”
Ungt Entreprenørskap Troms / Finnmark Kort presentasjon av Line og Rachel strikken som var festa i mæ Det å feste strikken - en stor del av drivkreften bak den jobben vi gjør i Ungt Entreprenørskap hver dag – Kjøre icebreaker øvelse – Bli kjent/tegneøvelse

2 Ungt Entreprenørskap I hele Norge - hvert fylke 18 regionskontor
UE Finnmark I hele Norge - hvert fylke 18 regionskontor Stort nettverk UE Troms UE Nordland UE Nord Trøndelag Fylkesledd UE Sør-Trøndelag UE Møre og Romsdal UE Oppland UE Sogn og Fjordane UE Hedmark Ungt Entreprenørskap er en ideell ikke politisk organisasjon, som finnes i alle landets fylker. - 18 regionskontor spredt utover i landet (Agderfylkene har felles kontor) - stort nettverk og i nettverket finnes mye kompetanse, noe vi alle drar nytte av. - UE Finnmark ble formelt etablert i 2003, før det - prosjekt ungdomsbedrift i vg. skole. Mens UE Troms ble formelt stiftet i 1999. Hovedsatsinga i Norge og i Finnmark/Troms har vært vgs –flaggskipet våres – Grunnskoleprogrammer kommet godt med de siste par årene. UE Oslo UE Hordaland UE Akershus UE Østfold UE Rogaland UE Buskerud UE Telemark UE Agder UE Vestfold

3 Ungt Entreprenørskap Handler om: Framtid, samspill og skaperglede
Fremme kreativitet, samarbeidsevne og selvtillit Forberede til fremtidig arbeidsliv Våre kjerneverdier: framtid, samspill og skaperglede Dvs. gjennom ulike programmer tilpasset ulike trinn ønsker å bidra til å fremme barn og ungdoms kreativitet, selvtillit og samarbeidsevne. Der det langsiktige målet er å forberede dem på et framtidig arbeidsliv – det være sæ som bedriftseier eller som en engasjert og dyktig medarbeider  Det handle om å se muligheta – men det nytter ikke hvis vi kun ser at de er der, det nytter ikke at alle snakker om at vi bor i mulighetans fylke, og det nytter ikke med skjorter der det står finnmark – der drømmer blir virkelig…. Hvis vi ikke vet kordan vi skal gripe mulighetan og gjøre nå med dem….. EN stor del av vår jobb i UE e å vise de som e ung og som skal ta over en dag at her e muligheta, og trene dem på – og gi dem verktøy så de kan gripe dem!!!! . Så nu e vi i full gang med å bygge opp en progresjon med entreprenørskap i grunnskolen – videregående skole – og Høgskole, Våres visjon e at du skal møte entreprenørskapstrening med jevne mellomrom på hele din ferd gjennom det norske utdanningssystemet

4 Vi trener entreprenørskapsmuskler
UE har utvikle en progresjon, der du skal få trening i entreprenørskap på alle nivå gjennom hele skole løpet. Noe er helt ferdig, noe er underveis. Det dreier seg om konsepter som skal trene dæ i kreativitet og entreprenørskap på ulike nivå. Alle opplegg bygger på læring gjennom å gjøre Alle opplegg bygger på samarbeid med hverandre og med lokalsamfunnet Alle opplegg fordrer kreativ tenking og handling Alle opplegg kjøres som en integrert del av undervisningen – og kobles direkte til læringsmål, både generelle og for enkelt fag Vi har som målsetting i både Troms og Finnmark at UE skal være den mest sentrale aktør i oppbygging av entreprenørskap i utdanningen – læreran kjempe viktige - uten dåkker får vi det ikke satt ut i livet

5 Internasjonal dimensjon
Junior Achievement Young Enterprise Europe 41 land Arrangement Junior Achievement International Ca 100 land UE Norge er ett av 41 land som er medlem av Junior Achievement/Youg Enterprise Europe - også medlem i Junior Achievement International som har over 100 medlemsland. De som driver UB i Norge og i de andre landene - attest som ser likens ut i alle land. Næringslivets syn på attesten

6 Entreprenørskap som begrep
”Entreprenørskap handler om å se mulighetene og ha ferdigheter til å gjøre noe med dem” Line overtar Entreprenørskap handler om å se mulighetan og ha ferdigheter til å gjøre nåt med dem! Harry Truman har sagt at ”en pessimist er en som gjør mulighetan om til problemer, mens en optimist er en som gjør probleman om til muligheter” Det samme kan vi vel si betegner en entreprenør… Entreprenørskap dreier sæ om å sette mulighetan ut i handling, enten ved å gjøre nåt nytt, eller gjøre kjente ting på en ny måte – John Meynard Keynes : ikke den største vanskeligheten i verden å få folk til å akseptere nye ideer, men å få dem til å glemme de gamle! Kjøre eksperten

