Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 5. februar, 2004 Studieprogram for Ingeniørvitenskap og IKT (I&IKT)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 5. februar, 2004 Studieprogram for Ingeniørvitenskap og IKT (I&IKT)"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 5. februar, 2004 Studieprogram for Ingeniørvitenskap og IKT (I&IKT)

2 2 I&IKT

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7 NORGE – I FERD MED Å BLI EN NASJON SOM HÅNDTERER LISENSER?

8 8 Studieprogram Datateknikk Studieretninger: Program- og informasjonssystemer Data- og informasjonsforvaltning Intelligente systemer Komplekse datasystemer

9 9 I&IKT – behov Behov for kandidater med IKT og solid ingeniørfaglig bakgrunn Kan forstå/videreutvikle dataverktøy innen ulike ingeniørfaglige områder 2001- brukerundersøkelse for å kartlegge kompetansen kandidatene fra I&IKT bør inneha Involverte bedrifter - meget positive til studieprogrammet (gjesteforelesninger, sommerjobber, prosjektarbeid og hovedoppgaver)

10 10 I&IKT – marked Maskin/ Produksjon Maskin/CAEByggGeomatikk FFI (Forsvarets Forskningsinstitutt) KDA (Kongsberg Defence Aerospace) Raufoss Hydro Aluminium Hydro Automotive Tomra ABB Trallfa Siemens Inventas DnV SIM Comsol Fedem Technology Ceetron FEM Engineering FEM Design MSC Software Nordak EPM Summit Systems DnV TietoEnator GBS Data Asplan Viak Byggforsk Focus Software Statoil Kongsberg Seatex Bravida Geomatikk Statens Kartverk Norkart Metronor PGS Exploration Fjellange Widerøe Kart Blom Bedrifter med fokus på mekanisk produktutvikling og produksjon Bedrifter med fokus på utvikling, bruk og distribusjon av teknisk programvare Leverandører av programvare og tjenester innen bygg og anlegg Leverandører av tjenester og produkter innen geomatikk

11 11 Hva er I&IKT? 5 årig studium som gir en mastergrad i teknologi (sivilingeniør) Et tverrfaglig IKT-basert studium rettet mot tyngre anvendelser av IKT i de tradisjonelle teknologifagene De 2 første årene – sterk forankring i basisfag og IKT-fag Etter 2 år velges en av 6 mulige studieretninger

12 12 I&IKT (1. og 2. årskurs)

13 13 I&IKT (1. og 2. årskurs)

14 14 I&IKT Studieretninger: 1.Energi- og prosessteknikk 2.Geofag og petroleumteknologi (bassengmodellering, reservoarutvinning, seismikk) 3.Geomatikk 4.Konstruksjonsteknikk (beregningsmekanikk, generell konstruksjonsteknikk, geoteknikk, marin byggteknikk) 5.Marin teknikk 6.Produktutvikling og materialteknikk

15 15 I&IKT - starten Første kull av tatt opp i 2002 (ca. 60 studenter pr. år) Disponerer pr. i dag en lesesal/datasal til hvert kull Studentene har opprettet linjeforening – Hybrida Industrikontakter etableres (alumni) Et forum for karriereutvikling (Børsen) er startet, foreløpig omfatter det jentene ved studiet

16 16 IVT-fakultetet - opptak 2003

17 17 Energi- og prosessteknikk Fagprofiler: Termisk energi Industriell prosessteknikk Energiforsyning og klimatisering av bygninger Strømningsteknikk.

18 18 Geofag og petroleumsteknologi Seismisk prosessering og tolkning, numerisk simulering av strømning i reservoarer, og geologisk modellering av avsetningsmiljø og oljemigrasjon. Fagprofiler: Bassengmodellering Reservoarsimulering Seismikk

19 19 Vandring i et virtuelt rom, omgitt av reservoardata - diskuterer aktuelle plasseringer av brønner for maks utvinning

20 20 Simuleringsgriddet for en del av Gullfaksfeltet. Vann injiseres i vannsonen (blå), og fortrenger olje (rød) mot produksjons- brønnen. Modellen beregner optimal brønnplassering og produksjonsrate.

21 21 Geomatikk Geografisk informasjonsteknologi, posisjonsbestemmelse og navigasjon, samt oppmåling og visualisering av terreng og objekter ved hjelp av bilder. Fagprofiler: Fotogrammetri/fjernmåling Geodesi Geografisk informasjonsvitenskap

22 22 Konstruksjonsteknikk Ett av de aller første fagområdene hvor IKT ble tatt i bruk, og hovedverktøyet var elementmetoden. Fagprofiler: Beregningsmekanikk Generell konstruksjonsteknikk Geoteknikk Marin byggteknikk

23 23 Marin teknikk Det handler om oljevirksomheten til havs, skipsfart og fiskeri/havbruk - utnytte ressursene i havet enda bedre enn i dag. Fagprofiler: Marine konstruksjoner Marine systemer

24 24 Produktutvikling og materialteknikk Målet er å utdanne fremtidens ingeniører for vår vareproduserende industri og oljeindustri. Fagprofiler: Produktutvikling, konstruksjoners integritet, bearbeiding av metaller, plast og kompositt

25 25 Studentfordeling (tentativt +/-5): Geofag og petroleumteknologi – 10 pl. ”Bygg” – 20 pl. Marin teknikk – 10 pl. Produktutvikling og materialteknikk/Energi- og prosess – 20 pl. I&IKT

26 26 Konsolidere Øke industrikontakten (alumni) I&IKT - strategi Holde “enheten” sammen Aktive innen nyskapning

27 27 Trening i kreativt arbeid og innovasjon

28 28 Problemløsning/innovasjon Bedrift Master- og prosjektoppgaver NTNU Webportal ProblemstillerFaglig kontakt www.ivt.ntnu.no

29 29 Fra ide til bedrift

30 30 Sirevåg skuldermolo, Rogaland Numerisk simulering

31 31 Motortorpedobåt -> spesialfartøy for marinejegere Studentarbeid

32 32 5. februar, 2004 STUDIEPROGRAMUTVALG I&IKT Professor Sveinung Løset (BAT, faggruppe marin byggteknikk) Professor Jon Kleppe (Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk) Dr. stud. Håvard Holm (Marin, faggruppe marine konstruksjoner) Professor Terje Midtbø (BAT, faggruppe geomatikk) Førsteam. Arild Clausen (Instituttt for konstruksjonsteknikk) Førtsteam. Ole Melhus (Institutt for energi- og prosessteknikk) Professor Ole Ivar Sivertsen (Institutt for produktutvikling og materialer) Mette Eltvik (student I&IKT) Knut Erik Teigen (student I&IKT) Mariah Prytz (konsulent, IVT)

33 33 5. februar, 2004 STUDIEPROGRAMRÅD I&IKT Eksterne: Øistein Bøe (Fagansvarlig reservoar, NH Bergen) Åge Kristensen (Avd. leder Statoil, Stjørdal) Eksterne vara: Gunn Mangerud (Disiplinleder geologi Oseberg, NH Bergen) Tor Einar Aune (Direktør Bravida Geomatikk AS) NTNU ansatte: Professor Sveinung Løset (Leder) Professor Jon Kleppe (Instituttleder IPT) Professor Ola Westby (Marin) Professor Terje Midtbø (Geomatikk) Professor Kjell Bratbergsengen (IDI) Mariah Prytz (Konsulent, IVT) NTNU studenter: Mette Eltvik Knut Erik Teigen


Laste ned ppt "1 5. februar, 2004 Studieprogram for Ingeniørvitenskap og IKT (I&IKT)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google