Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mjøs-utvalget om IKTs betydning Oppsummering til LUs fagdag 2000 Leikny Øgrim og Monica Johannesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mjøs-utvalget om IKTs betydning Oppsummering til LUs fagdag 2000 Leikny Øgrim og Monica Johannesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mjøs-utvalget om IKTs betydning Oppsummering til LUs fagdag 2000 Leikny Øgrim og Monica Johannesen

2 Øgrim og Johannesen, LU 18.8.00 Ny teknologi, nye muligheter Fjernundervisning Rask brevundervisning, kommunikasjon, tester –Vanlige problemer Administrative systemer Erfaring Evaluering Belastning for lærer

3 Øgrim og Johannesen, LU 18.8.00 Nye muligheter (forts.) Bruk av IKT på campus Samme teknologi, interaktive forelesninger, uavhengig av tid og rom Ny læringsteknologi Pedagogisk programvare, høye utviklingskostnader

4 Øgrim og Johannesen, LU 18.8.00 Nye muligheter (forts.) Internasjonal konkurranse Fjernundervisning, bredbåndsnett til høgskoler og hjem –De utenlandske fjernuniversitetene blir alvorlige konkurrenter Den sosiale dimensjonen, spesialkompetanse, norske private aktører –De utenlandske universitetene blir et supplement Særlig etter- og videreutdanning og master/doktorgrad –De norske institusjonene blir globale aktører Norge som eksotisk og høyteknologisk kunnskapsnasjon, krever finansiering

5 Øgrim og Johannesen, LU 18.8.00 Nye muligheter (forts.) Forholdet til samfunnsutviklingen –IKT-alfabetismen IKT blir en del av alles hverdag, må også bli en del av høgskolens hverdag –Kunnskapsformidling Ny kanal. Krever søkekompetanse –Språk og kultur Engelsk: studentene mestrer internasjonale oppgaver, mister norske erfaringer, språk og kultur –Institusjonenes ansvar for utvikling av IKT Oppbygging av norsk IKT-kompetanse, bør utvikle egen programvare (?) –Mulige følger for institusjonene IKT er hjelpemiddel for læring

6 Øgrim og Johannesen, LU 18.8.00 Virkemidler: institusjonenes ansvar Naturlig at institusjonene tar hovedansvaret for å integrere IKT –på campus –i fjernundervisning –i etter- og videreutdanning

7 Øgrim og Johannesen, LU 18.8.00 Virkemidler: koordinering og fellessatsninger –Arbeidsgruppen for digitale læremidler (ADL) –Sentralorganet for fleksibel lærign i høgre utdanning (SOFF) –Nettverksuniversitetet –Norgesuniversitetet –ITU –Uninett –Nordunet2 –Norsk fjernundervisning

8 Øgrim og Johannesen, LU 18.8.00 Arkiv, biblioteker og museer www, mer kompendier og lignende bør publiseres på veven, BIBSYS

9 Øgrim og Johannesen, LU 18.8.00 Utvalgets vurderinger og forslag –Innledning Livslang læring, fleksibelt og modulbasert, koordinering, gjenbruk Utvikling av digitale læremidler Norsk språk og kultur, norsk kompetanse Internasjonal konkurranse –Institusjonene Nærundervnisning som konkurransefortrinn Satsing på fjernundervisning og digitale hjelpemidler Samarbeid

10 Øgrim og Johannesen, LU 18.8.00 Utvalgets forslag Universitet og høgskoler (+myndigheter, internasjonalt & norske bedrifter) bør samarbeide om å utvikle fleksible utdanningstilbud og læringsmiljøer med IKT KUF bør forsterke innsats på utvikling av fleksible IKT- støttede utdanningstilbud og digitale læremidler - med penger Institusjonene må samarbeide om å utvikle og ta i bruk felles standarder for formidling av nettbasert opplæring og undervisning

11 Øgrim og Johannesen, LU 18.8.00 Utvalgets forslag Utvalget støtter initiativer til bredbåndsnett. Alle utdanningsinstitusjoner - på alle nivåer - bør ha tilgang til bredbåndsnett innen to år Forskning bør samordnes og styrkes Bedre offentlig samkjøring av området fleksibel læring- ADL, SOFF og programmer under NFR Intensivering av arbeidet med digitalisering av samlinger i bibliotek, arkiv, museer og kartoteker

12 Øgrim og Johannesen, LU 18.8.00 Diskusjon Er det samsvar mellom Mjøs-utvalgets forslag og scenariet ”Springbrett til næringslivet” - og i så fall, hvor langt er vi kommet?


Laste ned ppt "Mjøs-utvalget om IKTs betydning Oppsummering til LUs fagdag 2000 Leikny Øgrim og Monica Johannesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google