Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Telemark En presentasjon Råder for samarbeid med arbeidslivet 6. februar 2013 Rektor Kristian Bogen Høgskolen i Telemark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Telemark En presentasjon Råder for samarbeid med arbeidslivet 6. februar 2013 Rektor Kristian Bogen Høgskolen i Telemark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Telemark En presentasjon Råder for samarbeid med arbeidslivet 6. februar 2013 Rektor Kristian Bogen Høgskolen i Telemark

2 Norges fjerde største høgskole 6500 studenter 600 ansatte Fire fakulteter –Fakultet for allmenne fag –Fakultet for estetiske fag, folkekultur og utdanning –Fakultet for helse- og sosialfag –Fakultet for teknologiske fag 31 bachelorutdannelser (3 år) 12 masterutdannelser (+2 år) 3 doktorgradsprogrammer (3 år)

3 BøPorsgrunn Notodden Rauland Studiesteder i Telemark

4 Fields of study TUC: Engineering Humanities and Cultural Studies Sports and Outdoor Life Art and Design Education Nursing and Social Work Studies Business Studies and Computer Science Norwegian Folk Art and Folk Music Environmental StudiesTeaching and Pre-School Teaching

5

6 Tromsø Stavanger Bergen Trondheim Oslo Telemark Agder Registrerte studenter pr 15.10.2012 Vekst ved Høgskolen i Telemark 2011 – 2012: 7,2% 37 statlige universiteter og høgskoler i Norge Topp 10!

7 Fagområder Helse- og sosialfag Ingeniør og teknologi Lærer og barnehagelærer Natur og miljø Økonomi, administrasjon og informatikk Idrett, kroppsøving og friluftsliv Kultur, språk og historie Folkemusikk og tradisjonskunst Kunst og design

8

9 Australia Canada Danmark Frankrike India Irland Island Italia Kina Nederland Nepal Portugal Spania Storbritannia Sverige Tsjekkia Tyskland Ukraina USA Østerrike Studier i utlandet

10 Doktorgradsprogrammer Vi har i perioden 2009 – 2012 etablert tre forskerutdanninger (Ph.D) Process, Energy and Automation Engineering Ecology Cultural Studies

11 Forskning natur-, helse-, og miljøvernfag Kompetanseområder innen kjemi, biologi, zoologi, økologi Pyrowater (Effekter av skogsbrann) Botanikk og klimaeffekter i høyfjellsområder Effekter av vannkraftregulering på fisk og musling EUs vanndirektiv Kartlegging av grunnvannsreservoar Genetiske metoder i viltforvaltning Bever og luktkommunikasjon Bedre utnyttelse av slam og næringsstoffer i

12 Forskning - teknologiske fag Alternative Fuels CO2 Capture Environmental Biotechnology Gas Explosions and Technical Safety Industrial Application of Electromagnetics Industrial Automation Applications Industrial Automation Methods Industrial Flow Processes Powder Science and Technology

13 Typer av samarbeid mellom høgskolen og omgivelsene HiT Nasjonale råd Fagråd Utveksling av personal (prof. II, biveiledere, bistillinger i bedrift) Praksisplasser for studenter Studentoppgaver (prosjekt-/hovedfagsoppgave) Studenthospitering Traineeordninger Etter- og videreutdanningstilbud Samarbeid rundt utvikling av utdanningstilbud Forskningsoppdrag Feltarbeid Partnerskapsavtaler Bransjesamlinger Evalueringsmøter Samarbeidsorgan Karrieredag Studentbedrift Forskningsdagen e Nasjonale- og internasjonale nettverk Avtaler med internasjonale utdanningsinstitusjoner ( student- og lærerutveksling, FoU- og utdanningssamarbeid ) Deltagelse i nasjonale, regionale og lokale styrer og råd Bedriftssamarbeid

