Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Proprietary and Confidential This material is proprietary to Brand Management Group. It contains trade secrets and confidential information which is the.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Proprietary and Confidential This material is proprietary to Brand Management Group. It contains trade secrets and confidential information which is the."— Utskrift av presentasjonen:

1 Proprietary and Confidential This material is proprietary to Brand Management Group. It contains trade secrets and confidential information which is the exclusive property of Brand Management Group. This material is solely for the Client’s internal use Brand Management Group © 2007. www.brandmanagement.no Corporate Social Responsibility og styrets agenda – bare prat – eller begynnelsen på slutten for Shareholder Value 1 …? 1. Shareholder value states that management should first and foremost consider the interests of shareholders in its business decisions. Although this is built into the legal premise of a publicly traded company, this concept is usually highlighted in opposition to alleged examples of CEO's and other management actions which enrich themselves at the expense of shareholders. (Csae Enron)

2 2 Terje Sand er managing partner i Brand Management Group – et rådgivningsmiljø som arbeider med problemstillinger innen merkevareledelse og innovasjon. Du treffer han på følgende aksesser; Cellular; +47 911 11 900 Mail;terje@brandmanagement.noterje@brandmanagement.no Url. ;www.brandmanagement.nowww.brandmanagement.no Det etterfølgende bør settes på visning – for å yte rettferdighet til helheten.

3 Regi (30 min)  Begrepsapparatet  CSR – i konflikt med Shareholder Value…?  Tre ulike CSR perspektiver  To drivere som fremmer CSR (utover Globalisering)  Dilemmaer til diskusjon 3

4 Proprietary and Confidential This material is proprietary to Brand Management Group. It contains trade secrets and confidential information which is the exclusive property of Brand Management Group. This material is solely for the Client’s internal use Brand Management Group © 2007. www.brandmanagement.no

5 CSR - Er det nytt…?  A cooperative (also co-operative, coöperative, or co-op) is defined by the International Co-operative Alliance's Statement on the Co-operative Identity as an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise [1]. A cooperative may also be defined as a business owned and controlled equally by the people who use its services or who work at it. Cooperative enterprises are the focus of study in the field of cooperative economicsInternational Co-operative Alliance'sStatement on the Co-operative Identityenterprise [1] cooperative economics  Norge er det mest salgs- og forbukersamvirke. De norske samvirkeorganisasjonene har en felles bakgrunn i den såkalte Rochdaletradisjonen, etter det samvirket som ble startet i Rochdale i England i 1844. Av de fjorten opprinnelige Rochdale-prinsippene er det spesielt fire som går igjen som de grunnleggende samvirkeprinsippene i Norge.  Det praktiseres åpnet medlemskap, det vil si at alle som driver den aktuelle virksomheten kan være medlemmer.  Det er en demokratisk kontroll med styrende organer, ved at hvert medlem har én stemme.  Utbytte deles ut etter deltakelse, og ikke etter innskutt kapital. I forbrukersamvirket deles for eksempel utbytte ut etter medlemmenes samla kjøp i løpet av året, mens i meierisamvirket utbetales en eventuell bonus etter levert mjølkemengde. 5

6 The purpose of business is to create profit  ”Invisible hand” Adam Smith – maksimering av egeninteresser vil også favorisere samfunnet  Hensikt med forretning er å drive forretning  Skatt som omfordelingsnøkkel  Den vestlige verdens vekst og velferd kan i stort forklares av dette prinsippet  Samtidig representerer det et enkelt styringsprinsipp – shareholder value prinsippet 6

7

8 Shareholder value – er det et bærekraftig konsept i vårt tid – eller er det en anakronisme Shareholder value

9 Shareholder value – kommer fortsatt først…?

10 Ulike perspektiver for CSR og styrearbeid  Feel Good perspektivet  Stakeholder perspektivet – Verdistyrte foretak – Innside ut – konkurranseperspektivet – Utside inn – perspektiv om åpen innovasjon 10

11 Feel good perspektivet – verden står over en mengde problemer – vi må kjenne vårt ansvar….

12

13 Input Partnering og innkjøp Through putOutputMarkeds- føring Service vedlikehold Teknologiutvikling HR Infrastruktur – kultur og ledelse Case BrightPoint Case Sustainable Harvest

