Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behandling av immunsykdommer SLE Sjøgrens syndrom Revmatoid artritt Andre autoimmune sykdommer Transplantasjonsreaksjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behandling av immunsykdommer SLE Sjøgrens syndrom Revmatoid artritt Andre autoimmune sykdommer Transplantasjonsreaksjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Behandling av immunsykdommer SLE Sjøgrens syndrom Revmatoid artritt Andre autoimmune sykdommer Transplantasjonsreaksjoner

2 Behandling av immunsykdommer Glucocortikoider Cytostatika Kalsinevrinhemmere mTOR hemmere Immunoglobuliner Cytokinantagonister

3 KROPPENS FORSVARSMEKANISMER Immunitet = “fri for”, “uberørt av” Immunologi Immunsystemet ”Uspesifikke” forsvarsmekanismer –Ytre- og indre forsvarslinje ”Spesifikke” forsvarsmekanismer –Cellulære forsvar (T-celler) –Antistoff-avhengige forsvar (B-celler)

4 Forsvare seg mot hva? Fremmede mikrober (infeksjoner) –Bakterier –Sopp –Parasitter –Virus (eks. HIV) Kreftceller Utslitte/døde celler Fremmede stoffer (eks. allergener) Fremmed vev (transplantasjoner) Kroppen selv: Autoimmune sykdommer! –MS, RA, o.a.

5 Figure 1-23

6 KROPPENS FORSVARSCELLER Leukocytter –Granulocytter Nøytrofile Eosinofile Basofile –Monocytter –Lymfocytter Vevsbaserte celler –Makrofager –Makrofag-lignende celler (eks. mikroglia) –Mastceller

7 Figure 1-3

8 Uspesifikt forsvar Naturlige/non-adaptive immunrx. Ytre forsvarslinje –Hud, slim, nesehår, hoste/nysing Hindrer det meste... –Magesaft, skjeden (sur pH) Dreper de fleste mikroorganismene... –Andre mikroorganismer Balansen i floraen av mikroorganismer “Ufarlige” hindrer vekst av “farlige”

9 Uspesifikt forsvar Indre forsvarslinje –Fagocytter (fagocytose) Nøytrofile, makrofager –Komplementsystemet Plasmaproteiner (MAC, opsonin) –Interferon ( , ,  ) Cytokin Fra virus-infiserte celler Beskytter ikke-infiserte celler –Akuttfaseprotein

10 Nøytrofile - hva “kan” de? Amøboide bevegelser, diapedese Kjemotakse Fagocytose Mediatorfrisetting Selektiv destruksjon Opsonin ”Puss-celler”

11 Nøytrofile granula Spesifikke granula –Små, mange, variabel fasong –Antibakterielle proteiner(fagocytiner) –Alkalisk fosfatase Lysosomer (primære granula) –Store, runde –Hydrolytiske enzymer –Potente antibakterielle enzymer Lysozym Myeoloperoksydase D-amino-oksidase

12 Monocytter/Makrofager Monocytter: i blod Makrofager: i vev Fagocytose Utskiller toksiske agens –O 2 - Utskiller cytokiner mm. –Inflammasjon., akt. og diff. av T H –Akutt fase respons Prosesserer og presenterer Ag til T H

13 Inflammatorisk respons Makroanatomisk –rubor (rødme) –calor (varme) –dolor (smerte) –tumor (hevelse) –functio laesa (nedsatt funksjon) Provokasjoner –Mikroorganismer, forbrenning, toksiske stoffer, fysisk overbelastning etc.

14 Betennelse (inflammasjon) Første forsvarslinje –Stasjonære makrofager Utvidelse av blodkar –Blod, fagocytter, plasmaproteiner, mediatorer, ødem, rødme, varme Andre forsvarslinje –Innvandring av nøytrofile (kjemotakse) Tredje forsvarslinje –Økt monocytter/makrofager (fagocytose)

15 Komponenter i inflammatatorisk respons Vasodilatasjon Økt karpermeabilitet Kjemotaxis Fagocytose/celledrap Vevsreparasjon

16 Inflammatoriske mediatorer Histamin 5-HT PAF Bradykinin Prostaglandiner (PGE 2 o.a.) Leukotriener (LTB 4 o.a.) NO Cytokiner Komplementfaktorer (C3a, C5a) O.a.

