Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Historisk tilbakeblikk 1. SOLID-samling 25. og 26. mars 2003 Odd Asbjørn Halseth, UNINETT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Historisk tilbakeblikk 1. SOLID-samling 25. og 26. mars 2003 Odd Asbjørn Halseth, UNINETT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Historisk tilbakeblikk 1. SOLID-samling 25. og 26. mars 2003 Odd Asbjørn Halseth, UNINETT

2 2 Om UNINETT – forskningsnettet i Norge Tre hovedaktiviteter: Forskning Deltar i nasjonal og internasjonal forskning Testnett-aktivitet Utvikling og innføring av nye tjenester Driftsorganisasjon for medlemmene Nettoperatør for utdannings- og forskningsinstitusjoner Tjenesteleverandør Driftsstøtte Innkjøpssamarbeid Rammeavtaler Nasjonale fellesoppgaver NIX NORID

3 3 Om UNINETT Forskningsprosjekt i 1978 Driftsorganisasjon fra 1987 AS siden 1993, 100% eid av UFD NORID 1996 – UNINETT NORID AS 2003 UNINETT FAS 1998 UNINETT ABC 2002 50 ansatte i Trondheim (inkl. datterselskapene) Tett samarbeid med universitetene og høgskolene 130 Mkr budsjett i 2002 (hvorav ca 60 Mkr til telelinjer og internasjonal aksess) Deleier i NORDUnet UNINETT- forskningsnettet i Norge

4 4 Om UNINETT – forts. UNINETT- forskningsnettet i Norge 150.000 PCer+ 250.000 brukere fordelt på 4 universiteter, 36 høgskoler, 100 forskningsinstitutter 300 diverse skoler, bibliotek, museer, mm. ca 400 telesamband ca 500 kommunikasjonsenheter ca 100 tjenermaskiner

5 5 Om UNINETT Norge 155 Mbps - 2.5 Gbps mellom universitetene 100 Mbps mot høgskolene 2 – 100 Mbps internt i høgskolene Norden og Europa > 155 Mbps

6 6 Samarbeid med medlemsinstitusjonene Utvikler nett og nett-tjenester i fellesskap UH-institusjonene ansvarlig for regionale knutepunkt Drift av tjenester for hverandre I front nasjonalt med utvikling og utprøving av nye tjenester Det fysiske nettet og kompetansenettverket en viktig nasjonal ressurs

7 7 Viktige milepæler i utvikling av samarbeidet. 1992SAMSONAlle høgskolene på nettet 1994KOMPAKTNy infrastruktur for datanett og telefoni i de nye, sammenslåtte høgskolene 1998TROFASTFelles økonomisystem for alle høgskolene (Agresso) Felles studieadministrativt system (Modulink) Felles sak/arkivsystem (FS) Felles lønns- og personalsystem (SAP) 2001FEIDEFelles Elektronisk IDEntitet 2001FiberskoleprosjektetUNINETT og høgskolene som utbygger av infrastruktur til grunn- og videregående skoler 2003SOLIDUH-institusjonene som veiledningssentre for skoleierne (kommuner og fylkeskommuner)

8 8 Fiberskoleprosjektet Bredbåndsmeldingen 2000 Behov for regionale aksessnett for bredbånd Behov for helhetstenkning i utviklingen av nasjonal infrastruktur for bredbånd Ny nasjonal telemodell Kommunene som ny målgruppe for UNINETT Høgskolene som samarbeidspartnere

9 9 Fiberskoleprosjektet Hovedmålsetting Skaffe erfaring med utbygging av bredbånd til norske skoler. Stikkord: teknologi, økonomi, organisering og samarbeid Etablere veiledningstjeneste/erfaringsbase Foreslå løsninger for rasjonell drift av IT-systemer i skolen Motivere kommunene til bredbåndsutbygging Fremme utbredelsen av bredbånd basert på fiberkabler Redusere kostnadene ved fiberutbygging Bidra til utviklingen av en ny, nasjonal telemodell

10 10 Fiberskoleprosjektet Pilotkommunene Alta, Molde og Tønsberg (Åmot og Steinkjer) Teknologi: Fiber Omfang: 40 km, 30 skoler, 10.000 elever (60 km inkl. bytting) Båndbredde: 10 Mbps - 1 Gbps Kostnader:7.0 mill (= kr 117 pr. meter for kommunen) Samarbeid: Høgskolene, Fylkeskommuner, lokale kraftselskap og teleoperatører

11 11 Fiberskoleprosjektet Organisering og samarbeid Alta 15 års leieavtale på fiber i Alta Kraftlags nett Alta Kraftlag bygger etter kommunens behov Drift av fysisk nett og IP-ruting kjøpes av ElTele Nord Samarbeid med Finnmark fylkeskommune

12 12 Fiberskoleprosjektet Organisering og samarbeid Molde Kommunen og Istad Kraft koordinerer fiberutbyggingen. Etablerer i fellesskap ”Molde Bredbånd”, som forvalter nettet. Planlegger etappevis utbygging i hele kommunen.

13 13 Fiberskoleprosjektet Organisering og samarbeid Tønsberg Etablerer eget, kommunalt fibernett Bytter rør og fiber med andre på enkelte strekninger Delvis egen graving, delvis innleide entreprenører Samarbeid med fylkeskommunale og statlige etater. 9-kommuner-samarbeidet

14 14 Fiberskoleprosjektet Gevinster i pilotkommunene Molde: Payback på 1 år i forhold til leie av fiber Payback på 5 år i forhold til leie av 2 Mbps Alta:Fibernettet 1 Gbps: Kr. 10.600 pr skole pr år ISDN 64 Kbps:Kr. 15.000 pr skole pr år Fast 128 Kbps: Kr. 34.000 pr skole pr år ADSL 2 Mbps: Kr. 47.000 pr skole pr år Tønsberg: Payback på 2 – 3 år i forhold til dagens kostnader med leie av data- og telefonlinjer

15 15 Fiberskoleprosjektet Gevinstområder generelt Reduserte linjekostnader Bedre kostnadskontroll Vesentlig høyere kapasitet Rimelig kapasitetsøkning Sentralisert drift Driftsikkerhet Fleksible kommunikasjonsmuligheter

16 16 Fiberskoleprosjektet Kostnader ved fiberutbygging 150 – 400 kr pr. meter Derav 70 % graving/anlegg 10 % føringsrør 20 % fiberkabel m/ skjøting og terminering Deling av kostnader !

17 17 SOLID Videreføring av ideene i Fiberskoleprosjektet (bl.a.) Et, stort nasjonalt løft for med UH- kvalitetsøkning institusjonene i norsk utdanning – i sentrum !


Laste ned ppt "Historisk tilbakeblikk 1. SOLID-samling 25. og 26. mars 2003 Odd Asbjørn Halseth, UNINETT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google