7 Entreprenørskapskompetanse
Personlige egenskaper og holdninger Evne og vilje til å ta initiativ Nytenkning og kreativitet Risikovilje Selvtillit Samarbeidsevne og sosiale ferdigheter Kunnskap og ferdigheter Hva Hvordan Entreprenørskapskompetanse handler om personlige egenskaper og holdninger, og kunnskaper og ferdigheter. De personlige egenskapan og holdningan er lista opp her, men i tillegg til å ha evne og vilje til å ta initiativ, være nytenkende og kreativ, tørre ta risiko, ha selvtillit og kunne samarbeide og fungere sosialt, må du vite nåt om hva og hvordan! Ka består samfunnet rundt oss av, hvilke mekanismer gjør at ting rundt oss fungerer og hvordan kan vi gjøre oss nytte av muligheter rundt oss?

8 Hvorfor er entreprenørskap viktig?
Hvorfor er entreprenørskap og det å trene på entreprenørskap viktig? Distriktspolitisk perspektiv - alfa omega at våre unge innehar entreprenørskapskompetanse! bygge opp kompetanse på å se mulighetan og ressursan vi har rundt oss - gi dem verktøyan til å gjøre nåt med dem – sånn at vi kan motvirke sentraliseringstendensen (Legg inn pause om det passer)

9 Hvorfor 70% av dagens bedrifter er borte om 10 år Om 10 år:
Dersom ting fortsetter å utvikle sæ som i dag, vil rundt 70 % av dagens virksomheter være borte - Ikke alle går konkurs, noen flagger ut, fusjonerer med andre bedrifter eller avvikles f.eks ved at eier blir pensjonist eller for at markedet for produktet blir borte.

10 50% av jobbene våre elever skal ut i, finnes ikke i dag
og 50 % av de jobbene som dagens elever skal ut i, finnes enda ikke i dag. - mange behov er ikke avdekket enda, ”nødvendige” duppedingser er ikke oppfunnet enda osv

11 30% av elevene som har vært skoleår, har startet sin egen
med på UB gjennom ett skoleår, har startet sin egen bedrift før de er 30 år. Etableringsraten er over dobbelt så høy blant de som har drevet UB (og SB) som i befolkningen forøvrig

12 30,8% fortsetter med samme type bedrift som ungdomsbedriften.
62,3% av disse bedriftene eksisterer fortsatt. Eks: KEA Frakt SB = Billig Frakt AS

13 Faser i UB året Planlegging, oppstart og etablering Drift 3. Avvikling
Arbeidet med Ungdomsbedrift deles i 3 faser Planlegging, oppstart og etablering 2. Drift 3. Avvikling Ungdomsbedrift er et lagarbeid – og å få satt sammen et godt arbeidslag er et godt utgangspunkt for driften. Optimal størrelse på gruppe er 4 – 6 personer. Og det kan være super smart å tenke godt over gruppesammensetningen… En ideell gruppe bør bestå av ulike typer mennesker - Ledertypen, den kreative, den ryddige, arbeideren, den fantasifulle, den følsomme, organisatoren Her bør det være drivkrefter i forhold til å fantasere, rasjonalisere, føle og handle Og det er viktig å respektere forskjellene, både i forhold til personlighet og kompetanse Det gjelder å sette sammen en gruppe med ulik styrkeforhold i kompetansen og personlige egenskaper. Når man kommer til fordeling av roller og ansvar i gruppa vil dette være avheng av kompetanse til den enkelte. For å unngå at noen tar fullstendig styring kan gruppa skifte ledelse med jevne mellomrom i fasen før bedriften er etablert. Det er lurt å be gruppa om å sette opp en samarbeidsavtale med felles spilleregler og retningslinjer for samspillet (se forslag til samarbeidsavtale). – Dette gjelder både i idèutviklingsfasen og når bedriften er etablert. Øvelse: Gå på stoler/ tempelvokter.

14 Kreativitet er IDÉUTVIKLING
Hjernen er på mange måter briljant ukreativ Kreativitet er å bryte mønster Kreativitet: Betyr å bringe frem, skape. Handler om å skape noe nytt som har en reell verdi for noen. - Viktig fokus! Kombinere kunnskap på nye måter – eks: bedrifter som samarbeider på tvers av studieretninger Å jakte på mange svar, både i bredde og i dybde Gå nye veier – overrumple seg selv Evne til å fantasere, til å forestille seg Det finnes utallige måter å jobbe med ideutvikling på for å få frem produkter og ideer – og vi må huske på at ideutvikling er en prosess som går over tid. Idéutvikling handler om å være kreativ på en strukturert måte.

