Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Eksperter i Team 2005 Gruppe 2: Erik Høy Andrine Hage Andreas Rekdal Amund Skaaden Thor Halvor Frivold Gullfakslandsbyen ”Forbedret oljeutvinning ved.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Eksperter i Team 2005 Gruppe 2: Erik Høy Andrine Hage Andreas Rekdal Amund Skaaden Thor Halvor Frivold Gullfakslandsbyen ”Forbedret oljeutvinning ved."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Eksperter i Team 2005 Gruppe 2: Erik Høy Andrine Hage Andreas Rekdal Amund Skaaden Thor Halvor Frivold Gullfakslandsbyen ”Forbedret oljeutvinning ved hjelp av bakterieflømming”

2 2 Mål: 10% mer olje fra segment I1 Bakteriekultur AMEOR (Aerob Microbial Enhanced Oil Recovery) Simulere effekt i ECLIPSE 100 11,1% økning! Resultat av vår simulering:

3 3 Del 1: Prosess

4 4 Gruppe 2 – bra miks av faglig bakgrunn Andreas – Petroleumsteknologi, reservoar Andrine – Petroleumsteknologi, boring Thor Halvor – Datateknikk, systemutvikling Erik – Biologi, Akvakultur Amund – Ind.Øk, Entreprenørskap

5 5 Eksterne omgivelser Fagstab IPT Statoil De andre Gullfaksgruppene

6 6 Prosessdelen av faget – arbeid i faser Fase 1 – innledende Fase 2 – oppgaven diskuteres og bestemmes Fase 3 – det virkelige arbeidet starter Fase 4 – gruppebasert og selvstendig arbeid Fase 5 – avslutning

7 7 Verktøy og tester Belbins test LIFO metoden Videoseanse Reflekterende team

8 8 Del 2: Teknisk

9 9 Innhold: Effekt fra bakteriene på reservoaret Presentasjon av casene Simuleringsbakgrunn Simuleringsresultat Økonomisk resultat

10 10 Presentasjon av oppgave Ønsker å produsere mer olje, ved å få ned restoljemetning. Får ned restoljemetning ved å bakterieflømme reservoaret. Med bakterier i vannet, reduserer en grenseflatespenningen mellom olje og vann. Simulerer med ECLIPSE 100 Ser på de økonomiske aspektene i prosjektet

11 11 Lokasjon til Gullfaks Feltet GULLFAKS FELTET

12 12 Historisk framstilling av Gullfaksfeltet. Funnet i1978 med letebrønn 34/10-1 Driften startet i desember 1986. Det er tre plattformer på Gullfaksfeltet. –Gullfaks A (1986) –Gullfaks B (1988) –Gullfaks C (1990.

13 13 Geologisk framstilling av Gullfaksfeltet 5 ulike reservoar: Brent, Cook, Statfjord, Lunde og Krans Grunne reservoar med relativt høye poretrykk, lave effektivspenninger, høy porøsitet og permeabilitet

14 14 Geologisk framstilling av Brent formasjonen

15 15 Effekt fra bakteriene Bakterier kan ha flere effekter: –Forandre fuktegenskaper –Plugging av høypermeable soner –Redusere kapillærkreftene –Naturlig trykkoppbygging –Redusere grenseflatespenning mellom olje og vann

16 16 Reduksjon av grenseflatespenning etter bakterieflømming Hvordan bakteriene forandrer grenseflatespenningen Resultat fra dokumenterte lab forsøk

17 17 Beregning av input data Kapillær nummer S or NcNc

18 18 Beregning av input data Relativ permeabilitet

19 19 Base Case S or = 17 % Relativ permeabilitet som funksjon av S w * blir brukt som inndata til ECLIPSE 100

20 20 Case for simulering Case 1S or = 16 % –Reduksjon i grenseflatespenning fra 0,02560 dynes/cm til 0,01280 dynes/cm. Case 2S or = 8 % –Reduksjon fra 0,02560 dynes/cm til 0,00160 dynes/cm Case 3S or = 3 % –Reduksjon fra 0,0256 dynes/cm til 0,00040 dynes/cm

21 21 Simuleringsbakgrunn Rammer for simulering: –Base case på 17 % –Konstant injeksjonsrate på 6000 m3/døgn –Full effekt av bakteriepåvirkning etter 2 år –Simuleres frem til 2020

22 22 Simuleringsbakgrunn Analyse av området:: A-40 A-36 A-41 B-39B B-7A A-41B

23 23 Simuleringsbakgrunn Inndelinger av området:

24 24 Simuleringsresultat Field Oil Production Total (FOPT):

25 25 Simuleringsresultat Well Oil Production Total (WOPT):

26 26 Simuleringsresultat Field Oil Production Rate (FOPR):

27 27 Simuleringsresultat Well Oil Production Rate (WOPR):

28 28 Simuleringsresultat Well Water Cut (WWCT):

29 29 Økonomisk resultat Modellen Nåverdi og internrente Tre ulike scenarier

30 30 Pessimistisk scenario

31 31 Forsiktig optimistisk scenario

32 32 Optimistisk scenario

33 33 Oppsummering (ved ”best case”): 11,1 % mer olje Økning fra 5,49 til 6,1 millioner Sm3 produsert olje. Økonomisk fortjeneste 163 400 000 NOK (37$ per fat)

34 34 Spørsmål ?


Laste ned ppt "1 Eksperter i Team 2005 Gruppe 2: Erik Høy Andrine Hage Andreas Rekdal Amund Skaaden Thor Halvor Frivold Gullfakslandsbyen ”Forbedret oljeutvinning ved."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google