Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AKAN PRISEN 2005 AKAN I LARVIK KOMMUNE Larvik kommune Ca 40.000 innbyggere Ca 2.700 ansatte (2.200 årsverk) AKAN siden 1993 Vitalisert 2004/2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AKAN PRISEN 2005 AKAN I LARVIK KOMMUNE Larvik kommune Ca 40.000 innbyggere Ca 2.700 ansatte (2.200 årsverk) AKAN siden 1993 Vitalisert 2004/2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 AKAN PRISEN 2005 AKAN I LARVIK KOMMUNE Larvik kommune Ca 40.000 innbyggere Ca 2.700 ansatte (2.200 årsverk) AKAN siden 1993 Vitalisert 2004/2005

2 AKAN i Larvik – hva har vi gjort? Noe nytt og grensesprengende? Nei Tenkt nye tanker? NEI! Vi har satt av tid og ressurser for å implementere Akan i hele organisasjonen – selv om vi har hatt AKAN-ordning i 12 år!

3 AKAN– hva har vi lagt til grunn? Vi har lagt til grunn: - at AKAN i bunn og grunn dreier holdninger og kulturer – dvs. hvordan vi vil ha det her hos oss. - at AKAN har liten verdi hvis den ikke er kjent og eies av hele målgruppen; alle ansatte, inkludert ledere, verneombud. tillitsvalgte

4 Organisering av AKAN i Larvik AKAN-utvalget er et underutvalg av HovedAMU AKAN-utvalget er partsammensatt slik: Arbeidsgivers representant Hovedverneombudet Hovedtillitsvalgt HMS-tjenesten 1 representant AKAN-hovedkontakt Ungdomsrepresentant

5 Ambisjoner At alle enheter besøkes og at vi gjennom informasjonsarbeidet når mer enn 50 % av kommunens ansatte At AKAN oppleves som et positivt redskap for å opprettholde en sunn bedriftskultur der ansatte bryr seg om, og tar vare på, hverandre

6 AKAN– Hvordan har vi gjort det? Vi sørget for at retningslinjer harmonerte med kvalitetsystem, personalhåndbok, med mer Vi oppdaterte det vi hadde/utarbeidet nye retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk på arbeidsplassen Vi utarbeidet redskap som ville gjøre det enkelt for den enkelte leder å benytte AKAN

7 AKAN– Hvordan har vi gjort det?(forts ) Det ble utarbeidet standarder for advarsel, AKAN-avtale etter ”føy til, slett, kryss av” metoden Alt av retningslinjer og skejma er lagt på web www.aktivhms.no og innarbeidet i kommunens rutiner og kvalitetsystemwww.aktivhms.no Det ble utarbeidet et info-opplegg

8 Implementering av AKAN i organisasjonen Vedtatt av HovedAMU Forankret i rådmannens ledergruppe Løpende informasjon til alle ledere om informasjonsopplegget (lederforankring) Tilbud til alle enheter/avdelinger om informasjonsopplegg (3/4time) v/AKAN hovedkontakt.

9 Implementeringen (forts.) Føring: Alle enheter SKAL ta imot tilbud om informasjon – ikke aksept for å velge bort (pr. 1.10. er ca. 50 samlinger gjennomført) Samme informasjon gis alle enheter

10 Implementeringen (forts.) Opplegg Faktainformasjon om alkohol/virkninger AKAN-retningslinjer, statistikk, personalreglementet osv, Case, to relevante case drøftes først i smågrupper deretter i plenum Spørsmål og innspill Tidsbruk: ca 45 min.

11 Implementeringen (forts.) AKAN-hovedkontakt melder om god respons på orienteringsmøtene, med spørsmål, diskusjoner og meningsutvekslinger; ”- grua meg til dette, tenke at dette ble kjedelig, men det var jo interessant og ganske spennende” – er ofte tilbakemeldingen! Casene ”en leder som drikker – og har gjort det lenge” og ”en sykepleier i bakrus som ber om å få jobbe på kjøkkenet en dag” engasjerer!

12 Dele kunnskap Retningslinjer, skjema og informasjonsmateriell er lagt ut på www.aktivhms.no www.aktivhms.no Vi deler gjerne våre retningslinjer og arbeidsprosedyrer, samt erfaringer med andre. Kunnskap er fantastisk – den vokser gjennom deling!


Laste ned ppt "AKAN PRISEN 2005 AKAN I LARVIK KOMMUNE Larvik kommune Ca 40.000 innbyggere Ca 2.700 ansatte (2.200 årsverk) AKAN siden 1993 Vitalisert 2004/2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google