Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbakemelding fra deltakere på samlingen Strategisk Næringsplan for Stavangerregionen 2 desember 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbakemelding fra deltakere på samlingen Strategisk Næringsplan for Stavangerregionen 2 desember 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbakemelding fra deltakere på samlingen Strategisk Næringsplan for Stavangerregionen 2 desember 2004

2 81 % gir ”…viktigheten av at det utarbeides en felles strategiplan…” toppscore (toppscore=5, Snittverdi = 4.8) Deltakerne sier at de tre viktigste områdene som ble presentert på samlingen er: Veldig viktig at alle kommunene er med i det videre arbeidet med strategiplanen (median verdi = “veldig viktig”, snitt verdi 4.5) Nyskapingsprosesser (snittverdi 4.6) Svarprosenten var 74% (83 respondenter) Sammendrag Næringsrettet forskning og utdanning (snittverdi 4.5) Markedsføring av Stavangerregionen (snittverdi 4.5) Blant deltakere sier 92 % at de er fornøyd eller meget fornøyd med samlingen

3 Respons log – totalt 83 tilbakemeldinger

4 Hvordan vurderer du viktigheten av at det nå utarbeides en felles næringspolitisk strategiplan for storbyregionen Stavanger (1 = ikke viktig og 5 = veldig viktig)? Snittverdi = 4.8

5 Hva er etter din mening graden av viktighet for følgende 7 områder, ut i fra det som ble presentert på samlingen (1 er mindre viktig og 5 er helt avgjørende) 4.05 Markedsføring av Stavanger regionen Internasjonalisering Velfungerende kapitalmarked Nyskapingsprosesser Næringsrettet forskning og utdanning Konkurransedyktig offentlig sektor Stvg. reg. som nasjonalt logistikk knutepkt

6 I hvilken grad bør en vektlegge å arbeide videre med satsing innen helserelatert teknologi? aikke viktig for regionen bi mindre grad cnøytral di større grad eavgjørende for regionen Snittverdi = 3.7

7 I hvilken grad bør en vektlegge å arbeide videre med satsing innen kulturbasert næringsutvikling? aikke viktig for regionen bi mindre grad cnøytral di større grad eavgjørende for regionen Snittverdi = 3.9

8 Snittverdi = 4.5 Hvordan vurderer du viktigheten av at alle kommunene i regionen er med i det videre arbeid med den konkrete handlingsplanen (1 = ikke viktig og 5 = veldig viktig)?

9 ”Savnet større fokus på kommersialiseringsutfordringene.” Noen tilbakemeldinger Større mangfold blant deltakerne: “…Savnet også flere ungdommer, hva med å invitere studenter?” ”...Det bør også tilstrebes en bredere representasjon i gruppene,(kjønn, alder, bakgrunn)” ”...Få med flere unge bedriftsleder og kvinner. Det er litt for mange menn i årene” Mat og UiS: “…mat er det området som alle kommuner kan samles om” “Det bør jobbes med å spisse innholdet i mat - begrepet.” ”Matsatsingen utover Blue Planet bør konkretiseres” ”Mat-satsingen - hvor befinner UiS seg i dette bildet? ” ”Hvilke tilbud vil UiS ha som retter seg mot dette området?” ”Fra nå av blir det viktigere å velge bort, heller enn å inkludere mer.” ”...samarbeidet med andre regioner i Norge”

10 Hvordan vurderer du totalt sett innholdet i konferansen 2. desember? aVeldig misfornøyd bMisfornøyd cNøytral dFornøyd eVeldig Fornøyd

11 Back up slides Rangering av satsningsområder

12 Markedsføring av Stavanger-regionen

13 Internasjonalisering

14 Et velfungerende kapitalmarked

15 Nyskapningsprosesser

16 Næringsrettet forskning og utdanning

17 En konkurransedyktig offentlig sektor

18 Stavanger-regionen som nasjonalt logistikk knutepunkt


Laste ned ppt "Tilbakemelding fra deltakere på samlingen Strategisk Næringsplan for Stavangerregionen 2 desember 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google