Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskrift om universell utforming av IKT Frank Fardal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskrift om universell utforming av IKT Frank Fardal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskrift om universell utforming av IKT Frank Fardal

2 Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming

3

4 Tilgjengelighetspyramiden

5 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

6 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 1. januar 2009

7 Lovens formål sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.»

8 DTL - virkeområde Loven gjelder på alle samfunnsområder med unntak av familieliv og andre forhold av personlig karakter.

9 DTL – generell plikt Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten.

10 DTL – uforholdsmessig byrde Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten

11 DTL – aktivitetsplikt Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, og arbeidsgivere i offentlig sektor skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet.

12 § 11

13 IKT-området Plikt til universell utforming av IKT Med IKT menes teknologi og systemer av teknologi som anvendes til å uttrykke, skape, omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på annen måte gjør informasjon anvendbar.

14 Virkeområde Nye IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011, men likevel tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten.

15 Eksisterende løsninger For eksisterende IKT-løsninger gjelder plikten fra 1. januar 2021.

16 Nye løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011

17 Innføringstid tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten.

18 Unntak Plikten omfatter ikke IKT-løsninger der utformingen reguleres av annen lovgivning.

19 DTL - håndheving Tilsyn med universell utforming av IKT kan kreve de opplysningene som er nødvendige […], samt kreve adgang til IKT-løsninger kan treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av pålegg

20

21

22 Prosess

23 Tilnærming Virkeområde Avklare virkeområde for §11 Kartlegge Kartlegge aktuelle standarder Definere Definere standarder Konsekvensvurdere Kartlegge samfunnsmessige konsekvenser

24

25 Aktuelle standarder WCAG 2.0 ATAG 1.0/2.0 WAI-ARIA

26 Foreslått regulering Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Nivå AA Norsk oversetting på http://wcag.difi.nohttp://wcag.difi.no

27 Codepo8@flickr

28 Status?

29 Tidslinje

30

31 Komme i gang

32 § 11 http://www.bufetat.no/deltasenteret/ikt/verktoy-og-veiledere/ Rettleiarar

33 Krav Krav er ingen garanti for gode resultat, dersom man ikke forstår eller ønsker å oppfylle intensjonen for kravene.

34

35 artwork_rebel@flickr

36 Nyttige ressurser Deltasenteret veiledere for tilgjengelige nettsider: http://www.bufetat.no/deltasenteret/ikt/internett/ Norsk oversettelse av WCAG 2.0: http://wcag.difi.no Verktøykasse for innkjøpere i offentlig sektor http://www.universelleanskaffelser.no/ Kognitiv tilgjengelighet av nettsider og nettsteder http://iktforalle.no/

37


Laste ned ppt "Forskrift om universell utforming av IKT Frank Fardal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google