14 14 Fakultet for teknologiske Fag – eksempler på eksterne samarbeidspartnere/-arenaer TF Bransjefagråd Bygg, Maskin og Elektro-IT-Kybernetikk -Statens vegvesen -Porsgrunn kommune ved kommunalsjefen -Representant for 12-kommune samarbeidet i Vestfold -Entreprenørforingen Bygg (regionalt) -Maskinentreprenørenes forbund (regionalt) -Rådgivende ingeniørers forening (regionalt) -Jernbaneverket -…. Finansiering av stipendiater/utstyrskjøp -NFR (CO2-fangst) -ABB (lysbuefeil) -Xstrata Nikkelverk -GexCon -DNV -Norner Innovation -Statoil -Tel-Tek -Drangedal kommune -…. Y-veien 3-årig ingeniørutdanning for søkere med eksamen fra yrkesfaglig studieretning. Utviklet i samarbeid med: -LO -NHO -Norsk Industri -Norsk Teknologi -Energi Norge -BNL -Telemark fylkeskommune FoU-oppdrag og samarbeid -Skagerak Kraft -Statoil forskningssenter -IKT Grenland -Statens vegvesen -Norner Innovation -Gassnova -NFR -Telemark Fylkeskommunen -Oslofjordfondet -Norges Bondelag -Lindum Bioplan AS -Follo Ren IKS -Bioforsk -Østfoldsforskning -Tel-Tek -Telemarksforskning -Universitet for Miljø- og Biovitenskap -NTNU -Aalborg University -Senter of wireless innovation Studentprosjekter/masteroppgaver i samarbeid med regional- og lokal industri -Imatis -Yara -FMC -Kongsberggruppen -Norcem -Statoil -Hydro -… Utvikling av studietilbud -Studentbedrift (Ungt entreprenørskap) -Forskerskole (HiT, UiA, UiS, HiB, HiBU, UNIK, HiØ, HSH, HiG, UMB) -Studylink (HiT, HiG, UiA) Programmet Studentbedrift -Ungt Entreprenørskap -Telemark fylkeskommune -NHO Telemark -IN Telemark -ViG -IKT Grenland -Mentorer/ foredragsholdere fra næringslivet

15 Samarbeid næringsliv - høgskole Studentbedrift - her er HiT gode!

16 Samarbeid næringsliv - høgskole 16 Studentbedrift - her er HiT gode!

17 Takk for oppmerksomheten!

18 Høgskolen i Telemark STRATEGI HOVUDSTRATEGIAR FRAM MOT 2015 UNIVERSITET Høgskolen i Telemark (HiT) skal vidareutvikle universitetsfunksjonane og oppnå universitetsstatus. Strategien for å få dette til kjem til uttrykk i det treårige samarbeidsprosjektet med Universitetet i Agder (UiA) KVALITET OG KOMPETANSE HiT skal styrkje primærverksemda og oppnå universitetskvalitet m.a. ved å arbeide ut og gjennomføre ein handlingsplan for å vidareutvikle kompetansen i høgskolen. Det skal leggjast særleg vekt på å auke prosentdelen i vitskaplege første- og toppstillingar

19 UTDANNING I denne planperioden skal konsolidering, kvalitetsutvikling og nødvendig omstilling av studieprogram og læringsmiljø, m.a. gjennom styrkt samarbeid internt og eksternt, ha prioritet framfor utviding av fagtilboda. Det skal såleis ikkje setjast i gong bachelorgradsstudium på nye fagområde. Eksisterande profesjonsutdanningar skal styrkjast kvalitetsmessig. Nye mastergradsprogram skal vurderast nøye ut frå økonomisk og rekrutteringsmessig berekraft, og om mogleg realiserast i samarbeid med UiA eller andre institusjonar. Moglege nye doktorgradsprogram skal berre kunne realiserast gjennom eit samarbeid med UiA. HiTs utdanningsprofil skal framleis vere breispektra og kvile på to berebjelkar: høgskolens tre doktorgradsprogram og studieprogram som stør opp under desse og dei yrkesretta utdanningane Høgskolen i Telemark

20 FORSKING OG UTVIKLINGSARBEID Forskingsverksemda ved HiT skal styrkjast i omfang og kvalitet, og stø opp under høgskolens utdanningsprofil. Fagleg samarbeid og nettverksbygging internt, nasjonalt og internasjonalt er viktig for å oppnå dette. Områda med doktorgradsutdanning og praksisnær forsking knytt til profesjonsutdanningane skal prioriterast særskilt ved tildeling av ressursar til FoU. SAMFUNNSANSVAR HiT skal vere ein tydeleg og engasjert samfunnsaktør og utvikle samhandlinga med offentlege og private aktørar. I fellesskap med UiA skal HiT arbeide for å utvikle ein samfunnskontrakt med regionalt samfunns- og næringsliv der gjensidige forventningar og forpliktingar går fram.


Laste ned ppt "Høgskolen i Telemark En presentasjon Råder for samarbeid med arbeidslivet 6. februar 2013 Rektor Kristian Bogen Høgskolen i Telemark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google