Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

– Industriutvikling i Haugesundregionen Jan Johannesen Informasjonsmøte, 05. September 08 www.iutvikling.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "– Industriutvikling i Haugesundregionen Jan Johannesen Informasjonsmøte, 05. September 08 www.iutvikling.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 – Industriutvikling i Haugesundregionen Jan Johannesen Informasjonsmøte, 05. September 08 www.iutvikling.no

2 Status for industrien i regionen Hva er og skal iutvikling? Konkrete prosjekter Økonomi og finansiering Agenda

3 På en topp? Avhengig av sentralt styrt olje- og prosess industri? Lillebror syndrom til Stavanger/Bergen? Mangel på arbeidskraft? Lav andel FoU? Kostnadsnivå? Samarbeid? Har vi klynger? Hva mangler evt.? Innovasjonsnivå? Internasjonalt marked? Status for SMB - industrien i dag

4 Alene –Hver industribedrift for seg –Få/ingen felles prosjekter av kort eller langsikt –Alene om innkjøp og markedsføring –Lite ”push” forhold til innovasjon/omstilling –Lav grad av offentlig subsidiert utvikling To veier å gå… Sammen –Begynner å samarbeide om enkle, lønnsomme prosjekter –Gradvis større åpenhet, finner total løsninger –Konkurrerer fortsatt innad, men står oftere sammen utad –Tar store oppdrag sammen –Mer vellykket innovasjonsarbeid –Muligheter i virkemiddelapparatet

5 Leverandørutviklingsprosjekt –Startet av Karmøy kommune og Hydro –Fare for nedskalering –Oppstartkonferanse oktober 2006 –Drevet av IRIS Oppstartsperiode –September 2007 –Fungerende styringsgruppe –Behovsundersøkelse –Startet prosjekter –Drevet av Rogaland Ressurssenter Prosessen fram til i dag

6 Formalisert nettverk av industribedrifter Samarbeid om felles utviklingsprosjekter for å styrke konkurranseevnen Visjon og forretningsidé iutvikling har en visjon om å gjøre Haugesundregionen til den sterkeste industrielle klyngen i Norge

7 Styrke konkurranseevnen til medlemmene og industrien i Haugesundregionen. På lang sikt doble omsetningen og opprettholde resultatgrad på minimum 8% Minst 26 medlemmer innen utgangen av 2009 Starte 4 prosjekter innen utgangen av 2008 Mål

8 Industribedrifter Utgangspunkt: produksjon av metall/metallvarer eller maskiner. Andre kan likevel passe inn Krav for opptak Minst 3 mio i omsetning Minst 3 ansatte Etablert i Haugesundregionen Per i dag 53 bedrifter i den definerte målgruppen Målgruppe

9 Viktigste oppgave er å initiere og være driver for prosjekter innenfor: –Marked Nasjonalt og internasjonalt Nå nye markeder Øke andel leveranser lokalt –Innkjøp (kostnadsreduksjon) Gunstigere innkjøp Effektivisere innkjøpsprosedyrer –Produksjonsteknologi Utnytte kapasitet Samarbeid om strategiske muligheter, for eksempel felles investeringer Innføre felles standarder, utveksle beste praksis m.m. Valgte fokusområder

10 ONS og kartlegging av messer –12 bedrifter på fellesstand på ONS –Samarbeider med HN / Markedssamarbeidet Haugesundregionen ”Ledig produksjonskapasitet” –Utvikling av websystem for å synliggjøre ledige ressurser og produksjonskapasitet –7 bedrifter med støtte fra Innovasjon Norge –Ferdig produkt kan benyttes av alle bedriftene i nettverket Innkjøp og ”Smart energibruk” METSenter og POWER+ –iutvikling sørger for at medlemmene får gode muligheter til å delta på prosjekter rundt METSenter Igangsatte prosjekter

11 Hva kan iutvikling bli for medlemmene? Nettverks- arena Nettverks- prosjekt Leverandør- senter Møteplasser Kompetanse/ressursoversikt Prosjektidentifisering Kontakt eksterne Prosjektledelse Metodikk Tilgang eksterne nettverk Kunnskap om virkemidler Drift av webside Ressurssenter Fysisk møteplass Pådriver for nye prosjekt og aktiviteter

12 Frem til nå - tilskudd fra Hydro, Karmøy kommune og det offentlige (Fylket, VS 2010, RUP) Foreningen har ikke som hensikt å skape overskudd for seg selv, men for medlemmene. Mål om 50/50 prosjekt og kontingent innbetaling over tid. Store muligheter for offentlig delfinansiering. Budsjetterte inntekter for 08/09 er kr. 900 000,- Økonomi

13 Medlemskontingenter MedlemskontingentLiten bedriftMellomstorStor Omsetning3-9,9 mill.10-99,9 mill.100 mill. + Årskontingent10 000,-30 000,-50 000,-

14 En lykkes med kun ett av disse punktene: –En mer effektivt klarer å skaffe nye oppdrag –En greier å redusere energibruken med 10-20% –En blir mer fleksibel og utnytter produksjonskapasitet bedre –En oppnår rimeligere innkjøp ved å gå sammen. Medlemskontingenten og innsats er forsvarlig hvis…

15 Deltagelse i prosjekter –Bedriftene er selv i styringen av prosjekter Formidling av informasjon og fordeling av oppgaver internt i egen bedrift Hva forventes av medlemmer

16 iutvikling har prosjekter som skal gi økt lønnsomhet på kort og lang sikt i fokus Mulighet for å starte, forme og delta på felles prosjekter det ville vært tungt å dra alene SMB bedrifter kan oppnå typiske ”konsern fordeler” Høy grad av offentlig finansiering på utviklingsprosjekter Mye verdi for pengene – for bedrifter som engasjerer seg. iutvikling gjør det lettere å kjøre samarbeid mot andre nettverk Hvorfor bli medlem?

17 Velkommen til iutvikling – industriutvikling i Haugesundregionen Mer på: www.iutvikling.nowww.iutvikling.no


Laste ned ppt "– Industriutvikling i Haugesundregionen Jan Johannesen Informasjonsmøte, 05. September 08 www.iutvikling.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google