Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kryptografiske teknikker. Kryptografisk prosess Orginale data KrypterDekrypter Orginale data Klartekst Kryptogram Klartekst NKNK NDND.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kryptografiske teknikker. Kryptografisk prosess Orginale data KrypterDekrypter Orginale data Klartekst Kryptogram Klartekst NKNK NDND."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kryptografiske teknikker

2 Kryptografisk prosess Orginale data KrypterDekrypter Orginale data Klartekst Kryptogram Klartekst NKNK NDND

3 Transposisjonering/Permutering PRIVATEPRIVATE Transposisjoner Permuter VRIPTEAVRIPTEA VRIPTEAVRIPTEA PRIVATEPRIVATE PRIVATEPRIVATE KrypterSendDekrypter

4 Transposisjonering vha. matrise FIRETHEMISSILEATFOURFIRETHEMISSILEATFOUR FIRET HEMIS SILEA TFOUR Lag matrise FHSTIEIFRMLOEIEUTSARFHSTIEIFRMLOEIEUTSAR FIRET HEMIS SILEA TFOUR FIRETHEMISSILEATFOURFIRETHEMISSILEATFOUR Gjenoppbygg matrise Krypter Send Dekrypter

5 Substitusjon (eks. Caesar) C i = E(P i ) = P i + 3 Klartekst Kryptert Klartekst Kryptert

6 XOR 101111 100010 001101 XOR = 100010 = 101111

7 Key Input Initial Permutation R0R0 L0L0 Permutation Substitution R1R1 L 1 (=R 0 ) Permutation Substitution Key........ L 16 (=R15)R 16 Inverse Initial Permutation Input DES Permutasjoner Substitusjoner XOR.

8 Permutasjon InndataUtdata 011011011011 110011110011

9 Permutert utvalg InndataUtdata 010011010011 110 1 110 1

10 Ekspansjonspermutasjon Inndata Utdata

11 Key Input Initial Permutation R0R0 L0L0 Permutation Substitution R1R1 L 1 (=R 0 ) Permutation Substitution Key........ L 16 (=R15)R 16 Inverse Initial Permutation Input DES

12 Initiell permutasjon (64bit) 0 1 1 0 1 0 1 1 ….. 1 17 33 49

13 Key Input Initial Permutation R0R0 L0L0 Permutation Substitution R1R1 L 1 (=R 0 ) Permutation Substitution Key........ L 16 (=R15)R 16 Inverse Initial Permutation Input DES

14 Venstre halvdelHøyre halvdel Ny venstre halvdel (Gammel høyre) Ny høyre lavdel Nøkkel “shifted” Permutert nøkkel Permuterte data

15 Key Input Initial Permutation R0R0 L0L0 Permutation Substitution R1R1 L 1 (=R 0 ) Permutation Substitution Key........ L 16 (=R15)R 16 Inverse Initial Permutation Input DES

16 L i-1 32 bits R i-1 32 bits Ekspansjons Permutasjon 48 bits Nøkkel 28 bits Shiftet 56 bits Permutert utvalg 48 bits S-Box Substitusjon, Perm. valg 32 bits P-Box Permutasjon LiLi RiRi

17 Ekspansjonspermutasjon

18 “Shift” av nøkler

19 Permutert utvalg

20 S-bokser B1B1 B2B2 B3B3 B4B4 B5B5 B6B6 B7B7 B8B8 167 1243 48 ……. Bit S1S1 1-6 1-4 S8S8 43-48 29-32 S2S2 7-12 5-8 S7S7 37-42 25-28 S3S3 13-18 9-12 S4S4 19-24 13-16 S5S5 25-30 17-20 S6S6 31-36 21-24 Bits

21 S-boks tabell (f.eks. 011011)

22 P-boks permutasjon

23 Key Input Initial Permutation R0R0 L0L0 Permutation Substitution R1R1 L 1 (=R 0 ) Permutation Substitution Key........ L 16 (=R15)R 16 Inverse Initial Permutation Output DES


Laste ned ppt "Kryptografiske teknikker. Kryptografisk prosess Orginale data KrypterDekrypter Orginale data Klartekst Kryptogram Klartekst NKNK NDND."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google