Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valdres Natur og Kulturpark www.valdres.no Eivind Brenna, tidligere styreleder i forprosjektet og i parken. Nå rådsmedlem. Grunntankene bak Valdres Natur-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valdres Natur og Kulturpark www.valdres.no Eivind Brenna, tidligere styreleder i forprosjektet og i parken. Nå rådsmedlem. Grunntankene bak Valdres Natur-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Valdres Natur og Kulturpark www.valdres.no Eivind Brenna, tidligere styreleder i forprosjektet og i parken. Nå rådsmedlem. Grunntankene bak Valdres Natur- og kulturpark.

2

3 Utfordringer for Valdres •Negativ folketallsutvikling •Landbruket: Reduksjon i bruksantall og produsert volum – og dårlig lønnsomhet •Deler av reiselivet sliter med å opprettholde markedsdsandeler – lav lønnsommhet. (”Hytte-Valdres” går bra.) •Mange store arbeidsplasser er lagt ned.

4 Folketallet i Valdres utvikler seg…… 198820062007+/- Sør-Aurdal361332433194-11,6 Etnedal161613891394-13,7 Nord-Aurdal662764256388-3,6 Vestre Slidre254822172212-13,2 Øystre Slidre309231373166+2,4 Vang194716241591-18,3 Valdres194431803517945-7,7 Norge+11,3 NB 16.300 hytter = 2.200.0000 gjestedøgn =5.500 innbyggere

5 12.01.075 Nedgang i antall søkere om produksjons tillegg i Valdres

6 Hva kan vi gjøre? •Statlige arbeidsplasser? •Storflyplass eller lyntog? •Dørfabrikk? •La humla suse, båten drive – bedre plass til de som er igjen? •Ta utgangspunkt i egne ressurser?

7 Hva vi gjorde? •2001 Statlige midler til å se på bruk av utmarksressurser. Støler – reiseliv. •2003 Merkevareprosjekt for Valdres. •Støttet av kommuner,OFK og fylkesmannen. •Samarbeid med næringslivet. •Så på løsninger i Frankrike og England. •2007 etablerte VNK.

8

9 Strategi: ”Skape et bilde av Valdres internt og eksternt som en offensiv region som tar tak i sin egen utvikling, og som beslutningstakere og folk flest ønsker å identifisere seg med.”

10 Hva er en regional natur- og kulturpark? Valdres Natur og Kulturpark er en bygdeutviklingsregion som gjennom langsiktig merkevarebygging knyttet til natur- og kulturverdier – og lokal styring – skal gi økt verdiskapning og livskraft i lokalsamfunnene. Samtidig tar Valdres vare på og utvikler viktige verdier av lokal, nasjonal og internasjonal betydning for framtidige generasjoner. Ideen har vi fått fra Frankrike med sine 45 regionale Natur og Kulturparker.45 regionale Natur og Kulturparker

11

12 Avtale / charter Avtalen/charteret er ei 10- årig plan for bygdeutvikling i Valdres

13

14 I MERKEVAREBYGGINGEN SKAL VALDRES HA ET SÆRLIG FOKUS PÅ 3 OMRÅDER : 1.MILJØ 2.KULTUR 3.DET GODE OG MODERNE LIV I VALDRES VERDIGRUNNLAGET 1. MILJØ MERKEVAREN VALDRES SKAL BYGGES PÅ MILJØBEVISSTHET OG EN DEFINERT MILJØSTANDARD MILJØSPØRSMÅL SKAL OGSÅ FOKUSERES I KVALITETSSTANDARDER SOM UTARBEIDES AV DEN ENKELTE NÆRING.

15 2. KULTUR MERKEVAREN VALDRES SKAL BYGGES PÅ EN IDENTITET KNYTTET TIL VÅR STERKE LOKALE KULTUR. HER VEKTLEGGES DET VIDE KULTURBEGREPET SOM OMFATTER ALT FRA TRADISJONSKULTUR, KULTURMINNER OG SCENERISKE UTØVERE TIL ET ÅPENT MØTE MED DET MODERNE KULTURUTTRYKKET I VALDRES. VÅRE KVALITETSSTANDARDER SKAL TIL SAMMEN SYNLIGGJØRE VÅR : •RIKE MATKULTUR, •HÅNDVERKSKULTUR, •BYGGETRADISJON, •KULTURMINNER, •STØLSKULTUR, •BILLEDKUNST, •MUSIKK, •DANS, •LYRIKK / FORTELLERTRADISJON

16 3. DET GODE OG MODERNE LIV I VALDRES Merkevaren Valdres skal ha sitt utspring i vårt lokalmiljø, et lokalmiljø som det vil være positivt å identifisere seg med. De gode opplevelser og det aktive liv skal være framtredende. Valdres skal utvikle urbane kvaliteter. Merkevaren må appellere til vår felles drøm om det gode liv. Service og vertskapsrollen skal prioriteres i alle kvalitetsstandarder

17

18

19 Kulturminnemiljø rundt stavkirkene 2009 6 av landets 28 stavkirker finner du i Valdres •Kommuner •Kirkeverge •Menigheter •Valdres Destinasjon •Oppland Fylket •VNK •Grunneiere •Innovasjon Norge •Riksantikvaren •Lokalbefolkning •Dugnadsinnsats

20 Gards og Stølsturisme Hver 5 levande støl i Norge ligger i Valdres (275 aktive støler ) Stimulere til økt verdiskaping knytta til kulturminnene i stølsområdene samt gi bedre grunnlag for ressursforvaltningen i områdene. Stølsbrukerne skal i arbeidet motiveres og hjelpes i gang med næringsaktivitet i tilknytning til stølsdrifta i tillegg til å være et viktig produkt for reiselivet.

