Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Superbrukersamling 7. Mai 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Superbrukersamling 7. Mai 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Superbrukersamling 7. Mai 2013

2 Dagsorden – KL – 15.00, LUNSJ 11.30 Gjennomgang av nye rapporter i Socio Hvilke permisjonsparagrafer skal vi ha i kodeverket når vi lager vedtak om permisjon? Rutiner for registrering Gjennomgang av søknad om Kompensasjonstilskudd Evaluering av NIR-overføringsfunksjonaliteten og Introkartoteket Gjennomgang av superbrukers oppgaver Rapportering –Bosettingstall og Introtall Planer fremover Hvordan oppleves hverdagen med Socio? Eventuelt Registreringsdugnad

3 Nye statistikkrapporter
Sociomelding – beskriver endringene i ny versjon Utdelt- utskrift av alle rapportene Bakgrunn: - Bakgrunnsinformasjon fordelt på kjønn og familiebakgrunn Programinnhold: - Aktivitet etter lese/skriveferdigheter ved ankomst Norge - Kombinasjoner av aktiviteter med kjønnsfordeling - Tidspunkt for oppstart av aktiviteter Resultat: - Sluttstatus etter aktiviteter - Sluttstatus etter alder - Sluttstatus etter kjønn og familiebakgrunn - Sluttstatus etter skolebakgrunn - Sluttstatus etter tidspunkt for oppstart av praksis - Sluttstatus etter antall måneder med praksis - Delmål oppnådd etter skolebakgrunn - Delmål oppnådd i intro etter kjønn og familiebakgrunn

4 Statistikkrapporter Visning: hvordan skrive ut rapporter
Mulig å filtrere ytterligere i både flyktningkartoteket og introkartoteket Se nærmere på noen av rapportene Bakgrunnsindikatorer (nr. 2) Sluttstatus etter skolebakgrunn (langt bak)

5 Noen nye felter Ordinært arbeid- avhukning
Permisjonsfelt på sak, NIR-fanen Forrige versjon: Skolebkgrunn ved ankomst Norge Lese/skriveferdighet ved ankomst Norge

6 Statistikkrapporter – noen feil
Se tabell Rettet høsten 2013: Forsørgeransvar Familiegjenforening Permisjoner I orden juni 2013 Delmål

7 Rutiner for registrering
Kvaliteten av rapportene avhengig av registrering i Socio Kommer -Rutine for registrering i Socio ved oppstart i intro -Rutine for registrering i Socio ved avslutning av intro Underveis: -Fyll ut blå felter -Legg inn aktiviteter pr semester -Lag permisjonsvedtak. Ikke ha tidshull i introløpet.

8 Innsending av rapporter til Effektiviseringsnettverk
Se egen utdelt rutine Kontroll av data først Skal være HEL i hende 15. mai Kan jobbe med det i registreringsdugnaden i dag Skript vil rette noen feil

9 Nytt permisjonsfelt- noen spørsmål
Hvilke permisjonsparagrafer skal vi ha i kodeverket når vi lager vedtak om permisjon? Hvilke typer permisjon lager dere vedtak om? Ikke alle typer fri har krav om vedtak. Skal velferdspermisjoner registreres i NIR? Burde vi ha en sakstype som heter Permisjon med lønn og en som heter Permisjon uten lønn? Da kan permisjonene uten lønn ha NIR-fane og bli rapportert til NIR og de med lønn ikke ha NIR fane og ikke bli rapportert til NIR. Ønskelig med konvertering fra forskrifts-feltet? Mulig vi må ha det feltet uansett dersom vi skal ha to typer permisjonsvedtak/på de vedtakene om permisjon som evt. Ikke skal til NIR.

