Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ISO 26000 Veiledning i Samfunnsansvar: Guido Guertler, ICC-observatør og NORMAPME-ekspert til ISO/TMB WG Social Responsibility; www.26k-estimation.comwww.26k-estimation.com.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ISO 26000 Veiledning i Samfunnsansvar: Guido Guertler, ICC-observatør og NORMAPME-ekspert til ISO/TMB WG Social Responsibility; www.26k-estimation.comwww.26k-estimation.com."— Utskrift av presentasjonen:

1 ISO 26000 Veiledning i Samfunnsansvar: Guido Guertler, ICC-observatør og NORMAPME-ekspert til ISO/TMB WG Social Responsibility; www.26k-estimation.comwww.26k-estimation.com Rett bruk av ISO 26000 September 2010 Oversatt til norsk av Einar Flydal, Sept. 2010

2  En veiledning er et tilbud: ISO 26000 tilbyr anbefalinger, råd, forslag, og generell orientering  ”Veiledning” versus ”retningslinjer”: - Fra en veiledning (eng: “guidance”) kan man velge det som med hell kan iverksettes - Retningslinjer (eng: “guideline”) må er noe man må følge i sin helhet  ISO 26000 er med hensikt ikke et sett retningslinjer Hva er en “veiledning”?

3 ISO 26000 er svært tydelig:ISO 26000 er svært tydelig:  “This International Standard is not a management system standard. It is not intended or appropriate for certification purposes or regulatory or contractual use.  Any offer to certify, or claims to be certified, to ISO 26000 would be a misrepresentation of the intent and purpose and a misuse of this International Standard.  As this International Standard does not contain requirements, any such certification would not be a demonstration of conformity with this International Standard.”

4  ISO 26000 er et veiledningsdokument, uten krav man kan oppfylle eller ”møte”  Man kan følge en veiledning, men en veiledning kan ikke “iverksettes” eller “implementeres”  ISO 26000 er en “standard” bare i denne betydningen, og fordi den er publisert av en standardiseringsorganisasjon  Innholdet er en veiledning som den enkelte organisasjon kan gjøre bruk av om man ønsker  Veiledningen er ikke “standardisert” (slik at/som om den skulle kunne passe overalt på samme måte) Hva erISO 26000?

5 Min organisasjon 1. Vurderer den tilbudte veiledningen 2. Velger ut, sjekker og prioriterer saker, f.eks. ved å bruke Check Tool* 3. Følger veiledningen som er gitt for de valgte sakene 4. Kommuniserer med og oppmuntrer andre * Kan lastes ned fra http://www.26k- estimation.com/html/check_tool_iso_26000_download.html#CheckToolhttp://www.26k- estimation.com/html/check_tool_iso_26000_download.html#CheckTool Korrekt bruk internt i en organisasjon 1/2Korrekt bruk internt i en organisasjon 1/2

6 Vurderes kjernetemaet og sakene knyttet til det til å være relevant for min organisasjon? Hvilken påvirknings- kraft har min organisasjon på denne saken? Hva slags tiltak kan min organisasjon treffe i denne saken? Har jeg sikret at planlagte tiltak ikke er i konflikt med relevante lover? Hvilken virkning vil mine tiltak ha? Hvilke interessenter kan jeg involvere i denne saken? De saker som får positive svar på alle seks spørsmål, velges ut. Veiledningen i ISO 26000 vil være nyttig å bruke på disse. Korrekt bruk internt i en organisasjon 2/2Korrekt bruk internt i en organisasjon 2/2  Check Tool er utformet for å støtte utvalgs- og prioriteringsprosessen ved å identifisere saker der organisasjonen kan bidra mest effektivt til en gunstigere utvikling av samfunnet. De seks spørsmål per sak er:

7 Min organisasjon bruker ISO 26000 Samarbeids- og næringspartnere til motivasjon: Ja i kontrakter: Nei* for sertifisering: Nei* * Å bruke ISO 26000 som kilde til krav i en kontrakt, herunder krav om sertifisering i hht ISO26000, vil være misbruk av standarden. Korrekt bruk eksternt 1/2Korrekt bruk eksternt 1/2

8 Min organisasjon bruker ISO 26000 Kunder kan bruke ISO 26000 Myndigheter kan bruke ISO 26000 I anskaffelser og kontrakter*: NEI Til motivasjon: JA Til motivasjon : JA I kontrakter: NEI For sertifisering: NEI For sertifisering: NEI * Å bruke ISO 26000 som kilde til krav i en kontrakt, herunder krav om sertifisering i hht ISO26000, vil være misbruk av standarden. Korrekt bruk eksternt 2/2Korrekt bruk eksternt 2/2

9 Kommunikasjon 1/2 Communicating about ISO 26000 FAQ: How can my organization refer to its use of ISO 26000? ISO 26000 is a voluntary International Standard providing guidance on social responsibility. Organizations of all types are encouraged to acknowledge their support and use of ISO 26000 as follows: ” Organization” recognizes ISO 26000 as a reference document that provides guidance on social responsibility. and /or “Organization” has used ISO 26000 as a guide to integrate social responsibility into our values and practices.  I henhold til Arbeidsgruppe 2 I dette ISO-prosjektet anbefales det at organisasjoner som har gjort vellykket bruk av ISO26000, gjør dette kjent (se http://www.26k-estimation.com/TG2_N089_-_SR_Newsletter_12_- _20091217__2_.pdf) eller FAQ #9 på http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935 096/07_gen_info/faq.html) http://www.26k-estimation.com/TG2_N089_-_SR_Newsletter_12_- _20091217__2_.pdf http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935 096/07_gen_info/faq.htmlhttp://www.26k-estimation.com/TG2_N089_-_SR_Newsletter_12_- _20091217__2_.pdf http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935 096/07_gen_info/faq.html  Originalteksten som foreslås av Arbeidsgruppe 2 lyder:

10 Kommunikasjon 2/2  En mer praktisk mal for slik kommunikasjon er følgende, som kan tilpasses etter behov:  Meddelelse om anvendelse av ISO 26000, Veiledningsstandard om Samfunnsansvar  Vi meddeler herved at vår organisasjon er vel kjent med ISO 26000, dens art og innhold, og hvordan den kan brukes til å proritere og til å arbeide med samfunnsansvar.  Vi ser på ISO 26000 som et referansedokument som gir veiledning om samfunnsansvar. Vi har brukt ISO 26000 som en veileder I arbeidet med å integere samfunnsansvar I våre verdier og vår praksis.  Flere detaljer fins på vårt nettsted og/eller i. For mer informasjon vennligst kontakt.  Dato og sted…..  Signatur(er)…..  Addresse

11 Oppfordring  Bruk ISO26000 rett!  Oppfordre andre til å følge ditt gode eksempel!  Gjør kjent både gode og dårlige eksempler på bruk av ISO 26000!* * f.eks. på epost til guido.guertler@t-online.de for publisering på www.26k-estimation.comguido.guertler@t-online.dewww.26k-estimation.com


Laste ned ppt "ISO 26000 Veiledning i Samfunnsansvar: Guido Guertler, ICC-observatør og NORMAPME-ekspert til ISO/TMB WG Social Responsibility; www.26k-estimation.comwww.26k-estimation.com."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google