Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anerkjennelse som grunnlag for læring gjennom kollegaveiledning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anerkjennelse som grunnlag for læring gjennom kollegaveiledning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Anerkjennelse som grunnlag for læring gjennom kollegaveiledning
Høgskolelektor Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehammer 17. Nettverkskonferanse i universitets og høgkolepedagogikk Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer

2 Sårbarhet som ressurs i utvikling av relasjonskompetanse
Samspillsobservasjon Skriftlighet Veiledning Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer

3 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer
Gruppeveiledning ”Gruppen utvikler innbyrdes relasjoner med betydelig nærhet, som verken er profesjonelle eller sosiale, heller ikke en terapirelasjon eller en vanlig utdanningsrelasjon. Samspillet mellom observatøren, de øvrige deltakerne og veileder har elementer av alle disse relasjonene” (Moe 1999:19) Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer

4 Utforming av veilederrollen
Anerkjennelse av sårbarhet Veiledningsteoretisk bakgrunn Egen erfaringsbakgrunn Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer

5 Veiledning og relasjonskompetanse
Veiledningen i seg selv, har vært et rom hvor studentene har øvd på relasjonskompetanse….Jeg hadde ikke tenkt på at det var det, men jeg ser mer og mer at det har blitt det. Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer

6 Dialektisk relasjonsforståelse Anne-Lise Løvlie Schibbye
Anerkjennelse Selvrefleksjon Avgrensning Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer

7 Axel Honneth – teori om behovet for anerkjennelse
Den private sfære Den juridiske sfære Den samfunnsmessige sfære Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer

8 Kollegaveiledning på to måter
Veiledning på grunnlag av samspillsobservasjon Veiledning på egen veiledning Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer

9 Opplevelse av kollegaveiledning
Gruppeveiledningen er en scene hvor den dramatiske faglige virkeligheten spilles ut i kontrollerte former. Det er veiledning ikke behandling. Jeg forstår ikke helt forskjellen. Kanskje veiledning er en faglig orientert behandling? Gruppeterapi med et faglig mål og målet er å gjøre oss til bedre fagutøvere? Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer

10 Anerkjennelsens uttrykk
Bli sett og møtt Varme Respekt Kroppens språk Varhet Raushet Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer

11 Anerkjennelse som mulighet for endring
Det man ikke når er sin egen umodenhet. Jeg bekrefter meg selv og mine begrensninger. Jeg trenger korrektiver fra andre for å utvikle meg. Jeg liker den varsomme, kloke tilnærmingen dere har. Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer

12 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer
Raushet Raushet i forhold til anerkjennelse… at alles bidrag er betydningsfulle… har vært viktig… og takhøyde for at du kan bomme litt i forhold til hvordan du gjør det og hva du får ut av det, men anerkjenne likevel – det har jeg lært gjennom dette. Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer

13 Anerkjennelse læres ved å bli møtt med anerkjennelse
Jeg henter så mye gjennom å få ros og anerkjennelse fra veileder og de andre. Ikke ros for å være ”flink”, men ut fra hva jeg deler med de andre…Å være i noens tanker slik to av de andre gir uttrykk for, gjør meg rørt, glad og beveger meg – menneskelig og faglig. I dagene etterpå kom det tilbake som anerkjennelse og gledesdrypp… Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer

14 Selvrefleksjon og avgrensning
Jeg er litt forundret over meg selv som ble så satt ut under store deler av veiledningen. Det gjorde at jeg ikke viste hva jeg skulle gjøre eller hvordan jeg skulle bidra… I ettertid kretset tankene mine mye rundt det å ikke føle seg bra nok…Jeg strever med å ta nok rom, være tydelig nok, stille krav osv. Og tankene går tilbake til erfaringer fra barndommen… Det går an å være fylt av egne følelser og ikke klare å uttrykke dette i forhold til andre... Det innebærer også at det blir vanskelig å legge sitt eget fra seg slik at en kan møte den andre på en god måte… Jeg har erfart at jeg må koble ut mitt eget for bedre å se hva den andre strever med. Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer

15 Følelsesmessig ”smitte” og avgrensning
For også dette har jeg lært: Når jeg føler ”gruff”(er følelsesmessig involvert på et eller annet vis) er også den andre berørt. Men hans berørthet er forskjellig fra min…. Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer

16 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer
Perspektivendring Og da husker jeg at når jeg kom til veiledning, så spurte jeg de andre om de kunne gi meg bekreftelse på noe jeg er god på – oppi dette her, noe jeg kan lene meg mot. Og så har jeg bevisst jobba med det hele veien. Hva er det jeg gjør i dette prosjektet som fungerer? Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer

17 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer
Evaluering - metafor Appelsin: Mange elementer som danner en helhet innen rammer, smaker godt og er næringsrik… Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer

18 Hva har kollegaveiledning bidratt med for deg?
Jeg har lært mye om relasjonskompetanse ut fra samspillet i gruppa. Jeg har fått bekreftet at anerkjennelse virker! Jeg har opplevd gruppeveiledningen som et ”fristed”, som kan romme så vel sterke følelsesmessige ”utbrudd” og det å kjenne/vite og kunne dele sånn ”passe”. For meg har det gitt trygghet og skapt bevegelse. Det har vært flott å oppleve. Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer

19 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer
Flere bidrag… Ingen tvil om at refleksjon i etterkant av veiledningen er verdifull, tid til å dvele… Bra at jeg er blitt mer følsom for den andre, jeg erfarte faktisk at jeg lærte mer om min egen arbeidsmåte ved å være mer lydhør. Det skjer noe med bevissthetsnivået i denne prosessen, det oppleves slik. Rom for refleksjon fører læringsprosessen videre. Kollegaveiledning bidrar til læring av profesjonell relasjonskompetanse som veileder og øker egen følsomhet i arbeidet Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer

20 Overføring til andre kontekster
Jeg har vært rundt på besøk i praksis hos studenter som jeg knapt kjenner – og så oppdager jeg at jeg har vært mye mer ivrig i forhold til å få de til å fortelle… i forhold til å lytte meg fram til hvor de er hen… og så har jeg starta der… mye mer enn jeg har klart før… på en helt annen måte… Og jeg tror jeg har gjort en bedre jobb… jeg har klart å fange noen bedre opp... jeg har oppdaget hvor de står fast… Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer

21 Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer
Avslutning Hos lærerne skjer det endringer knyttet til utøvelse av yrkesrollen ikke bare som veiledere i denne undervisningskonteksten, men som lærer også i andre sammenhenger. Anne-Marie Aubert, Høgskolen i Lillehamer


Laste ned ppt "Anerkjennelse som grunnlag for læring gjennom kollegaveiledning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google