Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PhD PROGRAM Prosess-, Energi- & Automatiseringsteknikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PhD PROGRAM Prosess-, Energi- & Automatiseringsteknikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 PhD PROGRAM Prosess-, Energi- & Automatiseringsteknikk
number 62 at TUC and numerber 7 at our own program

2 Automatiseringsteknikk Energy & Environmental
Studieprogrammer i Teknologi Prosess-, Energi- & Automatiseringsteknikk PhD (3 år) Master (2 år) Bachelor (3 år) System & Control Engineering Process Technology Energy & Environmental Technology El-kraft Informatikk & Automatisering Gass & Energi teknologi Maskinteknisk design Byggdesign Plan og infrastruktur Forkurs

3 (generell studiekompetanse)
Hovedveier til ingeniørutdanning PhD – Doktorgrad Y-VEI: Fullført og bestått to år på yrkesfaglig studieretning + Relevant fagbrev (elektriker → elektro) A-VEI (Ordinær vei): Enten Spesiell studiekompetanse Eller Generell studiekompetanse Tresemester Forkurs TAF: Kvalifisert for både Y-vei og A-vei Master i teknologi Bachelor i ingeniørfag A-VEI Y-VEI Forkurs TRES (sommerkurs) A-VEI Påbyggingsår (generell studiekompetanse) A-VEI Yrkesfaglig studieretning (relevant fagbrev) Yrkesfaglig studieretning TAF (Teknisk allmennfag) 3

4

5

6 Automatiseringsteknikk PhD Program at Faculty of
Studieprogram i Teknologi HiT-UiA Prosess-, Energi- & Automatiseringsteknikk PhD Program at Faculty of Engineering & Science Ind. Øk. og Tek. Ledelse IKT System & Control Engineering Process Technology Mekatronikk Energy & Env. Technology Fornybar Energi Bygg Elektronikk Plan og infrastruktur Byggdesign Bygg El-kraft IKT Automatisering Informatikk & Fornybar energi Gass & Energi teknologi Mekatronikk Maskinteknisk design Multimedia Flyingeniør Forkurs

7 Teknologiske fag - Organisering
Fakultet TF Administrasjon Institutt EIK Institutt PEM System & Control Engineering Informatikk & Automatisering Elkraft Process Technolgy Environment & Energy Technol. Gass & Energi Maskin Bygg Allmennfag PhD studier Leder/Koordinator/Konsulent Nevn studiekoordinatorer Savner vi en eller flere FOU-koordinatorer? The PhD committee at the faculty 2012: Prof. Klaus-Joachim Jens (chairman) Prof. Britt Halvorsen Prof. Svein Thore Hagen André Vagner Gaathaug / Elin Fjeld (PhD students) Inger Kristiansen (secretary) Assoc. Prof. Lars-André Tokheim (PhD coordinator) Forkurs

8 Studieplan (er denne tilstrekkelig utbygd når det gjelder fordypningsemner osv.).
Ja. Se vedlagte fil "PhD Course catalogue 2012".

9 Til sammen 29 stipendiater:
b) Stipendiatsituasjonen (hvor mange, hvor kommer de fra osv.). Se vedlagte fil "Stipendiatstatistikk TF pr mars 2013". Til sammen 29 stipendiater: 10 fra Norge 7 fra Sri Lanka 7 fra Kina 3 fra Nepal 1 fra Bosnia 1 fra Ukraina 2 utvekslingsstudenter på hospitering via EURASIA (6mnd) 1 stipendiat fra Chalmers Tekniske Universitet på 5 mnd besøk

10 SAMARBEID MED ANDRE UTDANNINGSINSTITUSJONER
c) Koplinger til høgskolens forskningsmiljøer og utdanningsprogrammer. Bra/sterk kopling til forskningsmiljøet ved TF og til de tre masterprogrammene ved TF. d) Samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner i inn- og utland. Noe samarbeid med bl.a. NTNU, UiA og UiO. Se oversikt over internasjonalt FoU-samarbeid her: (viktig samarbeid med bl.a. UoM, HUST, NTUU). SAMARBEID MED ANDRE UTDANNINGSINSTITUSJONER Følgende samarbeidsinstitusjoner: Aalborg universitet, Danmark Delft universitet, Nederland Sveriges lantbruksuniversität, Sverige Chalmers tekniske högskole, Sverige NTNU, Trondheim Universitetet i Agder, Grimstad Universitetet i Stavanger, Stavanger Høgskolen i Gjøvik, Gjøvik Nettverkssamarbeid innen teknologiske fag

