Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PhD PROGRAM Prosess-, Energi- & Automatiseringsteknikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PhD PROGRAM Prosess-, Energi- & Automatiseringsteknikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 PhD PROGRAM Prosess-, Energi- & Automatiseringsteknikk

2 El-kraft Informatikk & Automatisering Gass & Energi teknologi Maskinteknisk design Byggdesign Plan og infrastruktur System & Control Engineering Energy & Environmental Technology Process Technology PhD (3 år) Master (2 år) Bachelor (3 år) Prosess-, Energi- & Automatiseringsteknikk Studieprogrammer i Teknologi Forkurs

3 33 Y-VEI Påbyggingsår (generell studiekompetanse) Yrkesfaglig studieretning (relevant fagbrev) Hovedveier til ingeniørutdanning PhD – Doktorgrad Master i teknologi Bachelor i ingeniørfag Forkurs TAF (Teknisk allmennfag) Yrkesfaglig studieretning TRES ( sommerkurs ) Y-VEI: • Fullført og bestått to år på yrkesfaglig studieretning + • Relevant fagbrev (elektriker → elektro) A-VEI (Ordinær vei): Enten • Spesiell studiekompetanse Eller • Generell studiekompetanse • Tresemester Eller • Generell studiekompetanse • Forkurs TAF: • Kvalifisert for både Y-vei og A-vei A-VEI

4 4

5 5

6 El-kraft Informatikk & Automatiserin g Gass & Energi teknologi Maskinteknisk design Byggdesign Plan og infrastruktur Bygg System & Control Engineering Energy & Env. Technology Process Technology Prosess-, Energi- & Automatiseringsteknikk Studieprogram i Teknologi HiT-UiA Forkurs Flyingeniør Elektronikk IKT Fornybar energi Mekatronikk Multimedia Ind. Øk. og Tek. Ledelse IKT Mekatronikk Fornybar Energi Bygg PhD Program at Faculty of Engineering & Science

7 7 Teknologiske fag - Organisering Fakultet TF Administrasjon Institutt EIKInstitutt PEM System & Control Engineering Informatikk & Automatisering Elkraft Process Technolgy Environment & Energy Technol. Gass & Energi Maskin Bygg Allmennfag PhD studier Leder/Koordinator/Konsulent Forkurs The PhD committee at the faculty 2012: Prof. Klaus-Joachim Jens (chairman) Prof. Britt Halvorsen Prof. Svein Thore Hagen André Vagner Gaathaug / Elin Fjeld (PhD students) Inger Kristiansen (secretary) Assoc. Prof. Lars-André Tokheim (PhD coordinator)

8 8 a)Studieplan (er denne tilstrekkelig utbygd når det gjelder fordypningsemner osv.). Ja. Se vedlagte fil "PhD Course catalogue 2012".

9 9 b) Stipendiatsituasjonen (hvor mange, hvor kommer de fra osv.). Se vedlagte fil "Stipendiatstatistikk TF pr mars 2013". Til sammen 29 stipendiater:  10 fra Norge  7 fra Sri Lanka  7 fra Kina  3 fra Nepal  1 fra Bosnia  1 fra Ukraina  2 utvekslingsstudenter på hospitering via EURASIA (6mnd)  1 stipendiat fra Chalmers Tekniske Universitet på 5 mnd besøk

10 10 c) Koplinger til høgskolens forskningsmiljøer og utdanningsprogrammer. Bra/sterk kopling til forskningsmiljøet ved TF og til de tre masterprogrammene ved TF. d) Samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner i inn- og utland. Noe samarbeid med bl.a. NTNU, UiA og UiO. Se oversikt over internasjonalt FoU-samarbeid her: http://www.hit.no/eng/HiT/Research/Research-Partners/Technology-and-Engineering (viktig samarbeid med bl.a. UoM, HUST, NTUU). http://www.hit.no/eng/HiT/Research/Research-Partners/Technology-and-Engineering SAMARBEID MED ANDRE UTDANNINGSINSTITUSJONER Følgende samarbeidsinstitusjoner: –Aalborg universitet, Danmark –Delft universitet, Nederland –Sveriges lantbruksuniversität, Sverige –Chalmers tekniske högskole, Sverige –NTNU, Trondheim –Universitetet i Agder, Grimstad –Universitetet i Stavanger, Stavanger –Høgskolen i Gjøvik, Gjøvik Nettverkssamarbeid innen teknologiske fag

