Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

04.05.2004 09:32 www.questback.com Spørreundersøkelse april 20041 Response Log.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "04.05.2004 09:32 www.questback.com Spørreundersøkelse april 20041 Response Log."— Utskrift av presentasjonen:

1 04.05.2004 09:32 www.questback.com Spørreundersøkelse april 20041 Response Log

2 04.05.2004 09:32 www.questback.com Spørreundersøkelse april 20042 1. BFO mener at bestemmelsene i fredstjenesteloven, i tillegg til det eksisterende kontraksregimet, er tilstrekkelig for å ivareta Forsvarets behov for å kunne stille alle typer avdelinger til internasjonale operasjoner. a1: Helt uenig b2 c3 d4 e5 f6: Helt enig

3 04.05.2004 09:32 www.questback.com Spørreundersøkelse april 20043 2. BFO er av den oppfatning at de ansatte allerede i dag, uten beordringsplikt, ser på internasjonale operasjoner som en del av sitt ansettelsesforhold. a1: Helt uenig b2 c3 d4 e5 f6: Helt enig

4 04.05.2004 09:32 www.questback.com Spørreundersøkelse april 20044 3. I forslaget til Stortingsproposisjon 42, hevdes det at en rotasjon vil redusere belastningen på enkeltindivider og familiene deres. (Rotasjon vil si at alle ansatte deltar en en rotasjon mellom tjeneste i inn- og utland) a1: Helt uenig b2 c3 d4 e5 f6: Helt enig

5 04.05.2004 09:32 www.questback.com Spørreundersøkelse april 20045 4. Er du enig i at Fredstjenesteloven er et godt alternativ til en generell beordringsplikt? aJa bNei cNøytral/ Vet ikke

6 04.05.2004 09:32 www.questback.com Spørreundersøkelse april 20046 5. Skal arbeidsgivers behov gå foran dine egne og din families behov ved tjenestegjøring i eventuelle internasjonale operasjoner? aJa bNei cNøytral/ Vet ikke

7 04.05.2004 09:32 www.questback.com Spørreundersøkelse april 20047 6. Tror du Forsvaret som organisasjon er i stand til å ivareta dine behov for støtte og helsemessig oppfølging etter at du har vært i en internasjonal operasjon? aJa bNei cNøytral/ Vet ikke

8 04.05.2004 09:32 www.questback.com Spørreundersøkelse april 20048 7. Har du tillit til at Forsvarets ledelse kan ta de nødvendige hensyn til de sosiale behov du og din familie har dersom de får andledning til å beordre deg til internasjonale operasjoner? aJa bNei cNøytral/ Vet ikke

9 04.05.2004 09:32 www.questback.com Spørreundersøkelse april 20049 8. Tror du din familie vil være fornøyd med at din arbeidsgiver på kort varsel skal kunne beordre deg til internasjonale operasjoner, uten at familien har noen påvirkningsmulighet på om du reiser? aJa bNei cNøytral/ Vet ikke

10 04.05.2004 09:32 www.questback.com Spørreundersøkelse april 200410 9. Den informasjon som Forsvaret har gitt meg som ansatt er god nok til at jeg på selvstendig grunnlag kan danne meg en oppfatning om hva ”Lov om personell i Forsvaret” innebærer for offiserskorpset. a1: Helt uenig b2 c3 d4 e5 f6: Helt enig

11 04.05.2004 09:32 www.questback.com Spørreundersøkelse april 200411 10. Det er riktig å innføre Avdelingsbefal a1: Helt uenig b2 c3 d4 e5 f6: Helt enig

12 04.05.2004 09:32 www.questback.com Spørreundersøkelse april 200412 11. På bakgrunn av det som er skissert i de foregående spørsmålene og bakgrunnen for disse; tror du det vil være lettere eller vanskeligere å rekruttere kvinner til offisersyrket? aLettere bVanskeligere cIngen endring

13 04.05.2004 09:32 www.questback.com Spørreundersøkelse april 200413 Kjønn aKvinne bMann

14 04.05.2004 09:32 www.questback.com Spørreundersøkelse april 200414 Alder a18-29 b30-39 c40-49 d50-59 eOver 60

15 04.05.2004 09:32 www.questback.com Spørreundersøkelse april 200415 Grad aFenrik bLøytnant cKaptein/ Kapteinløytnant/ Rittmester dMajor/ Orlogskaptein eOberstløytnant/ Kommandørkaptei n fOberst/ Kommandør gBrigader/ Flaggkommandør hGeneralmajor/ Kontreadmiral iGeneralløytnant/ Viseadmiral jGeneral/ Admiral kSersjant/kvarterm ester


Laste ned ppt "04.05.2004 09:32 www.questback.com Spørreundersøkelse april 20041 Response Log."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google