Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Gener og deres virkemåte Chapter 15 Copyright © McGraw-Hill Companies.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Gener og deres virkemåte Chapter 15 Copyright © McGraw-Hill Companies."— Utskrift av presentasjonen:

1 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Gener og deres virkemåte Chapter 15 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display

2 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Innhold Celler anvender RNA for å lage protein Den genetiske kode Transkripsjon Translasjon Intron og Exon Bakterielt og Eukaryot genuttrykk

3 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Celler anvender RNA for å lage Protein Ved polypeptidsyntese foregår polypeptid sammenkobling i ribosomal RNA (rRNA).  Transfer RNA (tRNA) transporterer og posisjonerer aminosyrer.  Messenger (budbringer) RNA (mRNA) dirigerer hvilke aminosyrer som går sammen til polypeptidkjeder. Centrale Dogme  DNA  RNA  Protein

4 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

5

6

7 Genuttrykk Transkripsjon  DNA sekvens er transkribert til RNA sekvens. - Initieres når RNA polymerase binder til promoter sekvens.  Beveger seg langs DNA tråden og tilfører korresponderende komplementær RNA nukleotid.

8 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Genuttrykk Translasjon  Nukleotidsekvens i mRNA transkript oversettes i aminosyre rekkefølge i et polypeptid. - rRNA molekyl i ribosomet gjenkjenner og binder til startsekvens i mRNA.  Forflyttes langs 3 nukleotider av gangen.  Kompleks går i oppløsning ved stopp signal sekvens.

9 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

10 Den Genetiske Kode Den genetiske kode består av serier av informasjonsblokker kalt codon.  Leseramme er sammensatt av tre nukleotid blokker (Triplett). - Hvert koder for en aminosyre.  Den Genetiske Kode er universell i nesten alle organismer.  Mitokondrier  Kloroplaster

11 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

12

13

14 Transkripsjon RNA Polymerase  Bare en av to DNA tråder (template eller antisense tråd) transkriberes.  Ikke-transkribert tråd kalles coding strand (kodende tråd) eller sense tråd.  I både bakterier og eukaryoter adderer polymerase ribonukleotider til den voksende 3’ enden av RNA kjeden. - Syntesen foregår i 5’  3’ retning.

15 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

16 Transkripsjon Promoter  Transkripsjonen starter ved RNA polymerase binder cription starts at RNA polymerase bindingssteder kalt promoter på DNA templattråden. Initiering  Andre eukaryote faktorer binder, danner et transkripsjonskompleks. - RNA polymerase starter med å tvinne opp DNA spiralen.

17 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Transkripsjon Elongering  Transkripsjonsbobla beveger seg langs DNA i en viss fart med den voksende RNA tråden hengende ut av bobla. Terminering  Stoppsekvenser i enden av et gen forårsaker stopp i forsfodiesterdannelsen, transkripsjonsbobla dissosierer, og RNA polymerase frigjør seg fra DNA.

18 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

19

20 Translasjon Starter når initiell del av mRNA molekylet binder til rRNA i et ribosom.  tRNA molekylet med komplementære antikodon binder til eksponerte kodon på mRNA. - Noen tRNA molekyler gjenkjenner mer enn ett kodon.

21 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Translasjon Aktiverende enzymer  tRNA molekyler fetser til spesifikke aminosyrer via aktiverende enzymer (aminoactyl-tRNA syntheases). - Må korrespondere med spesifikt antikodon sekvens på et tRNA molekyl så vel som spesifikk aminosyre.

22 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

23 Translasjon Start og Stopp Signaler  Start signal kodes av AUG kodon.  Stopp signal kodes av en av tre nonsense kodon: UAA - UAG - UGA. Initiering  Polypeptidsyntesen starter med dannelsen av et initieringskompleks. - Initieringsfaktorer

24 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Dannelse av Initieringskompleks Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display

25 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Translasjon Elongering  Etter dannelse av initieringskompleks, binder stor ribosomenhet, eksponerer mRNA kodon ved siden av initieringskodon slik at det kan vekselvirke med et annet aminosyre-bærende tRNA molekyl.

26 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Translasjon Translokering  Ribosomet beveger nukleotider langs mRNA molekylet. Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display

27 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Translasjon Terminering  Nonsense kodoner gjenkjennes av frigjøringsfaktorer som frigjør det nydannede polypeptidet fra ribosomet. Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display


Laste ned ppt "Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Gener og deres virkemåte Chapter 15 Copyright © McGraw-Hill Companies."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google