Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forutsetninger for skogproduksjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forutsetninger for skogproduksjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forutsetninger for skogproduksjon
58-71 * nord fra 110 til 180/190 dagers veksttid Indre deler av landet, relativt artsfattige barskogsamfunn Gran, furu, bjørk, or og osp viktigste treslag Nord-Norge + Vestlandet bjørk og furu på store arealer, men grana øker mest i volum

2 Industriell utnytting av trevirke
Mennesket har de siste 1000 år påvirka skoglandskapet Vikingetida Foredling av jernmalm, betydelig eksport Nyere utgravinger i skogene på Østlandet – viser at handelen med Europa var stor, foredling av mineraler ved hjelp av trevirke skapte rikdom!

3 VESTLANDET Båtbygging, Saltutvinning År , huggenbordenes gullalder overavvirkning langs kysten, innlandet rimelig uberørt av trelasteksporten År Oppgangssaga kommer, store områder tilgjengelige - fløting til kysten År Bergverksdrift, ex Rørosvidda, på slutten svært høg avvirkning, dimensjonshogst

4 Treforedlingstida Overgang fra oppgangs- til dampsager
1890 – treforedlingsindustrien vokste fram Norges skoger med stormskritt mot undergangen!!!!!!!!!! Landskogtakseringa starter Vendepunkt ca 1920, mer fokus på foryngelse og fremtidig produksjon

5 Bestandsskogbrukets tid
fra ca 1950 fra vanskjøtsel til systematisk skogbehandling Lys og varme Tilvekst fordobla siste 70 år Bærekrafig tømmerproduksjon Hva med miljøet????

6 Norge 275 mill daa ¼ -del er produktiv skog (71 mill daa)
Krav til produktiv skog – 0,1 m3/daa i tilvekst. Østlandet – 40% av arealet er produktiv skogsmark Vestlandet – 10% av arealet er produktiv skogsmark

7 50% av landarealet ligger under barskoggrensa (143 mill daa)
71 mill daa prod skogsmark 17 ” uprod skog 13 ” myr 42 ” andre areal Restriksjoner og vern Vernskoggrense 15 mill daa Oslomarka 2 mill daa Nasjonalparker/naturreservater 2 mill daa

8 NORGE - VOLUM FORDELT PÅ TRESLAG

9 NORGE - VOLUM FORDELT PÅ TRESLAG
Gran – 54% Furu – 25% Lauv – 21%  Av lauv-volumet: Bjørk 68% Osp 8% Gråor 8% Eik 5%

10 Bonitet – se figur side 19 Landsbasis, 80% lav og middels Vestlandet, 45% lav og middels Tilvekst kontra avvirking -på 70 år doblet volumet i norske skoger. Avvirkning i % av tilvekst, store regionale forskjeller.

11 EIENDOMSFORHOLD: Særtrekk i europeisk sammenheng - offentlige eier så lite (skog)areal som i Norge 15% Ca skogeiere, dvs mange små skogeiere, men de forvalter små deler hver av skogen i Norge. Gårdsskoger / kombinasjonsbruk jord-skog. 11% av skogeierne forvalter 62% av arealet.

12 Utvikling siste år Akkordlønn manuell arbeidskraft kontra tømmerpris – dramatisk endring Tømmerprisen sunket drastisk i verdi sammenliknet med arbeidslønninger. Hva må da gjøres? (overhead) Rasjonalisering gjennom effektivisering av skogsdrifta

13 Sysselsetting i skogbruket
1950 – skogsarbeidere 1985 – ” jfr Kroken Overgang fra fløting til tog/biltransport Fra hest, via traktor til lassbærer Fra svans, øks og barkespade til motorsag og videre til hogstmaskiner

14 Verdiskapning, primærskogbruket
Tømmer mill Ved mill Juletrær mill Sum mill

15 Verdiskapning, totalt Primærskogbruket 3 milliarder
Tre- og trevareind 12 ” Treforedlingsind 16 ” Sum ” Hvilke næringer har større betydning i Norge???


Laste ned ppt "Forutsetninger for skogproduksjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google