Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ZIPPYS VENNER Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ZIPPYS VENNER Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn."— Utskrift av presentasjonen:

1 ZIPPYS VENNER Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

2 Programmet har som mål å lære barna  å identifisere og snakke om følelser  å mestre dagliglivets utfordringer  å støtte andre som har det vanskelig Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

3 6 MODULER 24 timer  Følelser  Kommunikasjon  Vennskap  Å takle konflikter  Forandring og tap  Mestring Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

4 Zippy´s Friends til Norge 2004  Voksne for Barn lisens og ansvar for programmet i Norge  Psykisk helse i skolen 2007  Finansiert av Helsedirektoratet  550 skoler i 2010/2011 Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

5 HVORFOR PSYKISK HELSE I SKOLEN? Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn Alle har en psykisk helse – gode og dårlige dager Fysisk helse kontra psykisk helse? 6-7 av elevene i en klasse kommer til å slite i løpet av skoletiden Zippy - en mental vaksine, lærer barna mestringsstrategier til å takle hverdagens små og store utfordringer

6 Innhold i modulene FØLELSER Å være lei seg - å være glad Å være sint eller irritert Å være sjalu Å være nervøs VENNER OG UVENNER Hvordan beholde en venn? Å mestre ensomhet og avvisning Hvordan takle konflikter med venner Hvordan få nye venner

7 Innhold i timene Aktiviteten i timene varierer mellom historien om Zippy -tegning -rollespill -øvelser -lek -samtale

8 modul 2 Kommunikasjon Mål: Å bedre barnas evne til å snakke om følelser Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

9 Å takle konflikter modul 4 mobbing/erting

10 Å takle konflikter Hjelp og støtte Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

11 Pedagogiske prinsipper  Overføring av læring  Gjentakelse av læringserfaringer  Samspill og dialog  Dele opplevelser og erfaringer Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

12 Oppfølgingsspørsmål i Zippy Bekrefte og anerkjenne følelsen som barnet har; Jeg forstår at du er…(lei deg,sint el.l),dette forstår jeg er vanskelig. Hva kan du gjøre da? Når barnet kommer med forslag til løsning Hva skjer da? Får du det bedre? Får han/hun det bedre? Har du andre forslag- er det noe annet du kan gjøre? Be de andre barna komme med forslag/andre løsninger! Er dette noe som passer for deg? Er dette noe du vil forsøke/prøve? Får du det bedre da? Får han/hun det bedre da?

13 Evaluering av Zippys venner  I Danmark og Litauen Brian L. Mishara,University of Quebec at Montreal Mette Ystgaard, Universitetet i Oslo  I Norge R-bup øst og sør  I Irland 2010 Aleisha M Clarke and Margareth M Barry, National University og Ireland Galway Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

14 Sammenligningen viste at Elevene som deltok i programmet viste tydelig bedring i sosiale ferdigheter i forhold til  samarbeid  positiv selvhevdelse  selvkontroll  evne til innlevelse i andres situasjon Danmark og Litauen Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

15 Evaluation of Zippy’s Friends in Irland march 2010 Programmet førte til :  Bedre mestringsevne  Bedre emosjonell kompetanse  Bedre klassemiljø  Styrket lærer-elev forholdet  Verktøy til lærer i vanskelige situasjoner

16 Norsk evaluering av Zippys venner R-bup øst-sør v/Mette Ystgaard og Solveig Holen  Oppstart skoleåret 2007/2008  1500 elever i Trondheim, Bodø og Østfold

17 Bedre klassemiljø  De foreløpige funnene viser at både lærere og elever rapporterer om et bedre klassemiljø og bedre sosial interaksjon.

18 Erfaringer Vi bruker zippy på alle våre skoler i Bodø. Programmet gir oss mulighet til å starte et systematisk arbeid med å bygge opp sosial kompetanse fra 1.klassetrinn. Våre erfaringer er at klasser som har deltatt har et lavere konfliktnivå enn klasser som ikke har gjennomført programmet, fordi elevene har vært med og bygd opp en kultur for hvordan man takler utfordringer/problemer. Signhild Meløy Johannessen, skolefaglig rådgiver Bodø kommune

19 Erfaringer ”Etter at vi startet med Zippys venner, har jeg fått en mye bedre oversikt over barna på skolen. Jeg kjenner dem, og de kjenner meg. Nå kommer de løpende mot meg når jeg kommer på skolen, istedenfor å tenke vaksine når de ser helsesøster. Når jeg har støttesamtaler med eldre barn som har hatt Zippy tidligere, drar jeg gjerne frem elementer fra Zippytimene for å finne frem til en felles forståelse av hva barnet synes er vanskelig.” Kari Mygland Michaelsen, helsesøster i Vennesla.

20 Hva synes elevene om Zippy?  Zippy har lang hale og er fin og grønn.  Vi skal ikke være stygge mot hverandre.  Vi har lært at vi ikke skal mobbe, ikke sloss og at vi skal si stopp  Ikke være slem mot venner hvis du vil ha dem mer.  Vi skal hjelpe andre og si fine ting til hverandre.  Vi skal spørre ”ka e det” dersom noen er lei seg.  Dødsfall er trist. Trist at Zippy døde.  Takk for at vi fikk ha Zippy.  Zippy er kjekt!

21 Sjalu


Laste ned ppt "ZIPPYS VENNER Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google