21 I Regional merkevarebygging = Hovedsatsingsområdet •Alle andre tiltak i VNK skal bidra til å bygge merkevaren Valdres – og dermed bidra til økt verdiskapning og livskraft herav matprodusenter II Spesielt prioriterte områder 2008 ”Høy fokus” • Stølssatsing • Frisk i Valdres • Klimautfordringen, den kommunal klimaplan III Andres Viktige satsingsområder •Stier løyper skilting •Ryddig og attraktiv region – Stedsutvikling regionsenteret - Valdres sett fra vegen •Kultursatsing – bla a festivalstrategi sceneriske utøvere mm •Kulturminner Verdiskapningsprogrammet Handlingsplan 2008 IV Virkemiddel /Redskaper •Valdresportalen •Kompetanse •Samferdsel •Tilflytting Link til Handlingsplan for 2008

22 Navnet ”BRAND” tar utgangspunkt i et norrønt begrep, "branðr", som betyr bumerke /svimerke/, - det å profilere sin identitet før brukt om utskjæringer i takgavler, skipsstavner,våpenskjold mm Eksempel på dette finner en fortsatt som utsmykning på låvegavlene i Valdres som er hjemvendt fra norske utvandrere i USA. Det engelske uttrykkene "brand" og "branding" er en avledning fra norrønt ”branðr”. Ulnes

23 Hvorfor merkevarebygging? •Livet handler om å ta valg –Underbevisstheten leter etter grunner som gjør det lettere å velge •God merkevarebygging gjør det enklere for forbruker å vurdere ditt produkt i forhold til andres.

24

25 Samarbeidspartnere - strategiske allianser Regional Merkevarebygging

26 Valdres har potensiale: •Over 300 mjølkeprodusenter (mer enn hele Telemark) •265 aktive stølsbruk i 2007. (Nord Europas største stølsområde) •Produksjonsmiljøer hos Tine, Helle, Fjellbygdabeito, ost, kurv og rakfiskprodusenter. •Markedet kommer til oss på 16000 hytter, 50 reiselivsbedrifter og mange kjøpesterke turister på gjennomfart.

27 Hytteeieren Valdres ønsker seg i dag? Alle rapporter sier oss at det er hytta til høyre som genererer (mest) inntekter til lokalsamfunnet. ©Jan Velvin, hibu Pr år 12.000,- - 20.000.- Den tradisjonelle hytteeier Pr år 35.000,- 60.000

28 Erfaringer som natur- og kulturpark. •Mye positiv oppmerksomhet. •Langsiktighet er viktig- 10 årsavtale. •Fylkeskommune og kommuneledelse er bundet opp. •Deler av næringslivet er aktive (reiseliv, mat og kulturarbeid). •Museums og kulturarbeidere er aktive medspillere. •Barnehager og skoler må med.

29 Telemarksforskning sier: •Oppland og Valdres kommer dårlig ut på mange parametre. De som lykkes har: •Stimulert boligbygging. •Sørget for nye (private)-arbeidsplasser. •Tatt vare på innvandrere og andre tilflyttere. •Gode kommunikasjoner - vei og breibånd.

30 Forts… •Støtte næringsutvikling hos naboen. •Satse på hyttebygging. •Gode kulturtilbud. •Støtte innovasjon- og nettversarbeid. •Samarbeide over kommunegrenser. •Kafetilbud eller treffsteder for unge voksne •Bli attraktive for kompetent arbeidskraft.

31

32 Utklipp fra andre: •Nærøyfjorden har prioritert grendenivået i sitt parkarbeid + lokalmat og aktivitetsutvikling. SAKTE-satsing. •Telmarkskanalen med 6 kommuner: landskapsanalyse og tilreisende. •Finnskogen: Skatter på Finnskogen. •Alle bruker verneområder for å tiltrekke seg flere besøkende.

33 Hva er en park? •En samarbeidsmodell for regioner som vil utvikle seg på grunnlag av natur- og kulturverdier i området. •Arbeidet støttes av Liv Signe Navarsete og regjeringen. De gir oss utviklingsmidler til dette, dersom vi har gode ideer. 10 mill i verdiskapningsprogram.

34

35

36


Laste ned ppt "Valdres Natur og Kulturpark www.valdres.no Eivind Brenna, tidligere styreleder i forprosjektet og i parken. Nå rådsmedlem. Grunntankene bak Valdres Natur-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google