Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Celle-Celle Interaksjon Kapittel 7 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Celle-Celle Interaksjon Kapittel 7 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission."— Utskrift av presentasjonen:

1 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Celle-Celle Interaksjon Kapittel 7 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display

2 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Innhold Reseptor proteiner Celle signalisering Intracellulære reseptorer Celleoverflate reseptorer Initiering og forsterking av signalet Celle identitetsmarkører Intercellulære fester  Forbindelser

3 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Reseptor proteiner Celleoverflate reseptorer - Tredimensjonal form som passer til formen på signalmolekylet.  Binding induserer endring i reseptor struktur som medfører en cellulær respons.  Karakteriseringsmetoder - Monoklonale antistoff - Genuttrykks analyse

4 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Receptorproteiner

5 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Cellesignalisering Fire fundamentale mekanismer:  Direkte kontakt  Paracrin signalisering  Endocrin signalisering  Synaptisk signalisering Autocrin signalisering - Utskilte signalmolekyl binder til spesifikke reseptorer på egen plasmamembran.

6 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Cellesignalisering Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display

7 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Intracellulære Receptorer Genregulatorer  Noen reseptorer virker som regulatorer av gentranskripsjon. - Har DNA bindingssete.  Når signalmolekyler binder til et annet sete på reseptoren frigjøres en hemmer og DNA bindingssetet eksponeres.  Reseptor binder til spesifikke nukletidsekvenser i DNA og aktiverer ett gen.

8 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Cellestimulering og cellulær respons

9 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

10

11 Celleoverflate Reseptorer Celleoverflate reseptorer omgjør ekstracellulære signal til intracellulære signal.  Kjemisk kontrollerte ionekanaler - Multitransmembrane protein som åpner når neurotransmitter binder til den.  Enzymatiske reseptorer - Binding av signalmolekyl aktiverer et enzym - vanligvis en kinase.

12 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Celleoverflate reseptorer Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display

13 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Definisjon kinaser: enzymatisk phosphorylering av proteiner eller fosfolipider protein kinase + ATP phosphatase protein P Not phosphorylated Phosphorylated Inactive Active

14 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Celleoverflate reseptorer  G-Protein-koblede Reseptorer - Guanosine triphosphate bindingssystem. - Initierer diffunderbare signal i cytoplasma.  Største familie av celleoverflate reseptorer.  Kan ha oppstått fra reseptorer fra encellede forløpere.

15 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Bakteriell tokomponent signalisering To-komponent signaliseringsvei som tillater kjemotakse- reseptorer å kontrollere flagellbevegelse ved kjemotakse

16 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Celleoverflate reseptorer Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display

17 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

18

19 Initiering av intracellulært signal Mange reseptorer overfører signalers budskap i målcella ved å bruke intracellulære formidlere (sekundære budbringere).  cAMP - Brukt av alle animalske celler.  Calcium (Ca++) - Meget utbredt.

20 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

21 Forsterking av intracellulært signal De fleste signalmolekyl eksisterer i så lave konsentrasjoner at diffusjon gjennom cytoplasma ville ta for lang tid hvis en ikke kunne forsterke signalet.  Kjede av protein budbringere forsterker signalet.

22 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display

23 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

24

25 Fem paralelle signalveier aktivert av G-protein reseptorer, reseptor tyrosin kinaser, eller begge

26 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies 20.8 CREB links cAMP signals to transcription Figure 20-48a

27 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies 20.8 Phosphorylation-dependent protein degradation regulates NF-  B

28 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Plasma membrane TNF-R1IL-1-R1 MAP3K/NIK IKK NF  NF  B TRAF2RIP IBIB P Nucleus NF-  B binding to DNA TRAF6 IRAK snpPLA 2 BLTR receptor AA PI 3-kinase AA LTB 4 cPLA 2 P  PKC p38 MAPK Membr.rearr. Anthonsen et al., J.Biol.Chem.276,38,35344,2001.

29 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Uttrykk av celleidentitet Under utviklinga får hver animalske celletype et unikt sett av celleoverflatemolekyler.  Glycolipider  MHC Proteiner - (Major Histocompatibility Complex)

30 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

31 Intercellulære festemekanismer Cellklynger danner langvarige eller permanente forbindelser med hverandre (celle festepunkter).  Type festepunkter bestemmer vevets karakter (ex. hud, nyre, øye…)

32 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

33 Tette forbindelsespunkter Tette forbindelsespunkter (Tight junctions) binder plasmamembraner av nærstående celler sammen i et tett lag.  Forhindrer små molekyler fra å lekke mellom celler og gjennom laget (ex. tarmepitel).  Skiller effektivt proteiner fra motsatt side av laget.

34 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

35 Ankerforbindelser Ankerforbindelser fester mekanisk cytoskjelettet i en celle til cytoskjelettet i andre celler eller til ekstracellulær matrix.  Desmosomer - Binder cytoskjelett mellom nabocellerConnect cytoskeletons of adjacent cells.  Hemidesmosomer - Ankrer epitelceller til underlaget.

36 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Desmosomer Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display

37 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

38 Ankerforbindelser  Cadheriner - Fester cellers aktinnettverk i cadherin-medierte forbindelser.  Adherens - Fester aktinfilamenter i en celle til naboceller eller til extracellulær matriks. - Integrin proteiner

39 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

40

41 Kommunikasjonsforbindelser Kommunikasjonskanaler sender kjemiske signal direkte fra en celle til en nabocelle.  Etablerer direkte fysisk kontakt. Dyr  Gap Junctions - Connexons. Planter  Plasmodesmata

42 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

43 Oppsummering Receptorproteiner Cellesignalisering Intracellulære Receptorer Celleoverflate reseptorer Initiering og forsterking av signal Celle identitetsmarkører Intercellulære fester  Forbindelser


Laste ned ppt "Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Celle-Celle Interaksjon Kapittel 7 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google