Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Celle-Celle Interaksjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Celle-Celle Interaksjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Celle-Celle Interaksjon
Kapittel 7 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

2 Intracellulære reseptorer Celleoverflate reseptorer
Innhold Reseptor proteiner Celle signalisering Intracellulære reseptorer Celleoverflate reseptorer Initiering og forsterking av signalet Celle identitetsmarkører Intercellulære fester Forbindelser Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

3 Karakteriseringsmetoder Monoklonale antistoff Genuttrykks analyse
Reseptor proteiner Celleoverflate reseptorer - Tredimensjonal form som passer til formen på signalmolekylet. Binding induserer endring i reseptor struktur som medfører en cellulær respons. Karakteriseringsmetoder Monoklonale antistoff Genuttrykks analyse Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

4 Receptorproteiner Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

5 Fire fundamentale mekanismer: Direkte kontakt Paracrin signalisering
Cellesignalisering Fire fundamentale mekanismer: Direkte kontakt Paracrin signalisering Endocrin signalisering Synaptisk signalisering Autocrin signalisering - Utskilte signalmolekyl binder til spesifikke reseptorer på egen plasmamembran. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

6 Cellesignalisering Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

7 Intracellulære Receptorer
Genregulatorer Noen reseptorer virker som regulatorer av gentranskripsjon. Har DNA bindingssete. Når signalmolekyler binder til et annet sete på reseptoren frigjøres en hemmer og DNA bindingssetet eksponeres. Reseptor binder til spesifikke nukletidsekvenser i DNA og aktiverer ett gen. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

8 Cellestimulering og cellulær respons
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

9 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

10 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

11 Celleoverflate Reseptorer
Celleoverflate reseptorer omgjør ekstracellulære signal til intracellulære signal. Kjemisk kontrollerte ionekanaler Multitransmembrane protein som åpner når neurotransmitter binder til den. Enzymatiske reseptorer Binding av signalmolekyl aktiverer et enzym - vanligvis en kinase. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

12 Celleoverflate reseptorer
Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

13 enzymatisk phosphorylering av proteiner eller fosfolipider
Definisjon kinaser: enzymatisk phosphorylering av proteiner eller fosfolipider protein kinase + ATP phosphatase P Not phosphorylated Phosphorylated Inactive Active Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

14 Celleoverflate reseptorer
G-Protein-koblede Reseptorer Guanosine triphosphate bindingssystem. Initierer diffunderbare signal i cytoplasma. Største familie av celleoverflate reseptorer. Kan ha oppstått fra reseptorer fra encellede forløpere. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

15 Bakteriell tokomponent signalisering
To-komponent signaliseringsvei som tillater kjemotakse-reseptorer å kontrollere flagellbevegelse ved kjemotakse Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

16 Celleoverflate reseptorer
Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

17 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

18 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

19 Initiering av intracellulært signal
Mange reseptorer overfører signalers budskap i målcella ved å bruke intracellulære formidlere (sekundære budbringere). cAMP - Brukt av alle animalske celler. Calcium (Ca++) - Meget utbredt. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

20 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

21 Forsterking av intracellulært signal
De fleste signalmolekyl eksisterer i så lave konsentrasjoner at diffusjon gjennom cytoplasma ville ta for lang tid hvis en ikke kunne forsterke signalet. Kjede av protein budbringere forsterker signalet. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

22 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

23 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

24 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

25 Fem paralelle signalveier aktivert av G-protein reseptorer,
reseptor tyrosin kinaser, eller begge Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

26 20.8 CREB links cAMP signals to transcription
Figure 20-48a Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

27 20.8 Phosphorylation-dependent protein degradation regulates NF-B
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

28 Anthonsen et al., J.Biol.Chem.276,38,35344,2001.
Membr.rearr. TNF-R1 IL-1-R1 snpPLA2 BLTR receptor Plasma membrane TRAF2 RIP TRAF6 IRAK AA PI 3-kinase LTB4 MAP3K/NIK l/iPKC IKK p38 MAPK NFB:IB IB P NFB cPLA2 P AA Nucleus NF-kB binding to DNA LTB4 Anthonsen et al., J.Biol.Chem.276,38,35344,2001. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

29 Uttrykk av celleidentitet
Under utviklinga får hver animalske celletype et unikt sett av celleoverflatemolekyler. Glycolipider MHC Proteiner (Major Histocompatibility Complex) Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

30 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

31 Intercellulære festemekanismer
Cellklynger danner langvarige eller permanente forbindelser med hverandre (celle festepunkter). Type festepunkter bestemmer vevets karakter (ex. hud, nyre, øye…) Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

32 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

33 Tette forbindelsespunkter
Tette forbindelsespunkter (Tight junctions) binder plasmamembraner av nærstående celler sammen i et tett lag. Forhindrer små molekyler fra å lekke mellom celler og gjennom laget (ex. tarmepitel). Skiller effektivt proteiner fra motsatt side av laget. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

34 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

35 Hemidesmosomer - Ankrer epitelceller til underlaget.
Ankerforbindelser Ankerforbindelser fester mekanisk cytoskjelettet i en celle til cytoskjelettet i andre celler eller til ekstracellulær matrix. Desmosomer - Binder cytoskjelett mellom nabocellerConnect cytoskeletons of adjacent cells. Hemidesmosomer - Ankrer epitelceller til underlaget. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

36 Desmosomer Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

37 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

38 Ankerforbindelser Cadheriner - Fester cellers aktinnettverk i cadherin-medierte forbindelser. Adherens - Fester aktinfilamenter i en celle til naboceller eller til extracellulær matriks. Integrin proteiner Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

39 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

40 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

41 Kommunikasjonsforbindelser
Kommunikasjonskanaler sender kjemiske signal direkte fra en celle til en nabocelle. Etablerer direkte fysisk kontakt. Dyr Gap Junctions Connexons. Planter Plasmodesmata Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

42 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

43 Intracellulære Receptorer Celleoverflate reseptorer
Oppsummering Receptorproteiner Cellesignalisering Intracellulære Receptorer Celleoverflate reseptorer Initiering og forsterking av signal Celle identitetsmarkører Intercellulære fester Forbindelser Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies


Laste ned ppt "Celle-Celle Interaksjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google