Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbakemelding fra deltakere på samlingen Strategisk Næringsplan for Stavangerregionen 2 desember 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbakemelding fra deltakere på samlingen Strategisk Næringsplan for Stavangerregionen 2 desember 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbakemelding fra deltakere på samlingen Strategisk Næringsplan for Stavangerregionen 2 desember 2004

2 81 % gir ”…viktigheten av at det utarbeides en felles strategiplan…” toppscore (toppscore=5, Snittverdi = 4.8) Deltakerne sier at de tre viktigste områdene som ble presentert på samlingen er: Veldig viktig at alle kommunene er med i det videre arbeidet med strategiplanen (median verdi = “veldig viktig”, snitt verdi 4.5) Nyskapingsprosesser (snittverdi 4.6) Svarprosenten var 74% (83 respondenter) Sammendrag Næringsrettet forskning og utdanning (snittverdi 4.5) Markedsføring av Stavangerregionen (snittverdi 4.5) Blant deltakere sier 92 % at de er fornøyd eller meget fornøyd med samlingen

3 Respons log – totalt 83 tilbakemeldinger

4 Hvordan vurderer du viktigheten av at det nå utarbeides en felles næringspolitisk strategiplan for storbyregionen Stavanger (1 = ikke viktig og 5 = veldig viktig)? Snittverdi = 4.8

5 Hva er etter din mening graden av viktighet for følgende 7 områder, ut i fra det som ble presentert på samlingen (1 er mindre viktig og 5 er helt avgjørende) 4.05 Markedsføring av Stavanger regionen Internasjonalisering Velfungerende kapitalmarked Nyskapingsprosesser Næringsrettet forskning og utdanning Konkurransedyktig offentlig sektor Stvg. reg. som nasjonalt logistikk knutepkt. 4.5 4.3 4.1 4.6 4.5 4.1 3.9 4.5

6 I hvilken grad bør en vektlegge å arbeide videre med satsing innen helserelatert teknologi? aikke viktig for regionen bi mindre grad cnøytral di større grad eavgjørende for regionen Snittverdi = 3.7

7 I hvilken grad bør en vektlegge å arbeide videre med satsing innen kulturbasert næringsutvikling? aikke viktig for regionen bi mindre grad cnøytral di større grad eavgjørende for regionen Snittverdi = 3.9

8 Snittverdi = 4.5 Hvordan vurderer du viktigheten av at alle kommunene i regionen er med i det videre arbeid med den konkrete handlingsplanen (1 = ikke viktig og 5 = veldig viktig)?

9 ”Savnet større fokus på kommersialiseringsutfordringene.” Noen tilbakemeldinger Større mangfold blant deltakerne: “…Savnet også flere ungdommer, hva med å invitere studenter?” ”...Det bør også tilstrebes en bredere representasjon i gruppene,(kjønn, alder, bakgrunn)” ”...Få med flere unge bedriftsleder og kvinner. Det er litt for mange menn i 50 - 60 årene” Mat og UiS: “…mat er det området som alle kommuner kan samles om” “Det bør jobbes med å spisse innholdet i mat - begrepet.” ”Matsatsingen utover Blue Planet bør konkretiseres” ”Mat-satsingen - hvor befinner UiS seg i dette bildet? ” ”Hvilke tilbud vil UiS ha som retter seg mot dette området?” ”Fra nå av blir det viktigere å velge bort, heller enn å inkludere mer.” ”...samarbeidet med andre regioner i Norge”

10 Hvordan vurderer du totalt sett innholdet i konferansen 2. desember? aVeldig misfornøyd bMisfornøyd cNøytral dFornøyd eVeldig Fornøyd

11 Back up slides Rangering av satsningsområder

12 Markedsføring av Stavanger-regionen

13 Internasjonalisering

14 Et velfungerende kapitalmarked

15 Nyskapningsprosesser

16 Næringsrettet forskning og utdanning

17 En konkurransedyktig offentlig sektor

18 Stavanger-regionen som nasjonalt logistikk knutepunkt


Laste ned ppt "Tilbakemelding fra deltakere på samlingen Strategisk Næringsplan for Stavangerregionen 2 desember 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google