Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ZIPPYS VENNER Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ZIPPYS VENNER Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn."— Utskrift av presentasjonen:

1 ZIPPYS VENNER Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

2 Programmet har som mål å lære barna
å identifisere og snakke om følelser å mestre dagliglivets utfordringer å støtte andre som har det vanskelig Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

3 6 MODULER 24 timer Følelser Kommunikasjon Vennskap Å takle konflikter
Forandring og tap Mestring Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

4 Zippy´s Friends til Norge 2004
Voksne for Barn lisens og ansvar for programmet i Norge Psykisk helse i skolen 2007 Finansiert av Helsedirektoratet 550 skoler i 2010/2011 Voksne for barn er en frivillig,ideell og landsomfattende medlemsorg som har som hovedmål å arb for barn og unges oppvekst og psykiske helse. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

5 HVORFOR PSYKISK HELSE I SKOLEN?
Alle har en psykisk helse – gode og dårlige dager Fysisk helse kontra psykisk helse? 6-7 av elevene i en klasse kommer til å slite i løpet av skoletiden Zippy - en mental vaksine, lærer barna mestringsstrategier til å takle hverdagens små og store utfordringer Utfordringene i samfunnet- psykososiale problemstillinger. God fysisk helse i Norge, men mange er ensomme og triste Iflg Sintef helse : 1 av 10 barn har psyk problemer, 1 av 5 ungdommer sliter m psykisk helse. Behovet for hjelp eksplod på u.skolen Angst,depresjoner og spiseforstyrrelser rammer dobbelt så mange i dag som for 7 år siden (Stvgr Aft ). Et økende antall ungdommer driver m selvskading. CASE: Child and adolescent selfharm in Europe, 10,7 % av ungd i 1.videreg. Har skadet seg selv, ca 10 % i Europa Finn Skårderud : skrift i hud, mangler språk for følelser. De 3 store ”gjengangerne” i ungdomspsykiatrien ; spiseforstyrrelse, rus og selvskading. Aldri før har så mange barn slitt m psyk lidelser som i dag, og aldri før har så mange barn gått til psykolog. ”Det kan virke som vårt samfunn har gjort barn mindre robuste” sier barnepsykolog Nicholas Carr v.Haukeland univ sykeh. Vi møter alle motbakker /motgang i livet, noen g kan summen av belastningen bli for stor, avgjørende å ha et sos nettverk m pers som kan gi støtte. Forkjellige hvilke ressurser du har i deg sjøl og hvor sårbare vi er. Noen tåler rel bra at foreldr skiller seg, men takler ikke å stryke til eksamen. Samme type belastning kan gi forkj resultat, grensen for hva vi tåler er forskj. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

6 Innhold i modulene Hvordan beholde en venn?
VENNER OG UVENNER Hvordan beholde en venn? Å mestre ensomhet og avvisning Hvordan takle konflikter med venner Hvordan få nye venner FØLELSER Å være lei seg - å være glad Å være sint eller irritert Å være sjalu Å være nervøs

7 Innhold i timene Aktiviteten i timene varierer mellom
historien om Zippy -tegning -rollespill -øvelser -lek -samtale

8 modul 2 Kommunikasjon Mål: Å bedre barnas evne til å snakke om følelser
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

9 Å takle konflikter modul 4 mobbing/erting
Mål : å bedre barnas evne til å takle konflikter

10 Å takle konflikter Hjelp og støtte
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

11 Pedagogiske prinsipper
Overføring av læring Gjentakelse av læringserfaringer Samspill og dialog Dele opplevelser og erfaringer Legges vekt på betydningen av overføring av læring, ved gjentakelse av læringserfaringer i stadig nye situasjoner, både i prosjekttimene og skolehverdagen for øvrig. Samspill og dialog og barna stimuleres til å dele opplevelser og erfaringer. Lærerne er flinke til å overføre det til situasjoner som skjer i hverdagen, hva sier Zippy om dette? Elevene er også ivrige og rekker opp hendene og vil fortelle noe lignende de har opplevd, de kjenner seg igjen i disse historiene. Barn trenger mulighet til å lære hvordan de følelsemessig kan mestre ulike situasjoner. Ved å høre hvordan personene i fortellingen handler på ulike måter , og ved selv å prøve det ut i rollespill og andre aktiviteter, vil barna bli bedre skikket til til å velge effektive mestringsstategier Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn 11

12 Oppfølgingsspørsmål i Zippy
Bekrefte og anerkjenne følelsen som barnet har; Jeg forstår at du er…(lei deg,sint el.l),dette forstår jeg er vanskelig. Hva kan du gjøre da? Når barnet kommer med forslag til løsning Hva skjer da? Får du det bedre? Får han/hun det bedre? Har du andre forslag- er det noe annet du kan gjøre? Be de andre barna komme med forslag/andre løsninger! Er dette noe som passer for deg? Er dette noe du vil forsøke/prøve? Får du det bedre da? Får han/hun det bedre da? Ny 2008, tatt med i workshop. Ligger implisitt i opplegget/gjennomføringen av timene, her har vi konkretisert det. Ikke tre ferdige løsninger over hodet på dem, følge barnet på vei mot en løsning. Først da b eier løsningen