15 Vi skal i dag ta dåkker gjennom et par måter å jobbe fram ideer på

16 Uten perioder med kaos kan ikke nye tanker og ideer oppstå
Kreativitet Påstander: Uten perioder med kaos kan ikke nye tanker og ideer oppstå Utvikling av kreative ferdigheter krever trening, trening og atter trening. Og når vi jobber i kreative prosesser må vi også huske at: Uten perioder med kaos kan ikke nye tanker og ideer oppstå, samt at utvikling av kreative ferdigheter krever trening, trening og atter trening! Gi rom for lek, galskap, prøving og feiling, man vet aldri hvor og når gullkornene dukker opp! Sitatene er hentet fra Erik Lerdahls bok ”Slagkraft. Håndbok i idéutvikling”

17 Faser i idéutvikling Icebreaking og teambuilding
Kartlegging av ressurser, muligheter og behov i nærmiljøet Idémyldringsfase Å vurdere ideer Iverksette ideer Ideutvikling kan deles inn i ulike faser: Vi har vært gjennom icebreaking og teambuilding Fase 2 består av kartlegging av ressurser, muligheter og behov i nærmiljøet Lage nettverkskart her? JA (be hver lærer bruke 2 min på å lage sitt nettverkskart) Nu skal vi inn i ideutviklingens og 5. fase – idemyldring, vurdering av ideer og iverksetting av ideer.

18 Gruppeoppgave Målgruppe Problem å løse Bedriftsetablerere
Lite med penger Fjellklatrere Dyre skolebøker Unge gutter Rekker ikke å trene Lærere Vil få flere venner Sportsinteresserte Kjedelig å vaske Teaterelskere Trøtt på morgenen Kvinner Kan ikke lese Gå sammen i grupper på 4. - Alle skriver følelser, assosiasjoner, - det du ser på bilde. Bruk 1 min. den som sist var hos i frisøren i gruppa velger fra gul kolonne, og den yngste i gruppa velger fra oransje kolonne. Presenter for hverandre hva dere så på bildet. Ved hjelp av disse assosiasjonene skal dere løse problemet/utfordringen for valgte målgruppe. EKS: Bedriftsetablerere med lite penger. Finn på så mange løsninger som mulig på 10 min, skriv på et ark. IKKE VÆR KRITISK!!! Hundeeiere Får ikke være sent ute Sykepleiere Redd for sykdommer Studenter Langt til jobben Pensjonister Miljøproblem

19 MITT HVERDAGSPROBLEM Bil Båt Katt Sko Vindu Glass Hus Rachel overtar
Ny øvelse: Hverdagsproblem 1. En begynner med å si et helt tilfeldig ord, for eksempel bil. En annen skal spontant komme opp med et nytt ord. Det behøver ikke nødvendigvis være noen sammenheng med det første ordet. Skriv ned alle ord som kommer frem. Eksempel: Bil – Katt – Sko – Vindu – Glass osv. Fortsett til det er x-antall ord på listen. (Nytt lysbilde)

20 Katter = Problemer?? 2. Fins det hverdagsproblem knyttet ordene?
f.eks ordet ”katt”. Problemer kan være: -tisser i sandkasser, forstyrrer nattesøvn, gjør fra seg i blomsterbed, dem klorer. NB: I denne fasen er det viktig å ikke tenke løsninger, men kun avdekke problemer! Neste fase : 3. Se på hverdagsproblemene. Diskuter ulike løsninger på problemene. Noter ned. Tenk på: - hvilke irritasjoner vil dere slippe med problemet? - Hvordan vil dere løse problemet? - hvilke idèer har dere?

21 Finn problemer knyttet til de ordene dere har funnet
Katt = tisser i blomsterbed Sko = lukter ille når de står inne i gangen Hus = liker ikke fargen på huset til naboen

22 Aha, jeg fikk en idé! Lage en blanding på flaske el i sand med lukt som skremmer katter Lage en automatisk alarm som spilles av når katter nærmer seg Trene opp hund til å jage katter Kattetiss i blomsterbed Lage en automatisk kattefelle som lukker seg i det katten trør inn i bedet

23 Fase 2: IDÉUTVIKLING Å vurdere en idé
Tid Momenter 1 min Beskriv hva du tenker i forhold til idéen: Morsom, dum? Dette går ikke an!! Megabra! Jaaaa! 5 min Hvilke fordeler har idéen? Hvilke ulemper har idéen? Kom med idéer til hvordan dere kan kvitte dere med ulempene Vil dere bruke denne idéen? Hver gruppe jobber med en av ideene fra myldringsøvelse med forretningsideer ut fra bilder

24 En forretningsidé! Kattealarmen
– Produsere en alarm som skremmer katter bort fra f.eks. blomsterbed Ha plantene dine i fred – kjøp ”Skriket” fra Kattealarmen UB!