10 Lite spørsmål Hva er ”Annet” i resultat, intro?

11 KOMPENSASJONSTILSKUDD Se info på VEL- nett Søknadsfrist 1. kvartal 14
KOMPENSASJONSTILSKUDD Se info på VEL- nett Søknadsfrist 1. kvartal 14. juni Bydel søker om tilskuddet via Socio Bydel kan gi info til VEL i Socio Bydel kan følge saksgangen i Socio Bydel kan se resultatet i Socio Bydel kan ta ut rapport på innvilget/avslått i Socio VEL behandler søknaden i Socio VEL kan gi info til bydel i Socio VEL kan ta ut rapport til EST på hvor mye den enkelte bydel skal innvilges, i Socio

12 Evaluering av NIR overføringsfunksjonaliteten og Introkartoteket
Hva fungerer bra? Hva kunne vært bedre: Kunne overføre fra fanen Søk blant alle poster? Kunne håndtere poster før de er forsøkt overført? Kunne ta ut rapport på alle poster som feilet med årsak? Kunne ta ut rapport på hva som er overført?

13 Introkartoteket Hva er bra? Hva kunne vært bedre?

14 Gjennomgang av Superbrukers oppgaver Se info på Sofine
Være kontaktpunkt mellom bydel og Helseetaten, kanal for informasjon begge veier Være førstelinje-brukerstøtte for Sociobrukere i bydel Sørge for at NIR- rapportering blir gjennomført Være bydelens e:Vision-ansvarlig, sikre at rutiner følges Ta ut filterene som begynner med navnet Kontroll i Flyktningekartoteket for å føre kontroll med registreringen i Socio Melde inn til HEL dersom det er behov for nye aktiviteter i Aktivitetskartoteket. Melde inn feil og endringsønsker til HEL Ekstra ansvar for å følge med på informasjon på SOFINE Delta på superbrukersamlinger

15 Kontrollfilter Flyktningkartoteket KONTROLL: Passiv i Socio, programstatus Deltar (66 pr 06. mai 13) KONTROLL: Ufullstendig reg. flyktning for tilskudd (972 pr 06. mai 13) Introkartoteket KONTROLL: Status Deltar, men programperiode gått ut (199 pr 06. mai 13) KONTROLL: Lik saksbeh. og godkjenner (0 pr 06. mai 13)

16 Oppholdsstatus http://www.lovdata.no/all/tl-20080515-035-004.html
Spørsmål fra bydel: Enkelte barn som er født i Norge har fått oppholdsstatus § 28a, 6. ledd. Denne koden finner vi ikke igjen i Socio. Hva reg. vi på opph.status på disse barna? Socioteamet tror at disse får lik oppholdsstatus som hovedperson. § 28. Oppholdstillatelse for utlendinger som trenger beskyttelse (asyl) 6 ledd: Med de unntakene som er fastsatt av Kongen i forskrift, har også ektefelle eller samboer til en utlending som gis oppholdstillatelse som flyktning etter annet ledd, og flyktningens barn under 18 år uten ektefelle eller samboer, rett til oppholdstillatelse som flyktning.

17 Rapportering – Introtall og bosettingstall
Differanse i IMDis og Oslo kommunes tall er tatt opp i møte med IMDi, EST og HEL IMDi sa statistikken helt fra 2006 har omhandlet rett/plikt-deltakere. Innrømmet feil i NIR- at deltakere skifter fra rett/plikt til kan i løpet av programmet HEL og bydelsrepresentanter Linn Camilla og Ingerd skal ha kvartalvise møter med IMDi om intro- og bosettingstall, første møte 3. juni Skal samarbeide rundt rapportering av 2013-tall, gi info om når tall tas ut og rydde i uklarheter før publisering Bosettingstall- HEL har tatt ut tall for 1.kvartal. Er rutine om kvalitetssikring på forhånd ok?

18 Planer fremover på Socio-området
Økt grunnbeløp- økt introstønad Ny versjon med rettinger av statistikkrapporter (juni eller august) AKS (Oslo felles 2.0) Forbedre funksjonaliteten på innkreving i samarbeid med leverandør Brukeradministrasjon over til bydel og BOKS Elektronisk overføring av introstønad.

19 Hvordan oppleves hverdagen med Socio?

20 Eventuelt

21 Registreringsdugnad Mulig å:
Kjøre kontrollfiltre for Effektiviseringsnettverk og komplettere registreringer jamfør utdelt rutine, evt kjøre ut rapporter til innsending (havner på skriver i bydel) Kjøre kontrollfiltre i Socio som er superbrukers oppgave Rapportere til NIR Spørre om annet i Socio


Laste ned ppt "Superbrukersamling 7. Mai 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google