Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effektor virkning av antistoffer : 1. komplementaktivering (IgG, IgM)  betennelse, bakteriedrap, opsonin 2. opsoninvirkning (IgG, IgA)  fagocytose, NK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effektor virkning av antistoffer : 1. komplementaktivering (IgG, IgM)  betennelse, bakteriedrap, opsonin 2. opsoninvirkning (IgG, IgA)  fagocytose, NK."— Utskrift av presentasjonen:

1 Effektor virkning av antistoffer : 1. komplementaktivering (IgG, IgM)  betennelse, bakteriedrap, opsonin 2. opsoninvirkning (IgG, IgA)  fagocytose, NK drap 3. nøytralisering av toksiner (IgG, IgA) 4. binding til virus og dermed hemming av infektivitet (IgG, IgA) 5. binding til bakterielle adhesjonsmolekyler  hindre feste til slimhinne-epitel (IgA, IgM) 6. aktivering av mastceller (IgE)  degranulering

2 Antigen blir konsentrert i Perifere lymfoide organer: lymfeknuter milt tonsiller Peyerske plater +TD Ag+TI Ag TD: TI: IgM production TI = T cell independent = T celle-uavhengig TD = T cell dependent = T celle-avhengig Antigener: BcR og TcR kjenner igjen begrensete områder på antigenet: epitoper eller antigene determinanter BcR kjenner igjen antigen i sin nativ tilstand: det vil si slik det forekommer i naturen TcR kjenner igjen “prosesserte” peptid-biter av antigen, som blir “presentert” på MHC molekyler Dette vil si at T og B celler stort sett binder til forskjellige epitoper på ett antigen B celle epitoper: Sekvensielle eller konformasjonelle epitoper.

3 Kuby’Immunology, 2000 TD-Antigen TD = T dependent = T avhengig TI = T independent = T uavhengig TD-Antigen TI-Antigen

4 BcR signalering Kuby’Immunology, 2000 1. Kryssbinding av BcR gir clustering av Ig  og Ig  som fører til et området med sterk ITAM aktivitet. Dette forteller B cellen: BcR har bundet antigen! (Immunoreceptor tyrosin-based activation motif) C3d C3d receptor P P P P 2. Tilleggsbinding gjennom complement-reseptor potensierer signalet 10 ganger!

5 Kuby’Immunology 2000 Initiell B celle- aktivering Antigen blir plukket opp av B cellen gjennom mIg, fagocytert og presentert til T H cellen (1). Sammen med ko-stimulasjon gjennom B7/CD28 stimulerer dette T H cellen. T H cellen uttrykker CD40L, som utgjør signal 2 for B cellen. B cellen begynner å danne cytokinreseptorer. T H cellen sekreterer vekstfaktorer som stimulerer B cellen til mitose. 1. T celle-avhengig aktivering:

6 2. T celle-uavhengig aktivering: clustering av BcR (med Ig  og Ig  ) Type 2 (CD40/CD40L) Type 2 TI antigener blir kjent igjen av reseptorer på ALLE B celler. Disse antigener blir produsert av bakterier, ssl. fordi dette innebærer en avledning av immun-forsvaret: Ig-svaret blir mindre fokusert!

7 3 4 Immunkomplekser Antigen ( + Slørceller, Makrofager, T celler, B celler) 2 Kuby’Immunology, 2000 1 T celler B celler 5 (+ in bone marrow)

8 Germinal center = kimsenter Kuby’Immunology, 2000 Kamp om antigen! Fra paracortex

9 Cytokines Klasseskiftet Janeway 2001

10 Noen egenskaper av naïve og hukommelses B celler Under sekundær responsen blir antistoff i hovedsak produsert gjennom hukommelses B celler. Dette skyldes Fc receptor-mediert suppresjon av naïve B celler.

11 Isotypeswitching blir styrt av T celler. Under prosessen blir DNA-sekvenser fjernet fra genet som koder for den konstante delen av tung kjede. Kuby’Immunology, 2000 Senere forelesning


Laste ned ppt "Effektor virkning av antistoffer : 1. komplementaktivering (IgG, IgM)  betennelse, bakteriedrap, opsonin 2. opsoninvirkning (IgG, IgA)  fagocytose, NK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google