Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konflikthåndtering & Forebyggende arbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konflikthåndtering & Forebyggende arbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konflikthåndtering & Forebyggende arbeid

2 Historikk Forskning rundt forskjellige problemstillinger i samfunnet
og egen rolle som trosamfunnet Opprettelse av MKR sommeren 2004 Vi er en del av trossamfunnet Minhaj-Ul-Quran International som ble grunnlagt i Pakistan i 1980 av Prof.Dr.Mohammad Tahir–Ul-Qadri som også er den øverste lederen. Filialer i 90 land

3 Dreamteam

4 Hensikt Gi veiledning og råd til alle innenfor aktuelle områder og bidra med konflikthåndtering. Rådet skal fokusere på forebyggende arbeid ved informasjonsarbeid / kunnskapsformidling og yte hjelp for å løse etablerte konflikter. Delta i samfunnsnyttig arbeid relatert til folk med minoritets- bakgrunn, spesielt blant barn og unge. Representere riktig bilde av Islam

5 Oslo Akershus Konfliktråd
Faglig kompetanse i form av kurs i konflikt-håndtering av OAKR Veiledning i håndtering av saker Repetisjon og evaluering

6 Kampanje mot tvangsekteskap
Utarbeider og trykker opp brosjyrer mot tvangsekteskap både på norsk, urdu, arabisk og somalisk Deler ut på alle videregående skoler i Oslo, Lørenskog, Drammen, flere sosial- og trygdekontorer og diverse biblioteker i Oslo hvert år

7 IMDI og Britisk Ambassade
Tvangsekteskap verksted 4.sept 2007 Innlegg om arbeid mot tvangsekteskap

8 Islamabad Welfare society
Seminar om tvangsekteskap MKR holdt presentasjon av eget arbeid mot tvangsekteskap

9 EMI-Enhet for mangfold og integrering
Tett samarbeid Aktiviteter for kvinner Barn og unge OXLO prosjektet Besøker hverandre ofte

10 Forbyggende arbeid ved skoler
Hjelper skolene med å håndtere unge med atferdsproblemer og skape dialog mellom skole og hjem. Bedre kommunikasjon mellom hjem og skole Få foreldre til å møte opp på foreldremøter og konferansetimer Foresatte deltar aktiv på barnas fritidsaktiviteter Melder seg til kveldsravning etc

11 Skoler Omfattende samarbeid når det gjelder mekling og forebyggende arbeid for barn og unge. Mekle under konflikter og senere følge det opp. Hjelpe skolen med å håndtere unge med atferds- problemer. Holde seminar for å skape dialog mellom skole og hjem

12 Frivillighetssentralen
Kveldsravning Natteravning Fast ungdomsgruppe

13 Grønland Kirke Samarbeid om kveld/natteravning Julebord hos dem
De inviteres til Milad-Ul-Nabi (saw ) program (profetens fødselsdag) Samarbeid om religionsdag på Grønlands torg sammen med andre kulturer/religioner Internasjonal dag på Grønland

14 Oslo Røde Kors Samarbeidsavtale
Verksted mot vold Gjennom kursing og rollespill får deltakerne ved Minhaj Konfliktråd et verktøy for å løse konflikter uten vold. Samarbeidsavtale Oslo Røde Kors kontaktet MKR for å få veiledning og hjelp når de hadde kommet i konflikt med en muslimsk trossamfunn ved en av ressurssentrene i Oslo. Gatemeglingsprosjekt Stopp Volden

15 Konfliktverksted Gatemeklingsprosjektet Konfliktverksted for ungdommer
Tilbud til alle skoler

16 Velferdsetaten MKR var invitert til å holde presentasjon under toleranseuka OXLO med representanter fra flere bydeler tilstede Enighet om videre samarbeid

17 Grønnland politistasjon
Avtale om samarbeid Sammen om forebyggende arbeid Løse konflikter blant ungdom Gjøre byen tryggere for alle

18 Oslo Friomsorg/ Kriminal omsorgen
MKR har en skriftlig avtale med Oslo Friomsorg i forhold til samfunnsstraff. Straffedømte soner sin del av samfunnsstraff hos oss i form av diverse arbeid og oppgaver. Forskjellig etnisk bakgrunn Evaluering

19 Konflikt Mekling Behandlet flere konfliktsaker av forskjellige art
Behandlet saker med folk fra forskjellige minoritets bakgrunn

20 Politi Høyskolen Innlegg om konflikthåndtering blant ungdomsgjeng
Hva, hvordan og metodikken Resultater Oppfølging

21 Universitetet i Oslo Foredrag for bach.studenter i kriminologi , v/ juridisk fakultet, med bl.a Kjersti Lilloe-Olsen (OAKR) og Nils Christie (gr.leggeren av Konfliktrådvirksomhet i Norge) til stede. Presentasjon av MKR, metoder vi bruker,resultater,m.m.

22 Mediaomtale Navn på bøker hvor MKR er nevnt:
1) Hareide, Dag: Konfliktmegling – et nordisk perspektiv, 2006. Norge: Spartacus Forlag. ISBN: 2) Dale,Geir:Fra konflikt til samarbeid – grunnbok i konfliktarbeid med ungdom, 2006. Norge: J.W. Cappelens Forlag A/S. ISBN: 3) Sigrid Camilla ,Pedersen (projectmanager): Inkludering og konflikthåndtering i bomiljø, The unit of Health and Welfare: Oslo Kommune. (Online version is available here: Tv 2 – to ganger: Nyhetene samt God Morgen TV. Radio – to ganger(NRK radio The four national newspapers.

23 Bøker hvor MKR er nevnt

24 Evaluering Samle samarbeidspartnere til middag i slutten av året
Tilbakeblikk Konstruktive tilbakemeldinger Fremdriftsplan

25 Kontakt informasjon Adresse: Enebakkveien 36 b
Kontortid: Tirsdager : ( fra okt 08) Torsdager: Telefon i kontortiden: E-post:

26 Vinner av OXLO-prisen

27 Vi er et ressurs for samfunnet!
BRUK OSS !!!


Laste ned ppt "Konflikthåndtering & Forebyggende arbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google