Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer1 Anerkjennelse som grunnlag for læring gjennom kollegaveiledning Høgskolelektor Anne-Marie Aubert,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer1 Anerkjennelse som grunnlag for læring gjennom kollegaveiledning Høgskolelektor Anne-Marie Aubert,"— Utskrift av presentasjonen:

1 25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer1 Anerkjennelse som grunnlag for læring gjennom kollegaveiledning Høgskolelektor Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehammer 17. Nettverkskonferanse i universitets og høgkolepedagogikk

2 25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer2 Sårbarhet som ressurs i utvikling av relasjonskompetanse Samspillsobservasjon Samspillsobservasjon Skriftlighet Skriftlighet Veiledning Veiledning

3 25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer3 Gruppeveiledning ”Gruppen utvikler innbyrdes relasjoner med betydelig nærhet, som verken er profesjonelle eller sosiale, heller ikke en terapirelasjon eller en vanlig utdanningsrelasjon. Samspillet mellom observatøren, de øvrige deltakerne og veileder har elementer av alle disse relasjonene” (Moe 1999:19) ”Gruppen utvikler innbyrdes relasjoner med betydelig nærhet, som verken er profesjonelle eller sosiale, heller ikke en terapirelasjon eller en vanlig utdanningsrelasjon. Samspillet mellom observatøren, de øvrige deltakerne og veileder har elementer av alle disse relasjonene” (Moe 1999:19)

4 25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer4 Utforming av veilederrollen Anerkjennelse av sårbarhet Anerkjennelse av sårbarhet Veiledningsteoretisk bakgrunn Veiledningsteoretisk bakgrunn Egen erfaringsbakgrunn Egen erfaringsbakgrunn

5 25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer5 Veiledning og relasjonskompetanse Veiledningen i seg selv, har vært et rom hvor studentene har øvd på relasjonskompetanse….Jeg hadde ikke tenkt på at det var det, men jeg ser mer og mer at det har blitt det. Veiledningen i seg selv, har vært et rom hvor studentene har øvd på relasjonskompetanse….Jeg hadde ikke tenkt på at det var det, men jeg ser mer og mer at det har blitt det.

6 25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer6 Dialektisk relasjonsforståelse Anne-Lise Løvlie Schibbye Anerkjennelse Anerkjennelse Selvrefleksjon Selvrefleksjon Avgrensning Avgrensning

7 25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer7 Axel Honneth – teori om behovet for anerkjennelse Den private sfære Den private sfære Den juridiske sfære Den juridiske sfære Den samfunnsmessige sfære Den samfunnsmessige sfære

8 25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer8 Kollegaveiledning på to måter Veiledning på grunnlag av samspillsobservasjon Veiledning på grunnlag av samspillsobservasjon Veiledning på egen veiledning Veiledning på egen veiledning

9 25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer9 Opplevelse av kollegaveiledning Gruppeveiledningen er en scene hvor den dramatiske faglige virkeligheten spilles ut i kontrollerte former. Det er veiledning ikke behandling. Jeg forstår ikke helt forskjellen. Kanskje veiledning er en faglig orientert behandling? Gruppeterapi med et faglig mål og målet er å gjøre oss til bedre fagutøvere? Gruppeveiledningen er en scene hvor den dramatiske faglige virkeligheten spilles ut i kontrollerte former. Det er veiledning ikke behandling. Jeg forstår ikke helt forskjellen. Kanskje veiledning er en faglig orientert behandling? Gruppeterapi med et faglig mål og målet er å gjøre oss til bedre fagutøvere?

10 25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer10 Anerkjennelsens uttrykk Bli sett og møtt Bli sett og møtt Varme Varme Respekt Respekt Kroppens språk Kroppens språk Varhet Varhet Raushet Raushet

11 25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer11 Anerkjennelse som mulighet for endring Det man ikke når er sin egen umodenhet. Jeg bekrefter meg selv og mine begrensninger. Jeg trenger korrektiver fra andre for å utvikle meg. Jeg liker den varsomme, kloke tilnærmingen dere har. Det man ikke når er sin egen umodenhet. Jeg bekrefter meg selv og mine begrensninger. Jeg trenger korrektiver fra andre for å utvikle meg. Jeg liker den varsomme, kloke tilnærmingen dere har.

