Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsefagarbeidar (Fagbrev)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsefagarbeidar (Fagbrev)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsefagarbeidar (Fagbrev)

2 Aktuelle arbeidsstader
Helsefagarbeidaren arbeider i: spesialisthelsetenesta (sjukehus) i psykisk helsevern på alle nivå i institusjonar og varierte omsorgs- og behandlingstilbod i kommunal og privat sektor.

3 Sentrale arbeidsoppgåver
gje faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukaren i sentrum arbeid med helsefremmende, førebyggande og rehabiliterande pleie- og omsorgstiltak planlegging, utføring og deltaking i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukaren å arbeide etter gjeldande hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipp å handtere medikament etter gjeldande lovverk journalføring, dokumentasjon og rapportering å rettleia elevar, lærlingar og andre i praksissituasjonar

4 Eigenskapar Det er viktig å vera personleg egna i høve til yrkesutøvinga. Du må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for og ta omsyn til andre menneskjer. Du bør kunne arbeide både sjølvstendig og i samarbeid med andre.

5 Utdanning Videre- gående trinn 1 (Vg1) gående trinn 2 (Vg2)
Opplæring i bedrift 1. år 2. år 3. år 4. år Helse- og sosialfag Helse- arbeidarfag Helsearbeiderfaget


Laste ned ppt "Helsefagarbeidar (Fagbrev)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google