25 Fra idé til forretningsidé
Markedsundersøkelse Kartlegge om det finnes et marked for produktet/tjenesten Kunne definere riktig målgruppe Hvilke ønsker og behov har kundene? Finne riktig pris: Hvor mye er kunden villig til å betale? Line fortsetter Skal de si noe om dette i sin presentasjon? D kan være bra å ha noe konkret å ”svare” på. Æ kan lage et skjema som de kan fylle i

26 Det er lov å være kreativ!
Presentasjon Det er lov å være kreativ! 10 minutter til disposisjon. I løpet av tia skal følende være gjort: Modell klar. Presentasjon klar legge vekt på i presentasjonen e: Ka, Kordan og koffor! – Det e lov å være kreativ!

27 Drift Styremøter Administrasjon Innkjøp Produksjon Markedsføring Salg
Regnskap Delårsrapport Messer Den aller morsomste fasen: drift foregår selve produksjonen og salget. Lov å gå på trynet – gi krykker…. hender det blir konflikter trene sæ på samarbeid, planlegging og innsalg av bedriften og produktet sitt. planlegge økonomisk og styre etter planan dem har lagt. Dem skal produsere og selge. kan delta på messe om dem ønsker – noe som gir en god erfaring – anbefales!!! I løpet av UB året - elev kurs. Bl.a. Jenter og ledelse++ motiver elevan til å delta- lærer og utvikler sæ en masse, og ikke minst avlaster kursene lærerrollen 

28 Universitetet i Cambridge tilbyr alle Ungdomsbedriftselevene
en eksamen i entreprenørskap: Oppgaven er på engelsk og skal besvares på engelsk Koster 250 kroner for eleven Elevene mottar en case fire uker før eksamen Selve eksamen er i mars og tar 1,5 time I 2006 deltok ca elever Felleseksamen for hele Europa, uke 10 (begynnelsen av mars). Påmelding 1. desember Engelskkunnskaper (grammatikk osv) er ikke utslagsgivende, men at du kan relatere erfaringer og kunnskaper fra egen UB til caseoppgaven. Får eget vitnemål fra University of Cambridge.

29 Inkluderende arbeidsliv har som mål å :
Tilrettelegge arbeidet for de som er syke Tettere oppfølging av syke medarbeidere Redusere sykefraværet Øke tryggheten for de ansatte Tilbys alle UB’er i Troms, gjennom eget 2 – timers seminar for UB.

30 Avvikling Generalforsamling Årsberetning Evaluering
Utbetaling av utbytte Så e det hele over. - generalforsamling der man legger frem årsrapport og revidert regnskap(Trenger ikke være en autorisert revisor. Kan for eksempel være økonomilærer på skolen, men kan ikke ha direkte tilknytning til UB’en). I Bedriftshåndboka på side 104 står det en oversikt over avviklingen skritt for skritt. Veldig enkelt, slå opp på side 104 Årsrapporten: En sluttføring av delårsrapporten for dem som har skrevet den. Årsrapporten skal inneholde: Se side 105 Årsrapporten sendes UE - når mottatt - hvert medlem i bedriften en attest (NB! Bare dem som sender inn årsmelding får) Det skal evalueres og evt. utbytte skal fordeles. – dvs tilbakebetaling av andeler til andelshavere med et lite brev om hvordan driften har gått - dersom bedriften har gått i null eller med tap - informeres også andelshaverne om dette - utbetaling av utbytte og eventuell bonus til medarbeidere noe de forhåpentligvis ble enig om i startfasen. Vanlige skatteregler og frikortsgrenser gjelder for lønn. Selve avviklingen markeres gjerne med at elevan foretar en presentasjon av det dem har lært gjennom ub året.

