Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eliminating duck predation in mussel farms - NRC proposal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eliminating duck predation in mussel farms - NRC proposal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eliminating duck predation in mussel farms - NRC proposal 2009-10
Eliminating predation by diving ducks in mussel farms; Phase1: development and product testing of exclusion nets Eksludering av predasjon fra marine dykkender i skjellanlegg Fase 1: utvikling og testing av ulike sperrenetts HAVBRUK Forskerprosjekt finansiert ved Forskningsrådet Project coordinator: John c Bonardelli Shellfish Solutions AS

2 Predasjonsmetoder av ærfugl i Norge

3 Blåskjellsamlere uten predasjon
Blåskjellsamlere etter predasjon

4 Ærfugl (3,5-4kg) kan spise og ødelegge til 10kg per dagen
Blåskjellsamlere etter predasjon Blåskjellsamlere uten predasjon Ærfugl (3,5-4kg) kan spise og ødelegge til 10kg per dagen

5 Metoder Akustiske metoder Sperrenett Kjemikalier
Kombinasjoner og alternativer Shellfish Solutions AS

6 Akustiske metoder Lydskremmer som sender ut akustiske signaler under og evt over vann. Ansett som en forholdsvis effektiv metode, men habituering er vanlig. Mindre effektiv ved stort predasjonstrykk. Lave driftskostnader. VS-skremmer, Agder mussels AS

7 Sperrenett Svært effektiv løsning.
Kan representere drukingsfare for fugl. Krever tekniske utbedringer, selve utformingen og maskevidden må endres. Behov for vitenskapelig utprøving før allmenn standard kan utvikles. Kostbar metode. Målet er et nett som både er kostnadseffektiv og ivaretar naturvernforvaltning.

8 Prosjekt:Utvikling av eksluderingsmetoder
Prosjekt eier - NINA Prosjektleder - Sveinn Are Hanssen (NINA) Internasjonal samarbeidspartner - Magella Guillemette (QC) Hoved forsker– Samantha Richman (QC) Fase1: Testingslokalitet (Maurice Lamontagne Institute-QC) Koordinatør – John C. Bonardelli Internasjonal samarbeid, utbygging av myndighetsnettverk,dyrker, NGO Fase 2: Valg av felt lokaliteter med lokalt partner og forsker Shellfish Solutions AS

9 Målsettinger Fase1: Utvikle et sperrenett som ekskluderer predasjon fra marine dykkender på blåskjellanlegg, og samtidig ivaretar både naturforvaltning, fiskeri- og næringsinteresser. Fase 2: Felt testing Shellfish Solutions AS

10 Regelverk nettverk ? Uklarhetene i regelverket har kommet tydeligere frem i etterkant av workshop’en i 2007. Beslaglegging av installerte sperrenett har understreket behovet for et klart definert regelverk, som dekker alle myndigheters virkefelt. ”Alt er forbudt, med mindre du har særskilt tillatelse” Fiskeridirektoratet har nå tatt kontroll over denne prosessen, og jobber for å oppklare situasjonen. Ikke så klart i andre land...

11 Internasjonalt nettverk
for å teste utviklete eksluderingsmetoder på skjellanlegg i drift Atlantic Ocean

12 Testing av sperrenet design & teknisk installasjon
NINA S.A.Hanssen Koordinatør J. Bonardelli Regelverk Nettverks Quebec PEI Nederland Norge Testing av sperrenet design & teknisk installasjon Felt i Norge Dec.2010-Apr 2011 (Agder, Rogaland) Felt i Quebec Sept-Dec. 2010 Felt i Nederland Sept-Apr (Wadden See) Felt i PEI Sept-Dec. 2010

13 Nettwerk: testingsområde & regelnettverk
Fiskeriforskningslab. i QC 2 Norsk område 2 Kanadisk konsesjoner (QC, PEI) 1 Nederlansk (yngel)

14 Predasjon i høst og vår uten is
Québec- Gaspé White-winged Scoter 2,5kg Macreuse brune - Melanitta fusca - Predasjon i høst og vår uten is

15 Prince Edward Island- Covehead
Lesser Scaup (Aythya affinis) 1,5kg

16 Nederland- Wadden See Ærfugl-Eider duck flock

17 Fremdriftsplan 2009: jun Planlegging, fugl i fangenskap (brann i Universitet, Qc) okt-des: Start Lab. eksperiment (Maurice Lamontagne Inst,Qc) Akklimatisering av fugle i sjøvann Materialutvikling, nett design 2010: jan-juli: Planlegging, fugl i fangenskap Aug-des: Testing av øvrige skremmemetoder (Qc, PEI) Fullskala testing av sperrenett (Nederland, Norge) 2011 Fullskala testing av sperrenett (Nederland, Norge) Rapportskriving

18 Konklusjon This international collaboration reflects the scale of the conflict between ’protected’ diving ducks, conservation and cultured mussels, and affects growers throughout the northern hemisphere. Dette internasjonale samarbeidet synliggjør størrelsen på konflikten mellom fredete dykkender, naturvernforvaltning og skjelloppdrett, og påvirker skjellnæringen over hele den nordlige halvkulen. Enhver løsning krever avgjørelser basert på fakta.


Laste ned ppt "Eliminating duck predation in mussel farms - NRC proposal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google