Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Østlandsforskning Eastern Norway Research Institute Regionalkompetanse Asgeir Skålholt Østlandsforskning www.øf.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Østlandsforskning Eastern Norway Research Institute Regionalkompetanse Asgeir Skålholt Østlandsforskning www.øf.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 østlandsforskning Eastern Norway Research Institute Regionalkompetanse Asgeir Skålholt Østlandsforskning www.øf.no

2 østlandsforskning Eastern Norway Research Institute Hva skal jeg prøve å snakke om? Kompetanse i vid forstand Regionalisering Befolkningsutvikling Kompetanse, regionalisering og befolkningsutvikling

3 østlandsforskning Eastern Norway Research Institute Kompetanse er alt Du kan ikke bombe noen tilbake til steinalderen, fordi du ikke kan bombe kompetanse Kompetanse er akkumulativ, det vil si den øker stadig (kunnskap er dessverre ikke det samme som moral og etikk) Alle samfunn er og har vært kunnskapssamfunn Aldri har vi visst så lite om så mye

4 østlandsforskning Eastern Norway Research Institute Hvorfor er dette viktig i en regional kontekst? Utdanningsnivå (og dermed kompetanse) er den eneste faktoren vi finner som helt avgjørende for å få til økonomisk nyskaping Ikke alle typer kunnskaper reiser like bra (eksplisitt/formell versus taus kunnskap – der taus kunnskap er så viktig for regional utvikling) Regioner er til dels egne økonomiske enheter som blir drevet fram av økonomiske spesialiseringer – globalisering fører til regionalisering Eksempel: maritim industri på nordvestlandet, bildelsindustri i Raufoss, treindustri i Hedmark, offshore-kraner/ utstyr på Sør- landet

5

6 østlandsforskning Eastern Norway Research Institute

7 østlandsforskning Eastern Norway Research Institute Urbaniseringen har økt de senere år – spesielt taper Trøndelag, Nord-Norge og Vestlandet. Uten innvandring ville 280 av 430 kommuner gått i minus

8 østlandsforskning Eastern Norway Research Institute Hvor store er forskjellene FødselstallFlyttetallBefolkning Distrikt0,6-1,4-0,8 Ikke distrikt3,55,28,7 Norge2,63,15,5 ” Distrikt ” er definert som innenfor det distriktspolitiske virkemiddelomr å de Alle tall er relativ endring i prosent fra 2000 til og med 2007

9 østlandsforskning Eastern Norway Research Institute Hovedressursen er ikke naturressurser eller andre typer kapital, hovedressursen er kunnskap/kompetanse. Kompetanse i befolkningen blir dermed et konkurransefortrinn – bedriftene lokaliserer seg der kunnskapen finnes, ikke der ressursene finnes (snur flytteteori på hodet) I stedet for tilflyttingskampanjer, burde man hatt ”øke kompetansen-kampanjer” Næringsutvikling og befolkning

10 østlandsforskning Eastern Norway Research Institute Kompetanseutviklingens rolle i regional utvikling 1.Videreutdanning (nesten all vekst i arbeidsstyrken kommer hos godt voksne ( 42 prosent av veksten hos de over 60 2.Omskolering man vil trolig måtte regne med å skifte jobb i større grad. Hvordan få industriarbeidere til å bli sosialarbeidere?

11 østlandsforskning Eastern Norway Research Institute Noen tanker til slutt Økt utstøting og sykeliggjøring av de som ikke kan tilegne seg basisferdigheter er en stor utfordring som VOFOs medlemsorganisasjoner kan bidra med å rette opp i Sivilsamfunnets rolle for å få inkludert alle blir helt vesentlig – alt kan ikke gjøres i statlig regi, ved hjelp av plikter og rettigheter

12 østlandsforskning Eastern Norway Research Institute Takk for meg For rapporter, med mer, se www.øf.no


Laste ned ppt "Østlandsforskning Eastern Norway Research Institute Regionalkompetanse Asgeir Skålholt Østlandsforskning www.øf.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google