17 Cytokiner Produseres av celler i immunsystemet, endotelceller, fibroblaster o.a. >100 løselige intercellulære signalmolekyler Funksjoner –Immunomodulering Proinflammatoriske, eks. interleukin (IL)-1, IL-6, TNF  Antiinflammatoriske, eks. (IL)-4, IL-10, IL-13, IFN  –Differensiering, eks. IL-2, IL-4, IL-12 –Vekst, eks. IL-2, EGF –Kjemokiner, eks. IL-8, RANTES

18 Cytokiner - nomenklatur NavnForkEksempel InterleukinerILIL-1, IL-2 etc. InterferonerIFN IFN , ,  TumornekrosefaktorerTNF TNF ,  VekstfaktorerGFNGF, EGF KolonistimulerendefaktorerCSFM-, G-, GM-CSF Kjemokiner-RANTES, MCP-1 etc.

19 Spesifikt forsvar Immunreaksjon Lymfocytter Antigen (Ag) Cellulære forsvar –T-lymfocytter, MHCI/II, Ag-presentering Antistoff (Ab)-avh. forsvar (humoral) –B-lymfocytter  plasmaceller  Ab-prod. Kloner, klonseleksjon, klonekspansjon B- og T c - hukommelsesceller

20 Figure 1-14

21 Figure 1-15

22 Figure 1-16

23 Figure 1-24

24 Figure 1-25

25 There are two classes of MHC molecules: MHC I presents cytosolic antigens (on all cells) MHC II presents endocytosed antigens (antigenpresenting cells)

26 MHC class I antigen presentation

27 The peptide fragment from the degraded antigen is loaded into a antigen-binding groove on the surface of the MHC molecule

28 Cytotoxic T-cells recognize infected cells (via T-cell receptor) and kill these cells by release of perforins that form channels in the target cell membrane

29 Cytotoxic T-cells only kill virus-infected cells with the same MHC class (MHC restriction)

30 CD4 and CD8 are surface proteins that acts like co- receptors for MHC I and MHC II, respectively Intracellularly, CD4 and CD8 are coupled to tyrosine kinases that participates in the activation of the T-cell

31 Both the B-cell antigen receptor and TCR are coupled to intra- cellular signalling pathways

32 When helper T-cells are stimulated via their T-cell receptor they secrete interleukins (IL2) that induce their proliferation

33 Figure 1-31

34 Roitt, Brostoff, Male 2001

35

36 B-celle aktivering Plasmacelle

37 APC T H celler Plasmaceller IL-2 IL-1 TNF  MHC-II

38 Figure 10-1

39 Figure 10-2

40 Figure 10-4

41 Figure 10-5

42 Figure 10-6

43 Figure 10-2

44 Figure 10-7

45 Figure 10-8

46 Figure 10-9

47 Figure 10-10

48 Figure 10-11 part 1 of 3

49 Figure 10-15

50 Figure 10-18

51 Figure 10-37 part 1 of 2

52 Figure 1-33

53 Figure 1-20

54

55

56 Ciklosporin – mode of action

57

58 The clinical course of 24 patients was followed for 4 weeks after treatment with either a placebo or a monoclonal antibody against TNF-α at a dose of 10 mg kg-1. Rheumatoid arthritis

59 Antistoffer Adalimumab – blokkerer TNF reseptorer (RA) Alemtuzumab – blokkerer CD 52 på leukocytter (leukemi) Basiliximab – blokkerer IL2-reseptor (transplantasjon) Infliximab – bindeer løselig TNFalfa (Crohns sykdom) Muromonab – binder CD3 og blokkerer T-celleaktivering (transplant) Rituximab – binder CD20 på B-celler (B-celle lymfom) Trastuzumab – binder til EGF reseptor (mammacancer)

60 Cytokiner Interferon alfa2 – leukemi, kronisk hepatitt B,C Interferon beta1 – multippel sclerose Interferon gamma1 – kronisk granulomatøs sykdom

61 Vekstfaktorer, Cytokinantagonister Filgrastim, Lenograstim (G-CSF) – mobilisering av stamceller før høsting (kjemoterapi) Anakinra – IL1 reseptorantagonist (revmatoid artritt) Etanercept – løselig TNFalfa reseptor (revmatiod artritt)


Laste ned ppt "Behandling av immunsykdommer SLE Sjøgrens syndrom Revmatoid artritt Andre autoimmune sykdommer Transplantasjonsreaksjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google