Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HOVEDSTADEN FORNYER OG STYRKER SIN MILJØPOLITIKK Byrådsleder Stian Berger Røsland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HOVEDSTADEN FORNYER OG STYRKER SIN MILJØPOLITIKK Byrådsleder Stian Berger Røsland."— Utskrift av presentasjonen:

1 HOVEDSTADEN FORNYER OG STYRKER SIN MILJØPOLITIKK Byrådsleder Stian Berger Røsland

2 EUROPEAN GREEN CITY INDEX

3 POLITIKK NYTTER 12540535092

4 POLITIKK NYTTER II 12540535092

5 MILJØVISJONER Vi skal overlevere byen til neste generasjon i en bedre miljøtilstand enn vi selv overtok den. Oslo skal være en av verdens mest bærekraftige og miljøvennlige hovedsteder. Oslo skal ha en bærekraftig byutvikling og miljøeffektiv bydrift

6 MILJØKVALITETER OG UTFORDRINGER Sterk grønnstruktur, truet biologisk mangfold Sterk reduksjon av svevestøv, ingen reduksjon i NO2 Høyest andel fornybar energi, og høyest energiforbruk Lavest klimagassutslipp per innbygger, men ingen samlet reduksjon

7 MILJØKVALITETER OG UTFORDRINGER II Godt drikkevann, høyt forbruk og betydelige lekkasjer Høy andel energigjenvinning fra avfall, lav andel materialgjenvinning Sterk økning i kollektivtrafikken innen Oslo, men svak økning over grensen fra Akershus Liten andel som sykler, laber fremdrift i utbyggingen av sykkelveier

8 NY MILJØPOLITIKK

9 BYØKOLOGISK PROGRAM 2010-2016 12540535092 Bevare og styrke Oslos blågrønne struktur Redusere luftforurensing, klimagassutslipp og støy Styrke omlegging til miljøeffektiv mobilitet og transport Sikre bærekraftig byutvikling med miljøvennlige bygningsmiljøer og byrom Fullføre kretsløpsbasert avfallssystem Fullføre innføringen av en miljøeffektiv kommuneforvaltning Samarbeide med innbyggerne, næringslivet og staten for et bedre Oslomiljø Bidra til, og samarbeide for, et bedre miljø regionalt, nasjonalt og globalt

10 Utslipp i utlandet fra importerte varer International air transport KLIMAUTFORDRINGEN ER MENNESKESKAPT

11 KLIMAMÅLET Oslo target

12 FREMTIDENS BYER

13 FREMTIDENS BYER OSLO 12540535092 Kollektivtrafikksatsingen og storskala innfasing av null- og lavutslippsbiler Energieffektive og klima- nøytrale bygg Klimavennlig produksjon og forbruk. Klimatilpasning

14 OSLO FORTETTER VED LANDETS STØRSTE KOLLEKTIVKNUTEPUNKT 12540535092

15 OSLO KUTTER 10 % I 2010 12540535092

16 KOLLEKTIVTRANSPORTEN VOKSER

17 BUSSER PÅ KRETSLØPSBIOGASS 12540535092

18 OSLO BLIR EUROPAS EL-BIL BY 12540535092

19 SYKLISTENE VENTER 12540535092

20 LUFTFORURENSINGEN GÅR FORTSATT NED 12540535092

21 GRORUDDALEN ER BLITT GRØNNERE 12540535092

22 ROMSÅS HAR FÅTT NYTT BADEVANN 12540535092

23 ALNAELVA ER BLITT MER TILGJENGELIG 12540535092

24 RUSKEN HOLDER KOKEN 12540535092

25 OSLO BRUKER 80 MILLIONER KRONER PÅ Å FJERNE TAGGING 12540535092

26 OSLOS GRØNNE BØLGE RULLER VIDERE

27 12540535092

28 AND THE WINNER IS: Sivilarkitekt og økolog FREDERICA MILLER 12540535092


Laste ned ppt "HOVEDSTADEN FORNYER OG STYRKER SIN MILJØPOLITIKK Byrådsleder Stian Berger Røsland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google