31 OVERFØRINGSVERDI Verdsette og utnytte talenter og kompetanse Ta ansvar
Kreativitet Samarbeid Produksjon Markedsføring Design Prøve og feile Humor skaper godt arbeidsmiljø ”Alle kan ikke gjøre alt!” 31

32 Avgjørende momenter Informasjon ved oppstart
Kreativitet og forretningsidé Teambygging og bedriftskultur Mentor samarbeidet Møte andre – nettverksbygging Deltakelse på arrangementer avgjørende momenter i gjennomføring av Ungdomsbedrift. Startfasen er mest krevende – ukjent metode - Informasjon ved oppstart Samtaler om Entreprenørskap Hva er en Ungdomsbedrift De ulike fasene en skal gjennom Hva er hensikten med dette - Kreativitet og forretningsidé Ikke styre elevene i idé fasen, men vær en pådriver (Jfr. Lærer som planta forretningsidé) Det er vår bedrift Eierforhold øker motivasjonen Bedriften fungerer ikke før produktideen er skikkelig unnfanget – bruk tid på idéutvikling - Teambygging og bedriftskultur Legge vekt på at det lages rutiner – samarbeidsavtale, deltakelse på IA – seminar for alle i UB Krev rapportering minst en gang i uka. Milepæler Møte andre – nettverksbygging Lærerens rolle som motivator er avgjørende for hvor vellykket UB året blir. Man må som lærer finne balansen der man veileder og støtter uten at man tar over. Stiller krav om samtidig slipper – ingen har sagt at det er enkelt ;) Nettverksmøter to ganger i året for UB lærere. - Delta på arrangementer For eksempel Kick off og Fylkesmessa. Det gir dere nye ideer og motivasjon - Og sist men ikke minst: Ha ”is i magen”. Mye læring gjennom det å gå på trynet også. Eks. Matbedriften som annonserte matsalg – Mattilsynet.

33 Fordel oppgavene! Får gjort mer når flere drar sammen
Flere hoder tenker bedre enn ett Morsommere å være flere i en prosess Etabler E-team

34 UB i skolen – har vi tid til dette?
Å bruke Ungdomsbedrift/Elevbedrift som metode er ikke et tillegg til læreplanene, men et redskap til å konkretisere læreplanmålene. Så kommer et sentralt spørsmål: Har vi tid til dette? Svaret er enkelt: Å bruke UB som metode er ikke et tillegg til læreplanene, men det er et redskap til å konkretisere læreplanmålene. Det er ikke noe ekstra som kommer i tillegg til noe. Det er en metode for å nå de målene som allerede er der.

35 Forankring Regjeringens visjon og målsetning:
”Norge skal være et av verdens mest nyskapende land, der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevner har gode muligheter til å utvikle lønnsom virksomhet” (Fra idé til verdi ) ”Det norske utdanningssystemet skal bli det beste i verden når det gjelder opplæring i entreprenørskap” (Se mulighetene og gjør noe med dem! - strategi for entreprenørskap i utdanningen ) Regjeringens mål er at stadig flere elever, lærlinger og studenter skal få både praktisk og teoretisk innsikt i entreprenørskap. Entreprenørskap og Ungdomsbedrift er bl.a. godt forankret i regjeringens visjon og målsetning. Det heter bl.a.:

36 Læringsplakaten i K-løftet
Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre Simulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet Legge til rette for elevmedvirkning og for at eleven kan foreta beviste verdivalg og valg av utdanning og framtidig arbeid Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmetoder Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæring på en meningsfylt måte. Gjennom å bruke UB metoden oppfyller man den ene målsenninga etter den andre Elevtilpassa opplæring – Eks. Honningsvåg Kreativitet Elevmedvirkning – Deres bedrift! Varierte metoder Samarbeid med lokalsamfunn – Mentor samarbeidet

37 Muligheter i Kunnskapsløftet
Lokal valgfrihet ifht arbeidsformer, læremateriell og organisering Lokal frihet til å disponere inntil 25 prosent av timene i de enkelte fag Og det er lagt til rette for å kunne gjøre disse valgene – kanskje ennu bedre enn før!

38 "Bekymring er som en gyngestol: Den gir deg noe å gjøre,
men den får deg ingen steder". - Ukjent Vi kan ta egne grep om utvikling på egen skole og i eget lokalsamfunn! Og det e kun vi sjøl som kan sørge for at de unge har den ønska ballast med seg når de går ut av skolen – både i forhold til holdninger, kunnskap og ferdigheter

39 Vi har sagt det til han, men han ville ikke høre
Det handle om Framtid – samspill – skaperglede Det handle om å feste strikken, og om å trene de unge på kreativitet og gi dem entreprenørskapsmuskler!!! Det er med entreprenørskap som med alt annet: ”Hvis du tror du kan, og hvis du tror at du ikke kan så har du helt rett.”

40


Laste ned ppt "Velkommen til kurs i ”Ungdomsbedrift som metode”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google