Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan for kompetanse og identitet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan for kompetanse og identitet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan for kompetanse og identitet
Valdres Bolyst 2012 – 2015 Plan for kompetanse og identitet

2 69 norske regioner – (416 kommuner)
Benevnelsen regionråd brukes i Norge om interkommunale politiske samarbeidsorganer mellom nabokommuner i et distrikt eller avgrenset geografisk område, som er formalisert og i operativ funksjon, med egne vedtekter eller samarbeidsavtaler om et bredt arbeidsfelt.

3 Oppland 6 regionråd (Norge 69 regioner)
Norddalen Midtdalen Valdres Lillehammer Gjøvik Land 26 kommuner I Oppland Hadeland

4

5 Avtalen/charteret er ei 10- årig plan for bygdeutvikling i Valdres
Avtale / charter Avtalen/charteret er ei 10- årig plan for bygdeutvikling i Valdres

6 I bunnen ligger en felles Valdresidentitet
VISJON - VALDRES - landets sterkeste regionale merkevare- Valdres sine utfordringer er som i andre fjellregioner knyttet til nedgang i folketallet , tilbakegang innen landbruket , reiseliv og generelt næringsliv. Valdres mange konkurransefortrinn som en felles framtid kan bygges på. I bunnen ligger en felles Valdresidentitet En 10-årig plan for lokalsamfunnsutvikling i Valdres startet opp i 2007.Det overordna målet er å kunne ta ut en merverdi i markedet, og derved bidra til økt verdiskaping. Valdres Natur- og Kulturpark skal legge til rette for en langsiktig og målrettet merkevarebygging bygd på regionens natur- og kulturverdier. Valdres ,gjennom sine verdier skal bli attraktive for mennesker og bedrifter som ønsker å etablere seg i regionen og dele våre verdier med oss Målet er at det kan bli et konkuransjefortrinn for etablering og ny næring. Valdres skal ha et lønnsomt og variert og framtidsrettet næringsliv basert på høg kompetanse

7

8 Program 27.01.12 09.00: Velkommen v/Kjell Arne Berntsen
09.10: Status for Valdres Tal og fakta v/Arne Erik Fønhus Valdres Næringshage 09.50: Pause 10.00: Grunntankar bak etableringa av VNK v/ Eivind Brenna 10.45: Spørsmål og kommentarar frå salen 11.00: Kvifor arbeidsseminar v/ Siri Sjåvik 11.30: Grupper og gruppeoppgåver v/Siri Sjåvik 12.00: Lunsj 12.45: Gruppeoppgåver, inkl. pause 14.00: Oppsummering frå kvar gruppe 14.30: Vegen vidare v/ Siri Sjåvik 14.45: Takk for i dag v/ Jan Arild Berg

9 Deltagere

10

11 Bolyst 2012 – 2015

12


Laste ned ppt "Plan for kompetanse og identitet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google