Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status for sjøørret i Trondheimsfjorden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status for sjøørret i Trondheimsfjorden"— Utskrift av presentasjonen:

1 Status for sjøørret i Trondheimsfjorden
Per Ivar Bergan, SWECO Norge

2 Mange viktige sjøørretelver rundt fjorden

3 Nedgang i fangst av sjøørret

4 15 år med klar negativ trend

5 Samme tendens i alle elvene

6 Samme utvikling i Nord-Trøndelag
Fra Arnekleiv m. fl 2007

7 Ingen elver har positiv utvikling
Bare Verdalselva har hatt en positiv utvikling når man sammenligner periodene og , men også der har fangsten av sjøørret de tre siste årene ligget nede på ca 20 % av gjennomsnittlig årsfangst.

8 Ungfisk av sjøørret Få undersøkelser som er egnet til analyse av langsiktige trender. For Orkla er det konkludert med at tettheten av ungfisk av ørret har vært stabil fra (Hvitsten m.fl 2004) Etter erosjonssikring av Gråelva i Stjørdal økte andelen laksunger. Egne undersøkelser av bekker til Gaula viser gode tettheter av ungfisk.

9 Sjøørretfiske i sjøen Vi gjorde en enkel undersøkelse av sportsfiske etter sjøørret i deler av Trondheimsfjorden i 2002. Konklusjoner: 25 % av lovlig fangst skjedde fjorden 500 fiskere deltok Størst fangst i april og mai Ser ut til at aktiviteten har gått ned i takt med bestandene

10 Hva er årsaken? Økt predasjon fra oter? Økt konkurranse fra laks?
Redusert mattilgang i fjorden? Lakselus? Tørre gytebekker? Overfiske? Økt predasjon i fjorden? Vandringshindere? Sykdommer? Klimaendring?


Laste ned ppt "Status for sjøørret i Trondheimsfjorden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google