Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studieprogram for Ingeniørvitenskap og IKT (I&IKT)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studieprogram for Ingeniørvitenskap og IKT (I&IKT)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Studieprogram for Ingeniørvitenskap og IKT (I&IKT)
5. februar, 2004

2 I&IKT

3 I&IKT

4 I&IKT

5 I&IKT

6 I&IKT

7 NORGE – I FERD MED Å BLI EN NASJON SOM
HÅNDTERER LISENSER?

8 Studieprogram Datateknikk
Studieretninger: Program- og informasjonssystemer Data- og informasjonsforvaltning Intelligente systemer Komplekse datasystemer

9 I&IKT – behov Behov for kandidater med IKT og solid ingeniørfaglig bakgrunn Kan forstå/videreutvikle dataverktøy innen ulike ingeniørfaglige områder 2001- brukerundersøkelse for å kartlegge kompetansen kandidatene fra I&IKT bør inneha Involverte bedrifter - meget positive til studieprogrammet (gjesteforelesninger, sommerjobber, prosjektarbeid og hovedoppgaver)

10 I&IKT – marked Maskin/ Produksjon Maskin/CAE Bygg Geomatikk
FFI (Forsvarets Forskningsinstitutt) KDA (Kongsberg Defence Aerospace) Raufoss Hydro Aluminium Hydro Automotive Tomra ABB Trallfa Siemens Inventas DnV SIM Comsol Fedem Technology Ceetron FEM Engineering FEM Design MSC Software Nordak EPM Summit Systems TietoEnator GBS Data Asplan Viak Byggforsk Focus Software Statoil Kongsberg Seatex Bravida Geomatikk Statens Kartverk Norkart Metronor PGS Exploration Fjellange Widerøe Kart Blom Bedrifter med fokus på mekanisk produktutvikling og produksjon Bedrifter med fokus på utvikling, bruk og distribusjon av teknisk programvare Leverandører av programvare og tjenester innen bygg og anlegg Leverandører av tjenester og produkter innen geomatikk

11 Hva er I&IKT? 5 årig studium som gir en mastergrad i teknologi (sivilingeniør) Et tverrfaglig IKT-basert studium rettet mot tyngre anvendelser av IKT i de tradisjonelle teknologifagene De 2 første årene – sterk forankring i basisfag og IKT-fag Etter 2 år velges en av 6 mulige studieretninger

12 I&IKT (1. og 2. årskurs)

13 I&IKT (1. og 2. årskurs)

14 I&IKT Studieretninger: Energi- og prosessteknikk
Geofag og petroleumteknologi (bassengmodellering, reservoarutvinning, seismikk) Geomatikk Konstruksjonsteknikk (beregningsmekanikk, generell konstruksjonsteknikk, geoteknikk, marin byggteknikk) Marin teknikk Produktutvikling og materialteknikk

15 I&IKT - starten Første kull av tatt opp i 2002 (ca. 60 studenter pr. år) Disponerer pr. i dag en lesesal/datasal til hvert kull Studentene har opprettet linjeforening – Hybrida Industrikontakter etableres (alumni) Et forum for karriereutvikling (Børsen) er startet, foreløpig omfatter det jentene ved studiet

16 IVT-fakultetet - opptak 2003

17 Energi- og prosessteknikk
Fagprofiler: Termisk energi Industriell prosessteknikk Energiforsyning og klimatisering av bygninger Strømningsteknikk.

18 Geofag og petroleumsteknologi
Seismisk prosessering og tolkning, numerisk simulering av strømning i reservoarer, og geologisk modellering av avsetningsmiljø og oljemigrasjon. Fagprofiler: Bassengmodellering Reservoarsimulering Seismikk

19 Vandring i et virtuelt rom, omgitt av reservoardata - diskuterer
aktuelle plasseringer av brønner for maks utvinning

20 Simuleringsgriddet for en del av Gullfaksfeltet
Simuleringsgriddet for en del av Gullfaksfeltet. Vann injiseres i vannsonen (blå), og fortrenger olje (rød) mot produksjons-brønnen. Modellen beregner optimal brønnplassering og produksjonsrate.

21 Geomatikk Geografisk informasjonsteknologi,
posisjonsbestemmelse og navigasjon, samt oppmåling og visualisering av terreng og objekter ved hjelp av bilder. Fagprofiler: Fotogrammetri/fjernmåling Geodesi Geografisk informasjonsvitenskap

22 Konstruksjonsteknikk
Ett av de aller første fagområdene hvor IKT ble tatt i bruk, og hovedverktøyet var elementmetoden. Fagprofiler: Beregningsmekanikk Generell konstruksjonsteknikk Geoteknikk Marin byggteknikk

23 Marin teknikk Det handler om oljevirksomheten til havs, skipsfart og fiskeri/havbruk - utnytte ressursene i havet enda bedre enn i dag. Fagprofiler: Marine konstruksjoner Marine systemer

24 Produktutvikling og materialteknikk
Målet er å utdanne fremtidens ingeniører for vår vareproduserende industri og oljeindustri. Fagprofiler: Produktutvikling, konstruksjoners integritet, bearbeiding av metaller, plast og kompositt

25 I&IKT Studentfordeling (tentativt +/-5):
Geofag og petroleumteknologi – 10 pl. ”Bygg” – 20 pl. Marin teknikk – 10 pl. Produktutvikling og materialteknikk/Energi- og prosess – 20 pl.    

