Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny etterutdanning i elevvurdering Nils Ole Nilsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny etterutdanning i elevvurdering Nils Ole Nilsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny etterutdanning i elevvurdering Nils Ole Nilsen

2 Hva tror vi på når det gjelder organisering? Skoleeiers deltakelse Skoleleders deltakelse Prosjektgrupper – (skoleeier, skoleledere, høgskole) – avtale strategi for etterutdanninga og gi tips til hvordan arbeidet med elevvurdering ved den enkelte skole kan gjøres – aksjonslæring og erfaringslæring – utvikling av skolens vurderingskultur Deltakelse på samlinger: – Minst to fra hvert team samt leder Oppgaver mellom samlinger – Oppgaver knyttet til egen praksis – Tid til å starte på arbeidet med oppgaven på samlingen – Teoristudier Erfaringsdeling – tid til innspill på presentasjonene Veiledning ute på skolene

3 Organisering: En startdag som avsluttes med en oppgave. – Alle deltakere har med en problemstilling de vil jobbe videre med Deretter tre halve dager med erfaringsdeling (noen skoler plukkes ut til å presentere egne erfaringer), nytt faglig påfyll og pålagte oppgaver i mellomperioden. Skolevis jobbing med pålagte oppgaver – veiledning Etterutdanningen avsluttes med en femte og siste dag med erfaringsdeling som varer en hel dag. Denne dagen er åpen for flere deltakere – andre skoler? Møte med prosjekt -gruppe

4 Innpass i studieprogram Innpass i det nye pedagogikkfaget i grunn- utdanningen Innpass i PPU Modul i master i tilpasset opplæring (10 stp)

5 Moduloppgave - eksamen Hver deltaker bør velge minst ett område de vil utvikle seg på og som er utgangspunktet for oppgaven til den enkelte mellom samlingene/veiledningssamtalene. Deltakerne bør forplikte seg til å gjøre noe skriftlig arbeid/oppgaver mellom samlinger/møter med veileder med utgangspunkt i egen vurderingspraksis.

6 Avsluttende moduloppgave - mastermodul Kriterier for å få godkjent modulproduktet – Studentene skal gjennom arbeidet med modulproduktet dokumentere at de kan formulere en klar problemstilling innenfor et avgrenset tema som har tilknytning til innholdet i teori om elevvurdering og egen praksis, og begrunne valget viser selvstendighet i forhold til både erfaringsmateriale og innhentet materiale (teoristudier og/eller egen datainnsamling/undersøkelse) kan drøfte sammenhenger mellom faglige/teoretiske perspektiver og praktiske konsekvenser som gjelder skolens forhold til ulike typer omgivelser viser kunnskaper om og innsikt i elevvurderingens faglige temaer og bearbeide disse på en selvstendig måte


Laste ned ppt "Ny etterutdanning i elevvurdering Nils Ole Nilsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google