13 Evaluering av Zippys venner
I Danmark og Litauen Brian L. Mishara ,University of Quebec at Montreal Mette Ystgaard, Universitetet i Oslo I Norge R-bup øst og sør I Irland 2010 Aleisha M Clarke and Margareth M Barry, National University og Ireland Galway Gjennomførte en grundig evaluering av programmet, ingen andre program av denne type som er blitt så grundig evaluert som Zippy Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

14 Sammenligningen viste at
Elevene som deltok i programmet viste tydelig bedring i sosiale ferdigheter i forhold til samarbeid positiv selvhevdelse selvkontroll evne til innlevelse i andres situasjon Danmark og Litauen Danmark og Litauen : Samarbeid: hjelpe andre, dele m andre Selvhevdelse : be om hjelp , si fra hva en mener Selvkontroll: vente på tur , reagere hensikstmessig hvis en blir ertet Barna som deltok i programmet hadde bedre mestringsstrategier enn barn som ikke deltok i programmet også ett år etter gjennomføring Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

15 Evaluation of Zippy’s Friends in Irland march 2010
Programmet førte til : Bedre mestringsevne Bedre emosjonell kompetanse Bedre klassemiljø Styrket lærer-elev forholdet Verktøy til lærer i vanskelige situasjoner Progr improved the emotional literacy (emosjonell kompetanse) and coping skills (mestringsevne) Reduced hyperacitivity Improved relationships in the classroom Greater awareness (bevissthet) among teachers of the importance of social and emotional learning in the curriculum.( læreplan- pensum) Providing them with strategies to help the children deal with difficult situations, enhancing (styrke) their relationship with the children

16 Norsk evaluering av Zippys venner 2007-08
R-bup øst-sør v/Mette Ystgaard og Solveig Holen Oppstart skoleåret 2007/2008 1500 elever i Trondheim, Bodø og Østfold Ca 750 elever i intervensjonsgruppen, 750 i kontrollgr Sh dir midler

17 Bedre klassemiljø De foreløpige funnene viser at både lærere og elever rapporterer om et bedre klassemiljø og bedre sosial interaksjon. Tar lang tid å publisere selv om en del av forskningen er klar, vi må bare være tålmodige. Strengt i forskerverden! Ingen negative funn

18 Erfaringer Vi bruker zippy på alle våre skoler i Bodø. Programmet gir oss mulighet til å starte et systematisk arbeid med å bygge opp sosial kompetanse fra 1.klassetrinn. Våre erfaringer er at klasser som har deltatt har et lavere konfliktnivå enn klasser som ikke har gjennomført programmet, fordi elevene har vært med og bygd opp en kultur for hvordan man takler utfordringer/problemer. Signhild Meløy Johannessen, skolefaglig rådgiver Bodø kommune

19 Kari Mygland Michaelsen, helsesøster i Vennesla.
Erfaringer ”Etter at vi startet med Zippys venner, har jeg fått en mye bedre oversikt over barna på skolen. Jeg kjenner dem, og de kjenner meg. Nå kommer de løpende mot meg når jeg kommer på skolen, istedenfor å tenke vaksine når de ser helsesøster. Når jeg har støttesamtaler med eldre barn som har hatt Zippy tidligere, drar jeg gjerne frem elementer fra Zippytimene for å finne frem til en felles forståelse av hva barnet synes er vanskelig.” Kari Mygland Michaelsen, helsesøster i Vennesla.

20 Hva synes elevene om Zippy?
Zippy har lang hale og er fin og grønn. Vi skal ikke være stygge mot hverandre. Vi har lært at vi ikke skal mobbe, ikke sloss og at vi skal si stopp Ikke være slem mot venner hvis du vil ha dem mer. Vi skal hjelpe andre og si fine ting til hverandre. Vi skal spørre ”ka e det” dersom noen er lei seg. Dødsfall er trist. Trist at Zippy døde. Takk for at vi fikk ha Zippy. Zippy er kjekt!

21 Sjalu Grønn av misunnelse. Nytt pennal,stort,fint m mange rom.
Sjalu en sterk følelse ,kan være overveldende og vekke et rødglødende hat. Ikke lett å styre sterke følelser, kan gjøre dumme ting som du senere angre på, jfr kriminalstatistikken. Ta opp tema åpen måte , ufarliggjør følelsen,gjør det lettere for barnet å kjenne på følelsen og innrømme,og dermed få hjelp/trøst ,få det bedre


Laste ned ppt "ZIPPYS VENNER Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google