Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undervisning i gruppe for ungdom med psykisk utviklingshemming

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undervisning i gruppe for ungdom med psykisk utviklingshemming"— Utskrift av presentasjonen:

1 Undervisning i gruppe for ungdom med psykisk utviklingshemming
Tema: • Kropp • Identitet • Seksualitet

2 Bakgrunn for oppstart Henvisning fra kommunen i forhold til 4 ungdommer med behov for tilrettelagt undervisning. - Samarbeidsmøte med lokalt hj.apparat. - Informasjonsmøte til foreldre - Samtale og kartlegging med Sex-kunntest med ungdommene

3 Bakgrunn Etterspørsel og behov for økt kompetanse lokalt.
Ønske om økt fokus mtp seksualitet opp mot målgruppen ved Habiliteringstjenesten for barn og unge. Behov for tilrettelagt undervisning og materiell, for å reelt kunne oppnå målsetting i Kunnskapsløftet. Utdanning Denne gruppen mister mye på grunn av lite tirettelagt undervisning og fordi de ikke har sosial deltakelse i miljø balndt barn og unge hvor temaet diskuteres. Og erfares Etter 4. årstrinn

4 Bakgrunn Etter 7. årstrinn Etter 10. årstrinn

5 Gjennomføring 9 samlinger over 3 mnd 2 skoletimer pr samling
Fast tid og sted 1 lærer ved ungdomsskolen alltid med 2 personer fra Habiliteringstjenesten for barn og unge Gruppen hadde repetisjon med lærer mellom samlingene Hver elev har egen perm

6 Tema Identitet Kropp Venner og kjærester Seksualitet
Prevensjon og kjønnssykdommer Sette grenser Mobil og internett

7 Undervisningsmateriell
Utgangspunkt for undervisning - Sex-Kunn , Habiliteringstjenesten for voksne i Telemark Kursperm – Kropp, Identitet og Seksualitet Habiliteringsteamet for voksne Nordlandssykehuset. ESS – Etikk , samliv og seksualitet- EXBEN DA- Trondheim Bilder fra ” På vei til voksen”, dansk materiell.

8 Undervisningsmetoder
Faktaundervisning Tegninger/ bilder Rollespill Historier Samtaler og refleksjon. Filmer Internett

9 Målsetting For ungdommen
Få oppfylt sin rett til opplæring på eget nivå og ut fra egne forutsetninger. Økt kunnskap om temaet seksualitet Sette grenser for seg selv Respekt for andres grenser Forebygge overgrep

10 Målsetting Skole Kunnskap om hvordan tilrettelegge undervisning.
Kjennskap til undervisningsmateriell. Habiliteringstjenesten for barn og unge. Bli kjent med nytt undervisningsmateriell. Erfaring med undervisning i gruppe.

11 Erfaringer Nødvendig med tid og repetisjoner for innlæring
Nødvendig med konkret og variert undervisningsmateriell Ungdommene sa de hadde lært noe nytt Tema som kan være vanskelig å snakke om Nødvendig med samarbeid med lærer underveis Behov for pauser og avbrekk på deres initiativ. God erfaring med filmer God erfaring med undervisningsmateriellet Lærerikt og artig!!!!!!!!!


Laste ned ppt "Undervisning i gruppe for ungdom med psykisk utviklingshemming"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google