Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status for sjøørret i Trondheimsfjorden Per Ivar Bergan, SWECO Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status for sjøørret i Trondheimsfjorden Per Ivar Bergan, SWECO Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status for sjøørret i Trondheimsfjorden Per Ivar Bergan, SWECO Norge

2 Mange viktige sjøørretelver rundt fjorden

3 Nedgang i fangst av sjøørret

4 15 år med klar negativ trend

5 Samme tendens i alle elvene

6 Samme utvikling i Nord-Trøndelag Fra Arnekleiv m. fl 2007

7 Ingen elver har positiv utvikling Bare Verdalselva har hatt en positiv utvikling når man sammenligner periodene 1981-93 og 94-2006, men også der har fangsten av sjøørret de tre siste årene ligget nede på ca 20 % av gjennomsnittlig årsfangst.

8 Ungfisk av sjøørret Få undersøkelser som er egnet til analyse av langsiktige trender. For Orkla er det konkludert med at tettheten av ungfisk av ørret har vært stabil fra 1981-2001 (Hvitsten m.fl 2004) Etter erosjonssikring av Gråelva i Stjørdal økte andelen laksunger. Egne undersøkelser av bekker til Gaula viser gode tettheter av ungfisk.

9 Sjøørretfiske i sjøen Vi gjorde en enkel undersøkelse av sportsfiske etter sjøørret i deler av Trondheimsfjorden i 2002. Konklusjoner: 25 % av lovlig fangst skjedde fjorden 500 fiskere deltok Størst fangst i april og mai Ser ut til at aktiviteten har gått ned i takt med bestandene

10 Hva er årsaken? Økt predasjon fra oter? Økt konkurranse fra laks? Redusert mattilgang i fjorden? Lakselus? Tørre gytebekker? Overfiske? Økt predasjon i fjorden? Vandringshindere? Sykdommer? Klimaendring?


Laste ned ppt "Status for sjøørret i Trondheimsfjorden Per Ivar Bergan, SWECO Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google