Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statsråden 1 Sem - erklæringen Samarbeidsregjeringen vil arbeide for at avgjørelser skal fattes så nær dem det angår som mulig. Det lokale selvstyret skal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statsråden 1 Sem - erklæringen Samarbeidsregjeringen vil arbeide for at avgjørelser skal fattes så nær dem det angår som mulig. Det lokale selvstyret skal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statsråden 1 Sem - erklæringen Samarbeidsregjeringen vil arbeide for at avgjørelser skal fattes så nær dem det angår som mulig. Det lokale selvstyret skal styrkes. Samarbeidsregjeringen vil arbeide for et slankere og mer effektivt byråkrati, slik at ressurser bli frigjort til offentlige kjerneoppgaver. Vurdere oppgavene til fylkeskommunene slik at ansvarsforholdene mellom fylkeskommunene og fylkesmannen, samt fylkeskommunene og primærkommunene blir bedre klargjort. En slik gjennomgang av oppgavefordelingen må i tillegg til å avklare ansvarsforhold bidra til reduksjon av byråkrati. Det er viktig at fylkeskommunene ikke blir overkommuner for primærkommuner og arealdisponering. Etter noen tid vil det bli lagt til rette for en evaluering av ”den nye fylkeskommunen”.

2 Statsråden 2 ”Fra ord til handling” Moderniseringsredegjørelsen 24.01.02 Hovedprinsippet for effektivisering skal være delegering og desentralisering Hovedprinsippet i effektiviseringsarbeidet vil være lokal frihet og lokalt ansvar

3 Statsråden 3 Flere oppgaver til kommunene Miljø- og landbruksoppgaver som krever lokalpolitisk skjønn overføres til kommunene

4 Statsråden 4 Fylkesmannens oppgaver Nasjonal miljø- og landbrukspolitikk Myndighetsutøving og tilskuddsforvaltning

5 Statsråden 5 Regional utvikling Fylkeskommunen gis større ansvar og myndighet over økonomiske midler Viktigere enn å overføre miljø og landbruk

6 Statsråden 6 Partnerskap Fylkeskommunen som leder av et partnerskap regionalt Kommuner, regional statsforvaltning, næringsliv og fylkeskommunen

7 Statsråden 7 Fylkesinndeling Eventuelle sammenslutninger på frivillig grunnlag Ikke ønskelig å opprette et rådgivende utvalg Statlige kompensasjonsordninger: - Delvis dekning av engangskostnader - Fylkeskommunene får beholde effektiviseringsgevinster Regjeringen ønsker å stimulere til interfylkeskommunalt samarbeid

8 Statsråden 8 Forsøk Nasjonale forvaltningsløsninger ikke alltid optimale i alle lokale sammenhenger Mulighet for å sammenlikne ulike løsninger Omfattende kostnader og konsekvenser knyttet til større endringer: bør prøves ut i mindre skala Vinne erfaring som grunnlag for eventuelle varige reformer eller endringer

9 Statsråden 9 Forsøk med differensiert oppgavefordeling Ønskelig å myke opp generalistkommunesystemet Kommuner med ulike forutsetninger - spesielt mht størrelse - får ulike oppgaver Både statlige og fylkeskommunale oppgaver kan overføres til forsøkskommuner Fordeler: - Skreddersydde forvaltningsløsninger - Brukervennlig - Effektivisering

10 Statsråden 10 Forsøk med enhetsfylke Fylkeskommunen integreres med fylkesmannsembetet En felles administrasjonsleder Fordeler: Forenkling og oversikt for brukerne Interne samordningsgevinster Klart skille mellom tilsyns- og kontrolloppgaver og øvrige oppgaver

11 Statsråden 11 Hva er tidligere sagt om sykehusoppgjøret ? Sem-erklæringen: Foreta justeringer i oppgjøret etter statlig overtakelse av sykehusene for å rette opp skjevheter som rammer enkelte fylker Stortinget: Ber regjeringen i RNB 2002 om å komme med et opplegg for et rettferdig oppgjør til fylkeskommuner som har framtidige dokumenterte inntektstap. Særlig oppmerksomhet på Østfold og Nord- Trøndelag. Ta hensyn til økt skjønn i 2002 på 200 millioner kroner

12 Statsråden 12 Hovedprinsipper Underbalansen i fylkeskommunene deles mellom fylkeskommunene og helseforetakene etter den andel spesialisthelsetjenesten utgjør av totalutgiftene Fylkeskommunene skal etter overføringen av spesialisthelsetjenesten ha tilstrekkelig økonomisk evne til å løse de gjenværende oppgaver

13 Statsråden 13 Oppfølging av prinsippene Vekst i frie inntekter 2002: tilsvarte om lag underbalansen i 2000. Tilskudd til feriepenger: om lag 1 milliard til å dekke akkumulerte underskudd. Tilskudd til gjeldsslette: kan benyttes til å dekke øvrig underskudd

14 Statsråden 14 Vurderinger i RNB 2002 /kommunepropen 2003 Oppdatering av sykehusgjeld pr. 31.12.2001 – korrigering av tilskudd til gjeldsslette Vurdering av underbalanse knyttet til spesialisthelsetjenesten oppstått i 2001 Fordeling mellom fylkeskommuner

15 Statsråden 15 Dialog med fylkeskommunene Møte på administrativt nivå 15. februar Administrativ kontakt med KS Kontaktkonferansen Møte med fylkesordførernes arbeidsutvalg i april Eventuelt kontakt med enkeltfylkeskommuner

16 Statsråden 16 Forslag til ny valglov Mandatfordeling v/stortingsvalg Personvalg Folkeavstemninger – innbyggerinitiativ Gjelder fra valget 2003


Laste ned ppt "Statsråden 1 Sem - erklæringen Samarbeidsregjeringen vil arbeide for at avgjørelser skal fattes så nær dem det angår som mulig. Det lokale selvstyret skal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google