Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EUs kvotesystem og energi- intensiv industri Blir ’taperne’ vinnere? Jørgen Wettestad CANES møte, Stockholm, 21/5 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EUs kvotesystem og energi- intensiv industri Blir ’taperne’ vinnere? Jørgen Wettestad CANES møte, Stockholm, 21/5 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 EUs kvotesystem og energi- intensiv industri Blir ’taperne’ vinnere? Jørgen Wettestad CANES møte, Stockholm, 21/5 2008

2 Struktur  Utgangspunktet, kjernespørsmålene  Endringene som skal forklares: fra likebehandling til foreslått differensiering  Mulige forklaringer: – ’Energi-intensiv industri har fått større politisk gjennomslag i kjerneland som Tyskland og UK’ –’Energi-intensiv industri har fått større gjennomslag i Kommisjonen og Parlamentet’ –’Globale utviklingstrekk har gitt energi-intensiv industri større gjennomslag’  Foreløpige konklusjoner og betraktninger

3 Kjernespørsmålene  Hva er hovedårsakene til at Kommisjonen foreslår å gå fra likebehandling av kraftprodusenter og energi-intensiv industri til et differensiert ETS system post-2012?  Vil Kommisjonens forslag ’overleve’ i den videre beslutningsprosessen?  Betyr det at energi-intensiv industri går ’fra tap til seier’ i EUs kvotesystem?

4 Endringene som skal forklares  I 2003 direktivet fikk kraftprodusenter og energi-intensiv industri like rammevilkår  2008 forslaget fra Kommisjonen legger opp til differensiering og ulike rammevilkår –Kraftprodusenter må kjøpe alle kvoter –Energi-intensiv industri får en betydelig antall gratiskvoter, men synkende over tid –Noe energi-intensiv industri får gratiskvoter all the way

5 ’Energi-intensiv industri har fått større gjennomslag i sentrale medlemsland’  ’Kognitiv endring’ har generelt vært viktig –Økende fokus på ’windfall profits’ fra sommeren 2005 –Tyskland: cartel office undersøkelse av Eon og RWE –UK: DTI rapport indikerer stor windfall for seks kraftselskaper  Økende fokus på ’carbon leakage’ fra 2007 av  ’Har til sammen gitt energi-intensiv industri større gjennomslag nasjonalt’ (intervjuer i Brussel)

6 ’’Energi-intensiv industri har fått større gjennomslag i Kommisjonen og Parlamentet’  Den før nevnte kognitive endring viktig også her  Opprettelse av High_level Group on Competitiveness, Energy and the Environment i 2006 –Understreket behovet for differensiering og bedre kår for energi-intensiv industri  Energi-intensiv industri bra representert og aktive i ECCP ETS review møter  Større forståelse i Parlamentet??

7 ’Globale utviklingstrekk har gitt energi-intensiv industri større gjennomslag’  Økende fokus på ulike globale konkurransevilkår og ’karbonlekkasje’  Kanskje noe å gjøre med at sektorer som aluminium skal inn i ETS?  Fortsatt usikkerhet om det globale klima- regimets framtid

8 Foreløpige konklusjoner og betraktninger  Hovedårsakene til forslag om differensiert system: –Kombinasjon Energi-intensiv industri større gjennomslag i sentrale medlemsland, knyttet til kognitiv endring (windfall, carbon leakage) Anbefalinger fra High-Level Group Energi-intensiv industri bra representert og aktive i ECCP ETS review process Usikkerhet om utvikling av global klimapolitikk gjør at EU ’sikrer seg’  Hva vil dere peke på?

9 Foreløpige konklusjoner og betraktninger  Vil Kommisjonens forslag ’overleve’ i den videre beslutningsprosessen? –Full auksjonering for kraftprodusentene får stor støtte (unntak Polen m.m.) –Hovedspørsmålet synes å bli hvem innen energi- intensiv industri som skal få gratiskvoter hele veien  Innspill/inntrykk her?

10 Foreløpige konklusjoner og betraktninger  Betyr det at energi-intensiv industri går ’fra tap til seier’ i EUs kvotesystem? –Et betydelig mer differensiert system må vel være en viktig ’del-seier’ –Men: vil forskjellig mulighet til ’cost pass- through’ oppveie endringene i formell behandling?


Laste ned ppt "EUs kvotesystem og energi- intensiv industri Blir ’taperne’ vinnere? Jørgen Wettestad CANES møte, Stockholm, 21/5 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google