14 14

15 15

16 Det tredje perspektiv Utside inn – CSR som konsekvens av transparens (åpen innovasjon) FoU Bransje- klynge Krevende Kunder og partnere Lokal- samfunn

17 Verdibaserte forretningsideer

18

19 Klassifisering av ulike CSR perspektiver i to strategier 1. Feel good perspektivet 2. Innside ut – øke konkuranseposisjon 3. Utside inn Åpen innovasjon (verdistyring) Godt borgerskap Defensiv strategi Reduser uheldige virkninger av virksomhetens aktiviteter Strategisk filantropi som skaper nye forretningsmuligheter og andre verdiproposisjoner Offensiv strategi Endre verdikjedeaktiviteter for å tilgodese samfunn, samtidig forsterke strategi

20 De to driverne som presser frem CSR  Kundekrav  WEB 2.0 (muliggjørende teknologi)  Globalisering 20

21 Kundene der ute… Er det sunt? Skaper det allergi Kan pakningen resykleres Er produktetdet organisk dyrket Blir ansatte behandlet fair og betalt iht tariff Oppfører firmaet seg anstendig i forhold til aksjonærer Er produksjonen bærekraftig? Kan jeg få det billigere på nettet Tester de produktene på dyr..? De gjør seg mange tanker før et kjøp Informerte og oppmerksomme

22

23 23

24

25 …Driver frem kravet om Sporbarhet TraceTracker GTNet Globalt system for sporbarhet via Internet GAN GTNet Access Node Rå- materialer Leverandør Produsent Detaljist Forbruker GAN GTNet Access Node GAN GTNet Access Node GAN GTNet Access Node GAN GTNet Access Node TT Navigator

26 The naked corporation  Don Tapscott and David Ticoll, in their new book entitled The Naked Corporation: How the Age of Transparency Will Revolutionize Business, argue that corporate transparency is not optional but rather inevitable. They also counter the conventional wisdom that transparency costs companies, instead contending that transparency enhances shareowner value.The Naked Corporation: How the Age of Transparency Will Revolutionize Business  http://www.socialfunds.com/news/article.cgi/1237.html http://www.socialfunds.com/news/article.cgi/1237.html

27 The naked corporation – To raise performance you shall undress…

28 28

29 29

30 30

31 Temaer til diskusjon  My biggest concern is that we are not concerned enough”.  Vi må kunne håpe på, - og arbeide målbevisst for -, trendbrudd og diskontinuiteter i utviklingskurvene.  Innen 2030 må forholdet til materielt forbruk dramatisk endres,  Kan vi forvente at dagens styringsmodeller kan ivareta slike hensyn? 31

32 Temaer til diskusjon forts  Vil CSR perspektivet forenkle eller vanskeliggjøre oppkapitalisering av virksomheter?  Business case er et sedvanlig beslutningsunderlag for styret? Hvordan kan vi tenke alternative former for underlag? 32

33 Temaer til diskusjon  Shareholder value har vært drivende for utvikling i den vestlige verden  Hvordan bør vi organisere styrefunksjonen for å ivareta CSR som drivende for utvikling…? 33

34 Behov for å endre tankemønstre – også i styrene? ”Min første konklusjon er derfor at det bestående klart undervurderer utfordringene. Vi må kunne håpe på, - og arbeide målbevisst for -, trendbrudd og diskontinuiteter i utviklingskurvene. Innen 2030 må forholdet til materielt forbruk dramatisk endres, og da går det ikke an å anta, som prosjektet gjør, at veksten i det materielle forbruket er fortsatt høy selv i 2030….” World Watch Institute 34

35 35 Et par relevante kilder og linker  http://info.worldbank.org/etools/docs/library/57481/northsouth_finalist.pdf http://info.worldbank.org/etools/docs/library/57481/northsouth_finalist.pdf  Harvard Business Review - Strategy and society ”the link between competitive advantage and corporate social responsibility” Porter, Kramer dec. 2006


Laste ned ppt "Proprietary and Confidential This material is proprietary to Brand Management Group. It contains trade secrets and confidential information which is the."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google