Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konfigurasjonsstyring Configuration Management

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konfigurasjonsstyring Configuration Management"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konfigurasjonsstyring Configuration Management
Konfigurasjonsstyring skal registrere og oppdatere informasjon om IT-infrastrukturen.

2 Konfigurasjons enheter:
IT-infrastrukturkomponenter, IT-tjenester og relasjonene mellom disse Maskinvare Programvare Nett Server Arbeidsstasjon Sentralprosessor Lager Skriver Dokumentasjon Prosedyrer Tjenester

3 Konfigurasjonsstyringsdatabase (CMDB):
Holder rede på alle IT-komponenter, IT-tjenester og relasjonene. Kan bestå av flere fysiske databaser som kan være lokalisert sentralt eller distribuert. Beskriver en logisk modell av IT-infrastrukturen og IT-tjenester Administrerer IT-drift

4 Detaljer om IT-infrastrukturen:
Produkter: Komponenter: leverandør, merke, versjon og alder Status: Komponenter som kan fases ut, oppgraderes, e.l. Lisensavtaler Vedlikeholdskontrakter Problemløsning: Komponenter som er nødvendig for å få opp en tjeneste etter en katastrofal hendelse Komponenter som berøres ved utrulling (rollout) Utstyr som er koplet på de ulike nettverkene Relevante hendelser og problemer som har inntruffet tidligere Komponenter som er årsak til kjente feil

5 Aktiviteter Avgrensning/Analyse: Bestemme strategi og hensikt, samle inn og systematisere tilgjengelig informasjon, velge verktøy og ressurser, osv Design: Lage en logisk datamodell og spesifisere rutiner for hvordan databasen skal oppdateres. Komponenter skal legges inn, endres, erstattes og fjernes på en kontrollert måte. Databasen skal inneholde både nåværende og tidligere data om de enkelte komponentene. Verifisering: CMDB skal være konsistent, dvs i overensstemmelse med den faktiske infrastrukturen.

6 Avgrensning Bestemme navnekonvensjoner og versjonsnumre for komponenter i IT infrastrukturen Bestemme hvilke deler av infrastrukturen som skal registreres i databasen, samt detaljeringsgrad: Arbeidsstasjoner (PC), nettverk, kopimaskiner, scannere, skrivere, servere, IT-tjenester, IT-personell, osv. Bestemme hvilke tjenester som skal registreres i databasen innenfor de ulike områdene: arbeidsstasjoner, kommunikasjon, filer, utskrift, prosessering, databaser, datalagring, telefon osv. Bestemme hvilken dokumentasjon som skal være med i databasen: SLA, prosedyrer, manualer, tekniske spesifikasjoner, organisasjonskart, prosjektplaner, osv

7 Oppretting av CMDB Begynn med behovene for data som prosessene endringsstyring og konfigurasjonsstyring har. Sett opp en initiell datamodell der kunder, tjenester, komponenter i infrastrukturen, og relasjonene mellom disse inngår Konfigurasjonsstyring registrerer initielle data manuelt Endringstyring bør registrere endringer og oppdateringer automatisk. Kundemottak utfører manuelle registreringer av endringer og oppdateringer: Har full kontroll med innhold og struktur. Redusert feilrate ved at endringer evalueres CMDB skal være i overensstemmelse med virkeligheten: tjenester, kunder og infrastruktur skal være løpende oppdatert og i samsvar med det virkelige systemet. Det finnes standard verifiserings- og valideringsmetoder.

8 CMDB anbefalinger CMDB bør begrenses mest mulig
Kun data som kan vedlikeholdes automatisk gjennom ITIL verktøy og prosesser bør registreres. Kun data som det er reelt behov for bør registreres: Hvilke behov for inndata har ITIL prosesser som hendelsestyring, problemstyring og endringsstyring? Hvilke behov har brukerapplikasjoner og driftsverktøyet? Hvilke behov har ledelsen for planlegging og beslutninger?

9 IT-konfigurasjonsenheter: Attributter
ID: Entydig identifikator kan tildeles automatisk av DB-systemet Serienummer fra leverandøren. Modell nummer: Entydig identifikator som brukes av leverandøren. Modellnavn Fabrikat Kategori: maskinvare, programvare, dokumentasjon, eller lignende. Komponenttype: CPU, lager, programpakke, programvare, e.l. Garantidato Lokalisering Ansvarlig for komponenten Leverandør Lisensnummer Innkjøpsdato Status Pris

10 Samhandling med andre prosesser
Hendelsestyring trenger informasjon om IT-infrastrukturen: identifisering og plassering av IT-komponenter, hvilke tjenester og kunder som blir påvirket av en hendelse, tjenesteavtaler, osv. Problemstyring trenger opplysninger om bl.a. IT-infrastrukturen og kjente feil for å finne løsning på et problem. Endringsstyring trenger informasjon om IT-infrastrukturen for identifisere effekten av endringer som skal innføres, og for å oppdatere CMDB.

11 Metoder for bygging av CMDB
Ta utgangspunkt i prosessene Endringsstyring Konfigurasjonsstyring Begynn med Kunde, tjeneste, infrastruktur Registrer data i CMDB manuelt. Dataregistrering kan være en modul i Helpdesk. Automatisk registrering ved installering av infrastrukturkomponenter Ad hoc Registrerer andre data som det er behov for, for eksempel relasjoner mellom infrastruktur, tjenester og feil.

12 Prosessovervåking og kvalitetsindikatorer
Måling av kvaliteten på prosessen: Antall observerte avvik mellom data i databasen og den faktiske infrastrukturen Liste over konfigurasjonsenheter som har vært utsatt for hendelser eller endringer Liste over konfigurasjonsenheter som er berørt av kjente feil Antall uautorisert bruk av maskin- eller programvare Antall alvorlige følger for kundene av hendelser eller feil på bestemte konfigurasjonsenheter Gjennomsnittlig kostnad pr hendelse eller problem

13 Konfigurasjonsstyringssystem (CMS)
For å styre et komplekst system av IT-tjenester og infrastruktur så kan det være hensiktsmessig å ha et konfigurasjonsstyringssystem (CMS). CMS består av de fysiske CMDBene. CMS vedlikeholder sammenhengene mellom tjenestekomponenter og hendelser, problemer og kjente feil. CMS tilbyr grensesnitt (view) tilpasset ulike brukergrupper. CMS tilbyr automatisk oppdatering av CMDB.

14


Laste ned ppt "Konfigurasjonsstyring Configuration Management"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google