Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 8. Næringsutvikling i Norge Elevene skal kunne – gjøre rede for næringsutvikling i Norge fra ca. 1500 til ca. 1800 og analysere virkningene for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 8. Næringsutvikling i Norge Elevene skal kunne – gjøre rede for næringsutvikling i Norge fra ca. 1500 til ca. 1800 og analysere virkningene for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 8. Næringsutvikling i Norge Elevene skal kunne – gjøre rede for næringsutvikling i Norge fra ca. 1500 til ca. 1800 og analysere virkningene for sosiale forhold i denne perioden Påbygging BOKMÅL

2 Jordbruket som hovednæring – Svært lite dyrkingsjord i Norge. – Spredt bebyggelse, få landsbyer, for det meste enkeltgårder. – Klyngetun på Vestlandet, med flere gårdsbruk. – Innmark: Sentrum av gården med hus, åker og eng. – Utmark: slåtteenger, beitemark, skog. Påbygging

3 Hvordan kunne produksjonen i jordbruket økes? – Teknologisk tilpasning: Få nye dyre- og planteslag (unntatt poteten ca. 1750). – Stort sett de samme redskapene som i vikingtida. – Utnytting av jordbruksarealet. – Intensiv bruk på grunn av befolkningspress. – Økt bruk av utmarka gjennom husdyrhold. – Positiv effekt: Mer gjødsel til jordbruket. Påbygging

4 Fiske – De viktigste fiskeriene – Bønder fanget, foredlet og transporterte (tørrfisk) – Byborgere sto for omsetning og eksport – Økonomiske og sosiale følger av salting (sild, klippfisk) Påbygging

5 Skogbruk – Geografisk utbredelse – Hvem eide, hogde og drev fram tømmeret? – Hvem kontrollerte saging og utsendelse? – Avskoging som problem Påbygging

6 Bergverk – Tre typer bergverk, lokalisering – Eiendomsforhold – Fagfolk gjorde gruve- og smeltearbeidet – Bøndene leverte forsyninger og brensel og transporterte produktene Påbygging

7 Sjøfart – Offentlig støtte – Eiendomsforhold – De som bygde og bemannet skipene Påbygging


Laste ned ppt "Kapittel 8. Næringsutvikling i Norge Elevene skal kunne – gjøre rede for næringsutvikling i Norge fra ca. 1500 til ca. 1800 og analysere virkningene for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google