12 25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer12 Raushet Raushet i forhold til anerkjennelse… at alles bidrag er betydningsfulle… har vært viktig… og takhøyde for at du kan bomme litt i forhold til hvordan du gjør det og hva du får ut av det, men anerkjenne likevel – det har jeg lært gjennom dette. Raushet i forhold til anerkjennelse… at alles bidrag er betydningsfulle… har vært viktig… og takhøyde for at du kan bomme litt i forhold til hvordan du gjør det og hva du får ut av det, men anerkjenne likevel – det har jeg lært gjennom dette.

13 25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer13 Anerkjennelse læres ved å bli møtt med anerkjennelse Jeg henter så mye gjennom å få ros og anerkjennelse fra veileder og de andre. Ikke ros for å være ”flink”, men ut fra hva jeg deler med de andre…Å være i noens tanker slik to av de andre gir uttrykk for, gjør meg rørt, glad og beveger meg – menneskelig og faglig. I dagene etterpå kom det tilbake som anerkjennelse og gledesdrypp… Jeg henter så mye gjennom å få ros og anerkjennelse fra veileder og de andre. Ikke ros for å være ”flink”, men ut fra hva jeg deler med de andre…Å være i noens tanker slik to av de andre gir uttrykk for, gjør meg rørt, glad og beveger meg – menneskelig og faglig. I dagene etterpå kom det tilbake som anerkjennelse og gledesdrypp…

14 25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer14 Selvrefleksjon og avgrensning Jeg er litt forundret over meg selv som ble så satt ut under store deler av veiledningen. Det gjorde at jeg ikke viste hva jeg skulle gjøre eller hvordan jeg skulle bidra… Jeg er litt forundret over meg selv som ble så satt ut under store deler av veiledningen. Det gjorde at jeg ikke viste hva jeg skulle gjøre eller hvordan jeg skulle bidra… I ettertid kretset tankene mine mye rundt det å ikke føle seg bra nok…Jeg strever med å ta nok rom, være tydelig nok, stille krav osv. Og tankene går tilbake til erfaringer fra barndommen… I ettertid kretset tankene mine mye rundt det å ikke føle seg bra nok…Jeg strever med å ta nok rom, være tydelig nok, stille krav osv. Og tankene går tilbake til erfaringer fra barndommen… Det går an å være fylt av egne følelser og ikke klare å uttrykke dette i forhold til andre... Det innebærer også at det blir vanskelig å legge sitt eget fra seg slik at en kan møte den andre på en god måte… Jeg har erfart at jeg må koble ut mitt eget for bedre å se hva den andre strever med. Det går an å være fylt av egne følelser og ikke klare å uttrykke dette i forhold til andre... Det innebærer også at det blir vanskelig å legge sitt eget fra seg slik at en kan møte den andre på en god måte… Jeg har erfart at jeg må koble ut mitt eget for bedre å se hva den andre strever med.

15 25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer15 Følelsesmessig ”smitte” og avgrensning For også dette har jeg lært: Når jeg føler ”gruff”(er følelsesmessig involvert på et eller annet vis) er også den andre berørt. Men hans berørthet er forskjellig fra min…. For også dette har jeg lært: Når jeg føler ”gruff”(er følelsesmessig involvert på et eller annet vis) er også den andre berørt. Men hans berørthet er forskjellig fra min….

16 25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer16 Perspektivendring Og da husker jeg at når jeg kom til veiledning, så spurte jeg de andre om de kunne gi meg bekreftelse på noe jeg er god på – oppi dette her, noe jeg kan lene meg mot. Og så har jeg bevisst jobba med det hele veien. Hva er det jeg gjør i dette prosjektet som fungerer? Og da husker jeg at når jeg kom til veiledning, så spurte jeg de andre om de kunne gi meg bekreftelse på noe jeg er god på – oppi dette her, noe jeg kan lene meg mot. Og så har jeg bevisst jobba med det hele veien. Hva er det jeg gjør i dette prosjektet som fungerer?

