Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skjeberg OJFF’s arbeid med kultivering av gytebekker i Sarpsborg kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skjeberg OJFF’s arbeid med kultivering av gytebekker i Sarpsborg kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skjeberg OJFF’s arbeid med kultivering av gytebekker i Sarpsborg kommune

2 Skjeberg OJFF har utført kultivering av følgende bekker i Sarpsborg kommune: • Guslundbekken • Ingedalsbekken

3 • Foreningen var første gang involvert på midten av 90-tallet da det ble gjennomført en omfattende kartlegging av status for gytebekkene i Sarpsborg kommune ved fiskeforvalter Leif-Roger Karlsen. • Stort sett alle gytebekkene var da preget av forurensning, og et omfattende el-fiske viste dårlige resultater • Det skjedde lite (ingenting?) fra foreningens side før Andreas og Flemming fra «Sjøørretens Venner» kom inn i foreningen i 2006.

4

5

6 • Uavhengig gruppe bestående av ivrige sjøørretfiskere med Andreas Johansen i spissen tar kontakt med Leif- Roger Karlsen, og de setter i gang med tiltak i Guslundbekken sommeren 2005. • Gjennomfører en mengde dugnader i bekken der de gjør alt fra å spa vekk blåleire for hånd(!!) til vasking og siling av grus, samt utsetting av grus med trillebår.

7

8

9

10

11

12

13

14

15 • Foreningen har hatt 1-3 dugnader hver høst i denne bekken. • Det er opprettet 2 større områder for gyting • Dugnadene har i hovedsak bestått av å legge ut gytegrus, samt å rassikre områdene

16 • Er en middels stor bekk som renner i jordbrukslandskap • Har rikelig med gyteplasser, og el-fiske viser gode resultater • Det er mye sjøørret som går opp og gyter i bekken om høsten • Fremtidige tiltak vil i hovedsak bestå i å vedlikeholde eksisterende gyteplasser, samt rassikre utsatte områder • Sette ut minkfeller kan være aktuelt • Kunne vært ønskelig å opprette en fangdam eller lignende for å sikre god nok vannføring ved tørre somre

17 • Har kanskje fortsatt noe kloakkutslipp fra private husholdninger, samt noe problemer med avrenning fra jordbruk • Lite oksygen i vannet på sommerstid • Bra med skjulplasser og brukbart med vegetasjon langs kantene • Er blant de beste sjøørretbekkene i Sarpsborg kommune

18

19

20 • Var tidligere en av Østfolds beste gytebekker for sjøørret • Er en av de største bekkene i Østfold og er nesten å regne som en liten elv • Ble lagt i rør i forbindelse med ombygging av E6, og ble da i praksis ødelagt som gytebekk siden sjøørretten ikke klarte å forsere den sterke vannstrømmen inne i kulverten

21 • Vi hadde vår første dugnad i Ingedalsbekken i 2007 • Vi har siden den gang gjennomført 1-3 dugnader i året i denne bekken • Vi forstod etter hvert at denne bekken krevde mer enn bare muskelkraft og ivrige dugnadsjeler for å få noe bra resultat • Vi hadde vår første dugnad med maskinelt utstyr i 2008, og forstod kjapt at dette var veien å gå • Vi har nå nærmest satt som krav for fremtidige dugnader i Ingedalsbekken at det skal være mulig å komme til med maskinelt utstyr

22

23

24

25

26

27

28

29 • De første årene var det ingen gyting å se på plassene vi hadde opprettet • Vi flyttet etter hvert fisk manuelt forbi kulverten v/E6 ved hjelp av el-fiske • Dette ga resultater og vi hadde nå gyting på plassene, om enn i liten skala

30 • Mesta la inn terskler i kulverten under E6 sommeren 2011 • Disse skulle vise seg å fungere utmerket og vi hadde i høst en oppgang av sjøørret i Ingedalsbekken som vi ikke kunne forestilt oss • Ved el-fiske ble det registrert sjøørret helt oppe ved Rokkeveien, over 1 mil fra havet • Alle gyteområdene vi hadde opprettet var fulle av sjøørret og man kunne nyte utsikten av mengder med sjøørret som hoppet seg oppover i strykene

31 • Resultatene av at sjøørretten nå kommer seg forbi kulverten v/E6 på egenhånd gir oss ny energi og pågangsmot • Vi ser frem imot å jobbe videre med Ingedalsbekken i årene fremover, og håper og tror at denne med tiden vil kunne bli en av Østfolds desidert beste gytebekker

32 • Viktig med et godt samarbeid med Fiskeforvalter, kommunen og grunneierne • Har bygget opp vår kompetanse ved å delta på kurs og seminarer, fått god veiledning av Fiskeforvalter Leif Roger Karlsen, samt gjort en del erfaringer ved opp igjennom årene ved å prøve / feile på egenhånd • Viktig og ikke gape over for mye på en gang, passe på at dugnadene er sosialt lagt opp og at det ikke oppleves som slit og mas for deltagerne

33 • Ha en langsiktig plan • Ønsker å bevisstgjøre grunneiere (gjerne i samarbeid med miljøavdelingen i kommunen) om verdien av å unngå avrenning fra jordene, steinsette kanter, ha god kantvegetasjon (trær) langs bekken • Planlegge tiltak i god tid, er ofte avhengig av å utføre dugnadene på kort varsel og med korte tidsfrister da man ofte er avhengig av å gjøre ting etter jorder er tresket og før regnet og høststormene kommer

34 • Har vært i kontakt med Kalnes og de er positive til et mulig samarbeid. Har også sett på muligheter for samarbeid med universitetet i Ås • På sikt kan det bli aktuelt å gjøre tiltak i flere av bekkene i Sarpsborg kommune • Deler gjerne erfaringer med andre foreninger, og alle som ønsker det kan ta kontakt via e-post: • fiskeavd@skjebergojff.no fiskeavd@skjebergojff.no • Eller tlf: 41901886 (Andreas Johansen)


Laste ned ppt "Skjeberg OJFF’s arbeid med kultivering av gytebekker i Sarpsborg kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google