Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aggression Replacement Training

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aggression Replacement Training"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aggression Replacement Training
En analyse av en artikkel publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening, 44, 2007. Frode Svartdal, UiTø/Diakonhjemmet høgskole Rogaland

2 ART Minimumskrav til en empirisk fagartikkel: Problemstilling
Bidrar med egne data Minimumskrav til en empirisk fagartikkel: Problemstilling Status: Relevant forskning diskuteres Redegjør for metode (hvordan gikk man frem i innsamling av data) Redegjør for resultater Sannsynliggjør at funn har dekning i resultatene Setter funnene inn i en kontekst (definert av problemstillingen)

3 ART Problemstiling Hva er forskningsspørsmålet?
Hvorfor er dette interessant? Har andre besvart det samme tidligere?

4 ART Relevant litteratur
Er spørsmålet forsøkt besvart av andre tidligere? Hva er konklusjonene? Begrensninger i disse konklusjonene? Eks.: Studier er gjort i USA, men ikke i Norge

5 ART Redegjør for metode
Hvordan gikk vi frem for å belyse forskningsspørsmålet? Konkret beskrivelse av instrumenter (CADBI, SSRS, osv.) Konkret beskrivelse av prosedyre (hva vi gjorde) Konkret … DVS. I PRINSIPPET SKAL VI BESKRIVE DET VI GJORDE SLIK AT EN ANNEN SKAL KUNNE GJØRE DET SAMME

6 ART Merk: Resultater beskrives i fortid Resultater vs. funn Resultater = konkrete observasjoner, tall, osv. ”ART-gruppen skårte i gjennomsnitt 5,6, mens kontrollgruppen skårte 8,3” Funn = vår tolkning av resultatene ”ART-programmet har en positiv effekt”. Merk: Funn beskrives ”tidløst”

7 ART Funn i kontekst Gitt problemstillingen, hva forteller våre funn?

8 ART EKSEMPEL

9 ART Tittel Sammendrag (abstract)

10 ART 1. Ingen begrunnet problemstilling, kun en beskrivelse
2. Undersøkelsen ikke begrunnet ut fra forskerens problemstilling, men praktisk fra lærere og skolens ledelse 3. Ingen undersøkelse av litteratur: Har noen gjort dette tidligere?

11 ART Er det faktisk ”ART-metoden” som er brukt? Les metode-delen
grundig!

12 ART Ingen konkret informasjon om ”rapporteringsskjemaet”!
Denne informasjonen skal for øvrig befinne seg i metode-delen av artikkelen.

13 ART Resultater: Kun verbale beskrivelser Vage beskrivelser, ingen tall
”…stor spredning i de enkelte elevers skåringer” 4. ”Lærerne rapporterer en klart større fremgang enn både elevene selv og foreldrene.”

14 ART Diskusjonen skal tolke resultater presentert
tidligere, og sette det man fant inn i en kontekst Men: Diskusjonsdelen starter med å presentere flere resultater; disse skulle vært presentert i resultat- delen

15 ART Konklusjoner En rekke krav til en empirisk undersøkelse er ikke tilfredsstilt Ikke konkret beskrivelse av metode Ikke konkret beskrivelse av resultater Ikke relatert problemstillingen (”virker ART?”) til relevant litteratur Ikke godtgjort at resultatene sannsynliggjør konklusjonene (= funn) Rapporten er i praksis verdiløs


Laste ned ppt "Aggression Replacement Training"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google