17 25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer17 Evaluering - metafor Appelsin: Mange elementer som danner en helhet innen rammer, smaker godt og er næringsrik… Appelsin: Mange elementer som danner en helhet innen rammer, smaker godt og er næringsrik…

18 25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer18 Hva har kollegaveiledning bidratt med for deg? Jeg har lært mye om relasjonskompetanse ut fra samspillet i gruppa. Jeg har lært mye om relasjonskompetanse ut fra samspillet i gruppa. Jeg har fått bekreftet at anerkjennelse virker! Jeg har fått bekreftet at anerkjennelse virker! Jeg har opplevd gruppeveiledningen som et ”fristed”, som kan romme så vel sterke følelsesmessige ”utbrudd” og det å kjenne/vite og kunne dele sånn ”passe”. For meg har det gitt trygghet og skapt bevegelse. Det har vært flott å oppleve. Jeg har opplevd gruppeveiledningen som et ”fristed”, som kan romme så vel sterke følelsesmessige ”utbrudd” og det å kjenne/vite og kunne dele sånn ”passe”. For meg har det gitt trygghet og skapt bevegelse. Det har vært flott å oppleve.

19 25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer19 Flere bidrag… Ingen tvil om at refleksjon i etterkant av veiledningen er verdifull, tid til å dvele… Ingen tvil om at refleksjon i etterkant av veiledningen er verdifull, tid til å dvele… Bra at jeg er blitt mer følsom for den andre, jeg erfarte faktisk at jeg lærte mer om min egen arbeidsmåte ved å være mer lydhør. Bra at jeg er blitt mer følsom for den andre, jeg erfarte faktisk at jeg lærte mer om min egen arbeidsmåte ved å være mer lydhør. Det skjer noe med bevissthetsnivået i denne prosessen, det oppleves slik. Rom for refleksjon fører læringsprosessen videre. Kollegaveiledning bidrar til læring av profesjonell relasjonskompetanse som veileder og øker egen følsomhet i arbeidet Det skjer noe med bevissthetsnivået i denne prosessen, det oppleves slik. Rom for refleksjon fører læringsprosessen videre. Kollegaveiledning bidrar til læring av profesjonell relasjonskompetanse som veileder og øker egen følsomhet i arbeidet

20 25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer20 Overføring til andre kontekster Jeg har vært rundt på besøk i praksis hos studenter som jeg knapt kjenner – og så oppdager jeg at jeg har vært mye mer ivrig i forhold til å få de til å fortelle… i forhold til å lytte meg fram til hvor de er hen… og så har jeg starta der… mye mer enn jeg har klart før… på en helt annen måte… Og jeg tror jeg har gjort en bedre jobb… jeg har klart å fange noen bedre opp... jeg har oppdaget hvor de står fast… Jeg har vært rundt på besøk i praksis hos studenter som jeg knapt kjenner – og så oppdager jeg at jeg har vært mye mer ivrig i forhold til å få de til å fortelle… i forhold til å lytte meg fram til hvor de er hen… og så har jeg starta der… mye mer enn jeg har klart før… på en helt annen måte… Og jeg tror jeg har gjort en bedre jobb… jeg har klart å fange noen bedre opp... jeg har oppdaget hvor de står fast…

21 25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer21 Avslutning Hos lærerne skjer det endringer knyttet til utøvelse av yrkesrollen ikke bare som veiledere i denne undervisningskonteksten, men som lærer også i andre sammenhenger. Hos lærerne skjer det endringer knyttet til utøvelse av yrkesrollen ikke bare som veiledere i denne undervisningskonteksten, men som lærer også i andre sammenhenger.


Laste ned ppt "25.10.2007 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer1 Anerkjennelse som grunnlag for læring gjennom kollegaveiledning Høgskolelektor Anne-Marie Aubert,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google