11 11 e) Veiledningssituasjonen. Årlige evalueringer av programmet (med tilbakemeldinger fra PhD-studentene) indikerer at studentene er tilfreds med veiledningssituasjonen; se vedlagte fil "Evaluation February 2012". f) Gjennomsstrømning. 70% per i dag (7 har fullført, 2 har sluttet, 1 måtte slutte fordi industribedriften (Miljøbil Grenland) endret sin FoU-innsats betydelig). GJENNOMSTRØMNING: •Antall kandidater tatt opp til studiet: 39 •Antall avlagte doktorgrader: 7 •Antall avbrudd i studiet: 3 •Antall aktive studenter: 29

12 12 g)????? h) Ressursbruken. 1) Inger Kristiansen bruker en betydelig del av sin stilling til PhD-programmet (eksamen, disputasorganisering, etc). 2) Studiekoordinator bruker 20% av sin stilling på koordinering (løpende kontakt med stipendiater, PhD Forum, PhD-utvalget, nettsider, årsrapport, statistikk etc). 3) Alle PhD-veiledere har avsatt 20 timer per semester (10 for biveiledere) per student. I tillegg kommer avsatt tid til forskning. 4) Emneansvarlige for PhD-emner underviser anslagsvis 50 timer per emne; i 2012 var det 16 eksamener i PhD-kurs i tillegg til 29 stk som tok Science&Ethics. 5) PhD-utvalget, ca 8 møter per år. 6) Disputaser (typisk 30 timer per disputas for administrator + noen timer for dekan evt. PhD-utvalgsleder) 7) Komitemedlemmer 8) Driftutgifter 9) Utstyr og forsøksrigg kostnader

13 13 i)Hvordan er oppfølging av stipendiatene: Blir de integrert i instituttene osv. • Oppfølgingen skjer primært via veiledere og via studiekoordinator. • PhD forum (arr. av PhD studiekoordinator 4 ganger per år) er et viktig møtepunkt for stipendiatene, der bl.a. evaluering av program og emner gjennomføres. • De fleste stipendiatene ønsker ikke å delta i det "daglige" instituttarbeidet (instituttmøter etc), men de som ønsker det, har full anledning til å stille på møter etc. • Mange stipendiater snakker bare engelsk, så vanskelig å delta i instituttmøter etc. OPPFØLGING AV STIPENDIATER  Oppfølging i forhold til prosjektbeskrivelser og avtaler  PhD Forum blir arrangert 2 ganger hvert semester •Møtested for studenter og veiledere •Forum er delt inn i 2 seksjoner, første del av møtet hvor alle er samlet, andre del er det kun studentene og PhD koordinator som deltar

14 14 DOKTORGRADSUTVALGET VED FAKULTETET •Antall møter i doktorgradsutvalget i 2012 var 8 stk –Innkallinger og referater •Antall behandlede saker i 2012 var 78 stk •Årsmelding fra doktorgradsutvalget. –Rapporten inneholder aktiviteten i doktorgradsutdanningen gjennom ett år –Presentasjon av studentene –Sammensetning av doktorgradsutvalget –Oversikt over fagpersoner knyttet til doktorgradsutdanningen –Forskningsområder –Doktorgradsfag j) Hvordan fungerer doktorgradsutvalget. Bra.

15 15 Offshore – olje/gass Hva skal vi fokusere på? Hvordan synliggjøre oss? • Prosessteknologi • Flerfaseteknologi • Brønnteknologi • Automatisering • Materialteknologi • 3D-tegning • Subsea • Vedlikehold • Hydraulikk • Mekatronikk • Standarder


Laste ned ppt "PhD PROGRAM Prosess-, Energi- & Automatiseringsteknikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google