11 Antall kandidater tatt opp til studiet: 39
e) Veiledningssituasjonen. Årlige evalueringer av programmet (med tilbakemeldinger fra PhD-studentene) indikerer at studentene er tilfreds med veiledningssituasjonen; se vedlagte fil "Evaluation February 2012". f) Gjennomsstrømning. 70% per i dag (7 har fullført, 2 har sluttet, 1 måtte slutte fordi industribedriften (Miljøbil Grenland) endret sin FoU-innsats betydelig).  GJENNOMSTRØMNING: Antall kandidater tatt opp til studiet: 39 Antall avlagte doktorgrader: Antall avbrudd i studiet: Antall aktive studenter:

12 g)????? h) Ressursbruken. 1) Inger Kristiansen bruker en betydelig del av sin stilling til PhD-programmet (eksamen, disputasorganisering, etc). 2) Studiekoordinator bruker 20% av sin stilling på koordinering (løpende kontakt med stipendiater, PhD Forum, PhD-utvalget, nettsider, årsrapport, statistikk etc). 3) Alle PhD-veiledere har avsatt 20 timer per semester (10 for biveiledere) per student. I tillegg kommer avsatt tid til forskning. 4) Emneansvarlige for PhD-emner underviser anslagsvis 50 timer per emne; i 2012 var det 16 eksamener i PhD-kurs i tillegg til 29 stk som tok Science&Ethics. 5) PhD-utvalget, ca 8 møter per år . 6) Disputaser (typisk 30 timer per disputas for administrator + noen timer for dekan evt. PhD-utvalgsleder) 7) Komitemedlemmer 8) Driftutgifter 9) Utstyr og forsøksrigg kostnader

13 OPPFØLGING AV STIPENDIATER
Hvordan er oppfølging av stipendiatene: Blir de integrert i instituttene osv.   Oppfølgingen skjer primært via veiledere og via studiekoordinator. PhD forum (arr. av PhD studiekoordinator 4 ganger per år) er et viktig møtepunkt for stipendiatene, der bl.a. evaluering av program og emner gjennomføres. De fleste stipendiatene ønsker ikke å delta i det "daglige" instituttarbeidet (instituttmøter etc), men de som ønsker det, har full anledning til å stille på møter etc. Mange stipendiater snakker bare engelsk, så vanskelig å delta i instituttmøter etc. OPPFØLGING AV STIPENDIATER Oppfølging i forhold til prosjektbeskrivelser og avtaler PhD Forum blir arrangert 2 ganger hvert semester Møtested for studenter og veiledere Forum er delt inn i 2 seksjoner, første del av møtet hvor alle er samlet, andre del er det kun studentene og PhD koordinator som deltar

14 DOKTORGRADSUTVALGET VED FAKULTETET
j) Hvordan fungerer doktorgradsutvalget. Bra. DOKTORGRADSUTVALGET VED FAKULTETET Antall møter i doktorgradsutvalget i 2012 var 8 stk Innkallinger og referater Antall behandlede saker i 2012 var 78 stk Årsmelding fra doktorgradsutvalget. Rapporten inneholder aktiviteten i doktorgradsutdanningen gjennom ett år Presentasjon av studentene Sammensetning av doktorgradsutvalget Oversikt over fagpersoner knyttet til doktorgradsutdanningen Forskningsområder Doktorgradsfag

15 Offshore – olje/gass Prosessteknologi Flerfaseteknologi Brønnteknologi
Automatisering Materialteknologi 3D-tegning Subsea Vedlikehold Hydraulikk Mekatronikk Standarder Hva skal vi fokusere på? Hvordan synliggjøre oss? Vil bruke Telemark offshore for å utvikle oss; samspill næringsliv og HiT. FoU midler på CCS, biogass, sikkerhet… Studentene får jobb i offshoresektoren Prosjekter. Valgfag Synligjøre bedre hva vi har. Vi har gode klassiske ing. fag.


Laste ned ppt "PhD PROGRAM Prosess-, Energi- & Automatiseringsteknikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google