Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grønn fordelsavtale Cort Adelers gate 30 Oslo. Med grønn fordelsavtale vil vi sammen med deg redusere energi- forbruket og miljøbelastningene, samtidig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grønn fordelsavtale Cort Adelers gate 30 Oslo. Med grønn fordelsavtale vil vi sammen med deg redusere energi- forbruket og miljøbelastningene, samtidig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grønn fordelsavtale Cort Adelers gate 30 Oslo

2 Med grønn fordelsavtale vil vi sammen med deg redusere energi- forbruket og miljøbelastningene, samtidig som vi reduserer kostnadene dine. Vi har satt oss ambisiøse mål for å redusere energiforbruket i våre eiendommer. Blant annet er målet for 2014 å redusere forbruket med hele 5 gWh. Dette tilsvarer det totale forbruket til ca. 250 norske boliger! 40% av den stasjonære energibruken i Norge går til oppvarming og drift av bygninger. Utleier og leietakere har også stor innvirkning på avfallsmengder, gjenvinning og vannforbruk. ”Med en eiendomsportefølje på 1.150.000 kvadratmeter har Entra et stort miljø- og samfunnsansvar hvor vi ønsker å være en positiv bidragsyter som trekker resten av bransjen med oss” Områder fordelsavtalen inkluderer Fordelsavtalen inkluderer alle aspekter ved forvaltning, drift og bruk av eiendommen. Dette gjelder for eksempel tiltak for reduksjon av energiforbruk gjennom både varme, kjøling og lys. Det gjelder videre også miljøvennlig avfallshåndtering og valg av byggematerialer med minst mulig negativ miljøpåvirkning. For hvert konkrete tiltak legges det frem forslag med miljøeffektene, kostnadene og inn- sparingene.

3 Leietakers bidrag i avtalen >Leietaker skal sammen med Entra prioriter miljøaspektet og være med i vurdering og implementering av de tiltak man finner hensiktsmessig. >Leietaker skal alltid ha den miljømessige belastningen med i vurderingen rundt sin bruk av lokalene, og søke hensiktsmessige løsninger der det er mulig. >Leietaker skal minimum en gang pr. år møte utleier hvor målet er å gjennomgå miljøstatus og oppfølging av tiltak. ”Hvis man sparer 200.000 kWh kan man bruke kr 200.000 på andre viktige områder i bedriften” Entras bidrag i avtalen >Entra skal for egen regning søke og kartlegge muligheter for miljøtiltak i bygningen, dette gjelder også kostnader til innleid konsulenthjelp. >Ved igangsettelse av tiltak skal Entra selv finansiere investeringen på en slik måte at leietakers innsparing allerede fra første dag er større enn kostnadene ved nedbetalingen av tiltaket. >Entra skal legge frem beregninger som viser reduksjonene som et grunnlag for investeringen og nedbetalingen. >Når investeringen er nedbetalt beholder leietaker innsparingene fra tiltaket fullt og helt. Avtalens signatur Denne fordelsavtalen gjelder mellom utleier Entra Eiendom AS, org.nr. 981 698 266, og leietaker Universitetet i Oslo, org.nr. 9710 35 854, for lokalene i og følger avtaletiden i hovedleieavtalen. Sted/dato: _________________________________ ___________________ _____________________ Entra Eiendom AS Universitetet i Oslo


Laste ned ppt "Grønn fordelsavtale Cort Adelers gate 30 Oslo. Med grønn fordelsavtale vil vi sammen med deg redusere energi- forbruket og miljøbelastningene, samtidig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google