26 I&IKT - strategi Konsolidere Øke industrikontakten (alumni)
Holde “enheten” sammen Aktive innen nyskapning

27 Trening i kreativt arbeid og innovasjon

28 Problemløsning/innovasjon
Bedrift NTNU Problemstiller Faglig kontakt Webportal Master- og prosjektoppgaver

29 Fra ide til bedrift Many aspects seem interesting and promising to extend the present work. Future research is needed on topics such as the effect of: Structure pressure contact area during skiing Structure capillary contact area during skiing under wet snow conditions Structure carving area during skiing under hard and dry snow conditions Structure bearing area during skiing under soft snow conditions Structure pattern on dilution of water film during skiing Structure pattern on minimising attachment of dirt during skiing Glide wax/powder, kick wax and base material on electrical charging during skiing The pressure distribution of the ski on ski base sliding friction Electrolytic conductivity of snow on ski base sliding friction and electrical charging during skiing It would be informative for the interpretation of friction to perform simultaneous measurements of water film thickness and electrical charging along the ski during sliding tests of ski base structure and glide wax/powder. Accurate measurement and characterisation of ski base structure and snow parameters are important in that respect. Further research is also necessary in order to increase the knowledge of the simultaneous processes of mass, impulse, energy, electrical and chemical balances between the two interacting surfaces in relative motion during friction. The friction mechanisms cited and described in this thesis can also be exploited to increase the understanding of other microtribological processes. Interesting topics for further research are for instance friction between car tires and snow or ice, and friction in blood veins.

30 Sirevåg skuldermolo, Rogaland
Many aspects seem interesting and promising to extend the present work. Future research is needed on topics such as the effect of: Structure pressure contact area during skiing Structure capillary contact area during skiing under wet snow conditions Structure carving area during skiing under hard and dry snow conditions Structure bearing area during skiing under soft snow conditions Structure pattern on dilution of water film during skiing Structure pattern on minimising attachment of dirt during skiing Glide wax/powder, kick wax and base material on electrical charging during skiing The pressure distribution of the ski on ski base sliding friction Electrolytic conductivity of snow on ski base sliding friction and electrical charging during skiing It would be informative for the interpretation of friction to perform simultaneous measurements of water film thickness and electrical charging along the ski during sliding tests of ski base structure and glide wax/powder. Accurate measurement and characterisation of ski base structure and snow parameters are important in that respect. Further research is also necessary in order to increase the knowledge of the simultaneous processes of mass, impulse, energy, electrical and chemical balances between the two interacting surfaces in relative motion during friction. The friction mechanisms cited and described in this thesis can also be exploited to increase the understanding of other microtribological processes. Interesting topics for further research are for instance friction between car tires and snow or ice, and friction in blood veins. Numerisk simulering

31 Motortorpedobåt -> spesialfartøy for marinejegere
Many aspects seem interesting and promising to extend the present work. Future research is needed on topics such as the effect of: Structure pressure contact area during skiing Structure capillary contact area during skiing under wet snow conditions Structure carving area during skiing under hard and dry snow conditions Structure bearing area during skiing under soft snow conditions Structure pattern on dilution of water film during skiing Structure pattern on minimising attachment of dirt during skiing Glide wax/powder, kick wax and base material on electrical charging during skiing The pressure distribution of the ski on ski base sliding friction Electrolytic conductivity of snow on ski base sliding friction and electrical charging during skiing It would be informative for the interpretation of friction to perform simultaneous measurements of water film thickness and electrical charging along the ski during sliding tests of ski base structure and glide wax/powder. Accurate measurement and characterisation of ski base structure and snow parameters are important in that respect. Further research is also necessary in order to increase the knowledge of the simultaneous processes of mass, impulse, energy, electrical and chemical balances between the two interacting surfaces in relative motion during friction. The friction mechanisms cited and described in this thesis can also be exploited to increase the understanding of other microtribological processes. Interesting topics for further research are for instance friction between car tires and snow or ice, and friction in blood veins. Studentarbeid

32 STUDIEPROGRAMUTVALG I&IKT
Professor Sveinung Løset (BAT, faggruppe marin byggteknikk) Professor Jon Kleppe (Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk) Dr. stud. Håvard Holm (Marin, faggruppe marine konstruksjoner) Professor Terje Midtbø (BAT, faggruppe geomatikk) Førsteam. Arild Clausen (Instituttt for konstruksjonsteknikk) Førtsteam. Ole Melhus (Institutt for energi- og prosessteknikk) Professor Ole Ivar Sivertsen (Institutt for produktutvikling og materialer) Mette Eltvik (student I&IKT) Knut Erik Teigen (student I&IKT) Mariah Prytz (konsulent, IVT) 5. februar, 2004

33 STUDIEPROGRAMRÅD I&IKT
Eksterne: Øistein Bøe (Fagansvarlig reservoar, NH Bergen) Åge Kristensen (Avd. leder Statoil, Stjørdal) Eksterne vara: Gunn Mangerud (Disiplinleder geologi Oseberg, NH Bergen) Tor Einar Aune (Direktør Bravida Geomatikk AS) NTNU ansatte: Professor Sveinung Løset (Leder) Professor Jon Kleppe (Instituttleder IPT) Professor Ola Westby (Marin) Professor Terje Midtbø (Geomatikk) Professor Kjell Bratbergsengen (IDI) Mariah Prytz (Konsulent, IVT) NTNU studenter: Mette Eltvik Knut Erik Teigen 5. februar, 2004


Laste ned ppt "Studieprogram for Ingeniørvitenskap og IKT (I&IKT)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google